INNOVATION OCH UTVECKLING

Så bidrar Kry till sjukvården under coronakrisen

Senast uppdaterad:
Den digitala vården spelar en nyckelroll under den pågående coronakrisen. Vi har den senaste månaden sett en stor ökning av antalet vårdsamtal och samtidigt lanserat två nya digitala tjänster för att avlasta och stötta den traditionella primärvården.

Spridningen av covid-19 innebär som bekant en stor belastning för svensk sjukvård. Digitala vårdmöten är en viktig pusselbit för att minska smittspridningen och frigöra resurser för den fysiska vården; framför allt genom att hjälpa patienter som behöver sin reguljära vård men inte kan eller bör besöka den fysiska vården, men också genom att konsultera coronarelaterade fall vid behov.

Genomslag för digitala möten

Den senaste månaden har vi på KRY märkt av en markant ökning av antalet vårdsamtal – över alla symptom. I mars hade vi tre gånger så många patienter i åldersgruppen 50+ jämfört med februari, samt 30 % fler psykologsamtal jämfört med januari. Det är rättvist att säga att det stora genomslaget för digitala möten i vården sker nu, på samma sätt som många andra delar av samhället tvingas till snabb digitalisering. Som Sveriges och Europas största digitala vårdgivare har vi på KRY redan stor erfarenhet av denna vårdform och har därför snabbt kunnat skala upp insatserna.

Våra åtgärder och initiativ

Med anledning av coronakrisen har vi lanserat två nya, digitala tjänster och vidtagit en rad särskilda åtgärder i syfte att minska spridningsrisken och avlasta den traditionella primärvården:

Symptomkollen

Symptomkollen är ett kostnadsfritt digitalt verktyg i KRY-appen, som låter patienten självskatta sina symptom på covid-19 och utifrån det ger en rekommendation om nästa steg att ta. I mars har nästan 70 % av de 35 000 personer som gjort Symptomkollen sedan lanseringen i början av månaden rekommenderats egenvård. Endast 14 % bokade ett vårdmöte och av dessa triagerades 33 % till sjuksköterska. Den absoluta majoriteten hanterar med andra ord sina symptom själva med egenvård som de fått rekommenderat.

Care Connect by KRY

Genom att lansera Care Connect by KRY, en kostnadsfri plattform på 10 olika språk för medicinska videokonsultationer, har vi gjort det möjligt för vårdpersonal över hela världen att fortsätta möta sina patienter i de fall fysiska möten inte är ett alternativ. I dag har över 600 allmänläkare, psykologer, dermatologer, skolsjuksköterskor och fysioterapeuter genomfört nästan 3000 möten i Sverige via den webbaserade plattformen.

Steget före på vårdcentralerna

KRYs vårdcentraler i Sörmland och Skåne gick redan i ett tidigt skede av krisen över till att hantera allt fler fysiska vårdmöten digitalt, med lokal vårdpersonal. I Skåne har vi även satt upp infektionstält för att kunna ta emot patienter med symptom från luftvägarna samt delat ut gratis surfplattor till äldreboenden för att underlätta sociala kontakter på distans.

Internationella initiativ

KRYs internationella motsvarighet LIVI samarbetar bland annat med NHS i Storbritannien, den statliga organisationen för landets offentliga sjukvård. I Tysklands värst drabbade region erbjuder vi kostnadsfria vårdsamtal och i hela Tyskland är samtalen som är relaterade till covid-19 gratis för patienter.

Vård för alla

Vi på KRY erbjuder rådgivning och konsultation på närmare 30 olika språk, för att även de grupper som inte talar svenska ska kunna få ett fullgott bemötande. Vi har dessutom producerat och spridit informationsfilmer om covid-19 på bland annat arabiska och farsi.

Vad kostar det?

Ökningen i samtal indikerar att fler är öppna för att möta vården på nya sätt under den här perioden. Det ser vi bland annat bevis för i åldersgruppen 50+ som har tredubblats under mars.

Vi har under mars gjort extra journalgranskning på de fall som är relaterade till covid-19 för att säkerställa att kontakterna utgör kvalificerad vård enligt SKRs definitioner. Under mars har vi inte begärt ersättning av det offentliga för ca 17% av samtalen som är relaterade till dessa symptom.

Vi har även triagerat en större andel av de här patienterna till sjuksköterska – vilket ger en lägre ersättning.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Innovation och utveckling – 5 sep. 2021

Kry satsar på specialistvård - tar helhetsansvar för patienten

För att kunna ta ett helhetsansvar för patienten har Kry förvärvat två nya bolag som bedriver specialistvård. Det är Hudläkartjänst som erbjuder en bred kompetens inom dermatologi samt PBM som är experter inom beteendepsykologi.

Läs mer