Ladda ned Ladda ned

Myter och fakta om läkarbesök via video

Läkarbesök via videosamtal är en ny form av vård i Sverige. Precis som ofta sker med nya fenomen så har det uppstått en del myter om vad digital vård är och hur den påverkar patienter, läkare och samhälle. Här nedan adresserar vi de vanligaste myterna som framkommit i debatten om digital vård.

MYT

Man kan inte ställa diagnos utan att klämma och känna på en patient

En stor del av vården kan utföras digitalt. Redan idag kan KRY hantera ca 50 procent av alla besök på en fysisk vårdcentral 1. Våra läkare kan göra medicinska bedömningar, ställa diagnos, skriva recept, skicka patient på provtagning, utfärda remiss och ge rådgivning.

MYT

Det kostar mer för patienten med ett läkarbesök via video än ett besök på en traditionell vårdcentral

KRY är en del av den offentliga hälso- och sjukvården, därmed håller vi samma patientavgifter som landstinget som vi verkar genom, det vill säga Region Sörmland.

MYT

Läkarbesök via video kostar mer skattepengar än besök på vårdcentral

Ett läkarbesök via video ersätts idag med 650 kr inklusive eventuell patientavgift. Den genomsnittliga samhällskostnaden för att producera ett fysiskt vårdbesök ligger på ca 1700 kronor*. Läkarbesök via video är alltså ett samhällsekonomiskt billigare alternativ än ett fysiskt vårdbesök.

MYT

Läkare som arbetar via video är inga riktiga läkare

Alla KRYs läkare är legitimerade i Sverige och har minst 6 månaders erfarenhet från arbete inom primärvården. Merparten är specialister som till exempel barnläkare, hudläkare och allmänläkare.

MYT

Läkarbesök via video leder till att det skrivs ut för mycket antibiotika

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan och något vi på KRY arbetar aktivt emot. Det arbetet har lett till att vi ligger mycket väl till i förhållande till Stramas rekommendationer för de infektionsdiagnoser vi behandlar*.

MYT

Läkarbesök i mobilen leder till överkonsumtion av vård

I Sverige har vi långa vårdköer och det är generellt sett svårt att få tillgång till läkarhjälp. Därför hjälper tjänster som KRY människor i behov av läkarhjälp att få vård snabbt. 93 procent av de som använder KRY uppger att de annars skulle ha besökt en fysisk vårdcentral.

MYT

Digital vård dränerar landstingen på pengar

När patienter träffar läkare via video så fungerar hela vårdsystemet bättre. Fler patienter får vård snabbare och på rätt nivå. Digitala vårdbesök minskar också köerna så att de som verkligen behöver fysisk vård kan få tid snabbare. Läkarbesök via video är också billigare än ett besök på en fysisk vårdcentral.

MYT

KRY är bara för unga människor i storstan

KRY är tillgängligt för alla i hela landet på samma villkor. Oavsett var man bor och vilken livssituation man har så gör KRYs korta väntetider att tillgången till vård blir mer jämlik över landet.

MYT

Det är bara hypokondriker som söker digital vård

Vård är inget man söker för skojs skull utan för att man har ett faktiskt behov. 93 procent av de som söker vård hos KRY anger att de annars skulle ha besökt en fysisk vårdcentral.

MYT

Möjligheten att träffa läkare via videosamtal i mobilen leder till kortare köer och ökad tillgänglighet?

Ehh… Det här stämmer ju faktiskt.

Källor

  1. Genomgång av alla besök i primärvården i Skåne under 2017 och vilka av primärdiagnoserna som idag kan hanteras av KRY.
  2. vardenisiffror.se - Kostnad per vårdkontakt i primärvården
  3. lakartidningen.se - Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika