PATIENTSÄKERHET

Dags för Krys patientsäkerhetsberättelse 2019

Senast uppdaterad:

Alla vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att göra en årlig patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vi på Kry bedriver och vilka konkreta åtgärder vi vidtagit under året för att förbättra vår kvalitet. Syftet är att hela tiden förbättra och utveckla vårdverksamheten och för att redogöra våra strategier, mål och resultat.

Vår målsättning är att leverera vård av hög kvalitet med hög tillgänglighet, som är lik för alla oavsett var du bor, hur din livssituation ser ut eller vilket som är ditt modersmål.

Under 2019 vidtog vi ett antal åtgärder för att arbeta mot vår målsättning. Bland annat öppnade vi en filial i Malmö till vårdcentralen Kry i Lund som vi öppnade redan 2018. Dessutom övertog vi en vårdcentral i Nyköping. Vi tror stenhårt på att ge patienten optimala vårdmöten genom att kombinera digital med fysisk vård. Vi kallar det för “digifysisk” vård. Vi samverkar även med regioner, apotek, laboratorier och andra vårdgivare.

För att göra patienten och närstående ännu mer delaktiga, samlar vi in åsikter direkt efter patientmötet. Åsikterna värderas och ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Exempel på konkreta åtgärder vi vidtagit för att öka patientsäkerheten är:

 • Utökade tider för bakjoursläkare samt kontinuerliga bakjoursmöten.
 • Kontinuerlig journalgranskning med återkoppling till berörda.
 • Kompetensförstärkningar genom utbildning och nya onboardingprocesser.
 • Implementering av standardiserade vårdprocesser (psykologi).
 • Nya behandlingsriktlinjer (medicin och psykologi).
 • Projekt i hälsoförebyggande syfte.

Tack vare dessa åtgärder ser vi ett fint resultat, bland annat:

 • Bättre triage med hjälp av symtomformulär.
 • Förbättrad och utökad intern remittering med snabbare omhändertagande.
 • Utökad satsning på upplysning och egenvård.
 • Utökade öppettider (dygnet runt alla dagar i veckan).
 • Systematisk redovisning och uppföljning av kvalitetsindikatorer.

Ladda ned

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Patientsäkerhet – 18 mars 2019

Många milstolpar listas i KRYs patientsäkerhetsberättelse för 2018

Nu är KRYs patientsäkerhetsberättelse för 2018 klar. Men vad är egentligen en patientsäkerhetsberättelse och varför gör man en sådan? Maria Christoffersson, biträdande verksamhetschef, och Nasim Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef, berättar.

Läs mer