FÖRETAGSNYHETER

Nu börjar vi genomföra antikroppstester i Sverige

Senast uppdaterad:
För att bidra till att skala upp testningen genomför vi nu venösa antikroppstester på 40 provtagningsplatser i Sverige till grupp 1, 2, 3 och 4.

Att testa patienter är en nyckelfaktor för att kunna återstarta samhället och få en bättre bild av smittspridningen. Fler tester kan hjälpa oss att fatta mer välinformerade beslut, både som individer, på arbetsplatser och som samhälle.

Vi på KRY har i flera veckor ställt vår kapacitet till förfogande så att regionerna snabbt ska kunna implementera och skala upp sin testningskapacitet. Det har handlat om kapacitet i form av digitala system för remisser och provsvar, testkit och personal. Hittills har regionerna tackat nej med hänvisning till att de inte är i behov av ytterligare kapacitet. Samtidigt går antalet utförda tester ner i samhället.

Sedan den 27 maj genomför KRY venösa antikroppstester på grupp 1-3 på sju orter i Sverige. Nu utökas testningskapaciteten till att även innefatta grupp 4 så att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till att kartlägga smittspridningen i samhället.

Efter ett möte med en läkare på KRY remitteras patienten till en av våra samarbetspartners laboratorium eller till KRYs egna mottagningar för provtagning. Efter genomfört test får patienten sitt provsvar i appen inom 1-4 dagar och i vissa fall upp till 10 dagar.

Vår kapacitet står fortsatt till förfogande för regionerna.

Är testerna validerade? KRY använder serologiska antikroppstester som är CE-märkta och validerade av Folkhälsomyndigheten. Testet har en specificitet på över 99 procent och en sensitivitet på över 90 procent tre veckor efter att patienten har fått de första symptomen. Det betyder att om testet visar att patienten har antikroppar så stämmer det resultatet till 99 procent. Hittar man inga antikroppar är sannolikheten 10 procent att testet har missat att upptäcka de antikroppar som finns.

Testet utförs med ELISA-metoden som är den säkraste testmetoden som finns just nu.

Vilka laboratorium samarbetar ni med? För antikroppstester samarbetar vi med Unilabs och ABC Labs och pratar med fler aktörer för att utöka kapaciteten.

Vad kan man utläsa ur resultatet? Vilka rekommendationer kan man ge baserat på resultatet? Patienten kommer att få veta om hen har utvecklat antikroppar mot covid-19 och resultatet kommer att inrapporteras till Folkhälsomyndigheten för att skapa en bättre bild av hur smittspridningen ser ut i samhället.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer rörande rekommendationer som kan ges på individnivå – och det är även något de måste ta ansvar för att förtydliga för vårdgivare.

När kommer ni att erbjuda PCR-tester? Vi har genomfört en pilot för att genomföra PCR-tester i hemmiljö med ett validerat laboratorium, så förhoppningsvis snart.

Riskerar det inte att bli en undanträningseffekt i samhället? Att offentliga och privata aktörer samarbetar för att skala upp testningskapaciteten tror vi hade varit den optimala lösningen för att testerna ska nå alla. Det har inte skett. Nu erbjuder vi tester till individer och arbetsgivare runt om i Sverige som ser ett behov av att få reda på huruvida de utvecklat antikroppar – men är fortsatt positiva till att ställa vår kapacitet till förfogande för ett offentligt uppdrag.

Begär ni ersättning från det offentliga för dessa möten? Inga möten som hör till testning kommer att ersättas av det offentliga.

Varför tar regionerna inte emot kapaciteten? De svar vi har fått är att det inte finns ett behov av ytterligare kapacitet vilket man kan ifrågasätta med tanke på att testningen inte skalats upp. Det kan finnas andra faktorer som spelar in men det kan inte vi svara på utan hänvisar den frågan till regionerna.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Företagsnyheter – 28 juni 2023

Hållbarhetsrapport 2022

För Kry är ett aktivt arbete inom hållbarhetsfrågor en prioritet. Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2022 här.

Läs mer