FÖRETAGSNYHETER

Digital vård skapar trygghet samtidigt som det är både effektivt och patientsäkert

Senast uppdaterad:
En första forskningsrapport med utvärdering av digitala vårdmöten är nu klar – och utfallet är mycket positivt.

Rapporten Digitala vårdmöten med läkare har tagits fram av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Jönköping University för SKL:s räkning. Studien som är den första i sitt slag omfattar 10 400 patienter och belyser patienternas upplevelse i första linjens vård. Flera av de framkomna resultaten kan komma att slå hål på myter om digitala vårdtjänster.

Nasim Farrokhnia är kvalitets- och forskningschef hos KRY, hon säger:

– Det är fantastiskt att vi nu får forskningsresultat som stödjer den uppfattning och de indikationer som vi på KRY har haft sedan länge. Studien visar att patienterna upplever digital vård som både trygg och säker.Patienterna uppfattar läkarna de möter digitalt som såväl kompetenta som professionella och att bemötandet är respektfullt. Resultaten visar också att digital vård fyller en funktion, och att vi som digital vårdaktör slutbehandlar majoriteten av de patienter som söker sig till oss för att få hjälp.

Nasim fortsätter:

– Ännu en sak som framkommer i studien är att användarna är medvetna om samhällets resurser, och att de själva gör välinformerade val om på vilken vårdnivå de söker kontakt. Det borde rimligtvis slå hål på myten om att digital vård leder till att människor slentriansöker vård.

Studien visar bland annat följande:

  • Endast 3,6 % har efter det digitala vårdmötet med läkare registrerat ett fysiskt besök i primärvården inom de 7 efterföljande dygnen. Detta talar för att för den typ av vårdbehov som digitala läkartjänster innebär, möter individens behov och inte leder till fysiskt besök i primärvård.
  • En än mindre del av de genomförda digitala läkarmötena efterföljs av besök på jour- eller akutmottagning. Detta tyder på att de patientfall som hanteras vid digitala läkarmöten till största del är av mindre allvarlig karaktär, även om de för individen upplevs som så pass besvärande att de anser sig ha behov av att rådgöra med läkare.
  • Digitala vårdmöten med läkare upplevs av personer som använt dessa tjänster som lättillgängliga, trygga och som en positiv utveckling av svensk sjukvård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

hand with phone logged into the Kry app
Företagsnyheter – 23 apr. 2024

Kry rankas som ett av världens mest innovativa digitala hälsoföretag

När tidskriften Newsweek för första gången utser världens mest innovativa digitala hälsoföretag är Kry ett av dessa.

Läs mer