PSYKISK HÄLSA

Kry expanderar sitt psykologierbjudande till hela Europa

Senast uppdaterad:
Vårdgivaren Kry fortsätter att storsatsa på mental hälsa. Efter att ha startat i Sverige, kommer nu internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) att exporteras ut i Europa. Målsättningen är att bidra till en mer jämlik tillgång till psykologvård.

Kry erbjuder redan idag iKBT-behandling till patienter i Sverige som lider av mental ohälsa. iKBT är en evidensbaserad digital behandlingsmetod för psykiska besvär såsom depression, ångest och stress. De senaste åren, inte minst under pandemin, har allt fler patienter efterfrågat digital psykologvård vilket gjort att Kry har utökat sin verksamhet inom psykologi i Sverige. Nu kommer även behandlingsmetoden att rullas ut i stor skala i Europa under 2022.

- Mental ohälsa är ett växande samhällsproblem. Närmare en miljard människor har idag diagnostiserats med mental ohälsa och vi ser ett stort behov av att göra vården mer tillgänglig. Vi på Kry har haft mer än 200 miljoner patientinteraktioner och har flera års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig digital psykiatrisk vård – över 300 000 möten hittills över hela Europa. Vi har nu sett en trefaldig ökning av antalet möten relaterade till psykisk ohälsa och vi vill att alla patienter i Europa ska ha jämlik tillgång till vård för mental hälsa när de behöver det oavsett var de bor, säger Johannes Schildt, Krys vd och medgrundare.

Att kunna prata med en psykolog i mobilen kan bidra till att sänka trösklarna för att söka vård för patienter som mår dåligt. Det går även snabbare att få hjälp, vilket gör det lättare att nå fram till patienten i ett tidigt skede och kunna arbeta förebyggande med problemen. Studier visar dessutom att psykologer som använt sig av iKBT-behandling har kunnat hjälpa ännu fler patienter, i vissa fall dubbelt så många, jämfört med traditionell fysisk behandling.

- Som psykolog vill man ge sina patienter bästa möjliga förutsättningar att hantera och tillfriskna från mental ohälsa. Forskning vittnar redan om att iKBT är en lika effektiv behandlingsmetod som KBT och de digitala möjligheterna blir extra betydelsefulla i områden där fysiska vårdenheter saknar tillgång till psykolog, säger Jesper Enander, chefspsykolog på Kry.

Sedan starten 2015 har Krys läkare, sjuksköterskor och psykologer hjälpt över tre miljoner patienter i Sverige. Utöver digitala vårdmöten har Kry även 20 vårdcentraler runt om i landet. Målet är att vara den ledande aktören som kombinerar digitala och fysiska patientmöten för en ökad tillgänglighet i vården. Kry är Europas största digitala vårdgivare och finns även i England, Norge, Frankrike och Tyskland.

För mer information, kontakta:
Jonas Beltrame-Linné, presschef Kry Sverige
010-17 86 200
press@kry.se

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 23 maj 2022

Friends i samarbete med Kry

Friends i samarbete med Kry lanserar kostnadsfri webbinarium om att skapa en inkluderade miljö för barn från krigsdrabbade områden.

Läs mer