OPINION

Panelsamtal om den digifysiska vårdens framtid på Vårdarenan

Senast uppdaterad:
Pandemin har accelererat vårdens digifysiska utveckling, men står Sverige rätt rustat för att tillvarata den utveckling som skett? Vi diskuterade hinder, förutsättningar och möjliggörare som skapar värde för patienter, personal och vårdsystemet.

Under Vårdarenan 2021 deltog Patrik Sundström, digitaliseringsansvarig SKR, Johan Flodin, produktchef och biträdande verksamhetschef för Kry Vårdcentral Gallerian och Sofie Zetterström, Affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden, Inera i ett frukostseminarium för att diskutera den digifysiska vårdens framtid.

Här följer en summering av diskussionen.

Vilka lärdomar har gjorts från pandemin?

 • Den digitala utvecklingen har skett i en takt vi inte har varit med om tidigare.
 • Enorm efterfrågan på digitala vårdkontakter och en ökad tillgänglighet.
 • Ökad acceptans i samhället mot att nyttja digitala vårdtjänster.
 • Både patienter och kliniker ser fördelarna med digitala vårdlösningar.
 • Många regioner eller vårdgivare har börjat inrätta någon typ av digitalt vårderbjudande.
 • Omedelbart behov av nya arbetssätt för att ställa om och trygga invånarnas behov av hälso- och sjukvården.
 • Pandemin har visat sig vara en lösningsorienterad period med stark samverkan mellan olika aktörer.

Hur har pandemin förändrat målbilden för digifyisk vård?

 • Ökade insikter om att digifysisk vård spelar stor roll i den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen.
 • Invånare och medarbetare har varit beroende av teknologin under pandemin.
 • Digitaliseringen behövs för att växla från ett reaktivt sjukvårdssystem till ett proaktivt system som stödjer människors hälsa.
 • Pandemin har lett oss närmare den gemensamma målbilden – att se digitala vårdmedel som en självklar och integrerad del av våra liv.

Vilka tekniska förutsättningar behövs framgent?

 • En fungerande IT-infrastruktur, gärna på nationell nivå.
 • En definition kring hur systemen ska tala med varandra och dela data genom API:er. Informationen behöver kunna följa med patienterna även om de byter vårdmottagning.

Vilken samverkan krävs för att fortsätta driva utvecklingen framåt?

 • Sverige har unika förutsättningar tack vare gränslösa plattformar, men det finns inget tydligt ramverk vad gäller exempelvis IT-system.
 • Ekonomiska begränsningar gör att nya sätt att möta patienter på hämmas. Exempelvis textmöten, videomöten och proaktiv sjukvård.
 • Politikerna har ett stort ansvar att reglera ramarna och bidra till arbetet mot den bästa tänkbara digifysiska vården för landets invånare.

Hur kan digitaliseringen göra vården mer jämlik?

 • Digifysisk vård är en möjliggörare för att bedriva jämlik vård.
 • En jämlik vård förutsätter att alla patienter möts efter sina förutsättningar och preferenser oavsett hur, var och när de kontaktar vården.
 • Data är avgörande för den jämlika vården och digitaliseringen är det enda verktyget för att förstå individens unika hälsosituation.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Opinion – 5 apr. 2021

Replik: Hur ny teknik möjliggör bättre vård för patient och samhälle

På Kry arbetar vi för att ge patienter över hela landet god och trygg vård på ett sätt som är bra för både individen och samhället. Med den här texten svarar vi på hur och på vilket sätt digital vård bidrar till en nödvändig omställning inom primärvården.

Läs mer