PSYKISK HÄLSA

Manlig depression – lär dig upptäcka tidiga tecken

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Lina Anderhell Öberg, Legitimerad psykolog
Depression är nästan lika vanligt hos män som hos kvinnor – men den manliga depressionen kan ta sig andra uttryck. Vår psykolog Lina Anderhell förklarar vad som kännetecknar manlig depression och hur du kan lära dig upptäcka tidiga tecken.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Mer än 264 miljoner människor lider av en depression – vilket gör det till ett av de vanligaste hälsoproblemet i hela världen. I värsta fall kan depression leda till självmord. Bara under 2019 dog 1269 människor till följd av självmord i Sverige. Två tredjedelar var män. Statistiken är alarmerande och en bidragande faktor kan vara att män oftare drar sig för att söka hjälp om de drabbas av en depression.

Depression hos män kan visa sig på olika sätt, där vissa tecken skiljer sig från vanliga symptom på depression hos kvinnor. Resultatet är att den manliga depressionen kan gå obemärkt förbi.

Vad är depression?

Depression är ett allvarligt tillstånd som påverkar både män och kvinnor i alla åldrar. Det visar sig ofta som en ihållande känsla av nedstämdhet, hopplöshet och att man tappar intresset för aktiviteter man vanligtvis tycker är roliga.

Det finns många olika symptom, både känslomässiga och fysiska. För att bli diagnostiserad med klinisk depression måste de här symptomen visa sig i minst två veckor.

Män och depression

Den vanligaste uppfattningen är att kvinnor oftare lider av depression än män och det finns även statistik som tyder på detta. Däremot är depression vanligt hos män – men jämfört med kvinnor söker männen mer sällan hjälp för besvären. Det innebär att mörkertalet för män med depression är stort.

– Vissa män har en tendens att inte vilja prata om sina känslor och det kan leda till destruktiva sätt att hantera situationen på. Deras motstånd kan bero på att de inte vill visa sig sårbara och svaga, säger Lina.

Depression kan visa sig på annorlunda sätt hos män

Lina menar också att en av orsakerna till att män inte söker hjälp är att de inte känner igen sig i symptomen som beskrivs.

– De traditionella symptomen på depression, som att gråta mycket och att inte finna nöje i de saker som brukar göra en lycklig, är inte alltid de första tecknen män upplever. De kan förstås känna sig nedstämda och tappa intresset för de saker som brukar göra dem glada, men de kan även visa andra tecken som inte nödvändigtvis associeras med depression, säger hon.

Medan kvinnor tenderar att agera inåt och uppleva känslor av skuld och låg självkänsla, kan män agera utåt när de är deprimerade. Med det menar Lina att de kan visa andra symptom – kanske ökar drickandet eller så blir man mer irriterad eller aggressiv. Dessa symptom associeras vanligtvis inte med depression, men det kan vara varningstecken att hålla extra koll på.

Orsaker till depression hos män

De utlösande faktorerna bakom en depression är oftast samma för män som för kvinnor. Faktorer som ålder, ekonomisk situation, livsstil, familjehistoria och till och med gener har visat sig påverka risken för att utveckla en depression.

Det kan finnas en rad olika faktorer eller stressande livshändelser som leder till att en person blir deprimerad. En vanlig orsak hos män är en förlust som ska hanteras: en relation som tagit slut, en närstående som har gått bort eller att man förlorat jobbet.

Andra faktorer som kan påverka en mans självkänsla är att förlora sin status, uppleva ekonomiska problem eller att bli sjuk.

– Män får ofta höra att de inte får visa svaghet och att de måste försörja familjen. Det kan göra tillståndet än mer utmanande, säger Lina.

Några tecken att hålla uppsikt över:

Känslomässiga:

 • Känslor av hopplöshet/meningslöshet.
 • Ilska.
 • Irritation.
 • Frustration.
 • Tappar intresset för vänner, socialt liv eller en hobby.
 • Obeslutsamhet eller en oförmåga att koncentrera sig.

Beteende:

 • Aggressivt beteende.
 • Isolering.
 • Alkohol och droger.
 • Överarbete.
 • Självmordsförsök.

Fysiska:

 • Sömnsvårigheter.
 • Förändrad aptit.
 • Viktförändring.
 • Oförklarliga smärtor.
 • Minskad sexlust.
 • Minskad energi.
 • Matsmältningsproblem.

Prata mer om psykisk hälsa – så här gör du

Det kan vara svårt att veta hur man på ett känsligt och omtänksamt sätt ska närma sig ämnet depression. Dessutom kan det vara ännu svårare om mannen du oroar dig för har dragit sig tillbaka och inte vill prata om sina känslor.

– Som partner eller vän är det viktigt att ta upp ämnet, även om det känns läskigt. Våga fråga hur någon mår, säger Lina.

Hon föreslår att du försöker uttrycka dina tankar kring hans beteende och vad det är som oroar dig. Det viktigaste är att inte peka finger och skuldbelägga utan att visa ditt stöd och fråga om det finns något du kan göra för att hjälpa dem.

Tänk dock på att det beror helt på personen i fråga vilken typ av stöd de vill ha. Kanske räcker det med någon som lyssnar eller så vill han att du följer med till en psykolog.

Vad du själv kan göra för att minska risken för depression

Om du känner dig nere finns det flera saker du kan göra för att minska risken att du ska utveckla en depression. Dessa aktiviteter brukar vara hjälpsamma för många.

En vanlig erfarenhet är att nedstämdhet och trötthet gör att det tar emot att komma igång, men att det känns bättre när man väl är engagerad i aktiviteten.

 • Gör mer av det som får dig att må bra fysiskt. Finns det någon form av träning du tycker om, eller har tyckt om tidigare? Studier visar att motion kan ha lika god effekt som medicin mot depression, detta eftersom fysisk aktivitet påverkar flera av hjärnans system positivt. Även enkel vardagsmotion som promenader kan vara hjälpsamt. Träning kan dessutom verka i förebyggande syfte mot depression.

 • Planera in aktiviteter som du mår bra av känslomässigt. Kanske är det att umgås med familj och vänner, men det kan också vara att lägga tid på ett intresse eller en hobby på egen hand.

 • Se till att hålla uppe goda rutiner i vardagen. Regelbunden sömn, fysisk aktivitet och hälsosam mat minskar risken för att utveckla en depression. Ett enkelt knep är att bestämma specifika tider för dina rutiner, och sedan sätta påminnelser för det i telefonen.

 • Fundera över om det finns något som du undviker för att det känns motigt, trots att du vet att det skulle behöva göras för att du ska må bättre. Kanske är det att prata med chefen om ett ändrat arbetsschema, eller att bara städa hemma. Vad skulle det allra minsta steget åt rätt håll vara? Att klara av det kan ge energi till att fortsätta.

 • Undvik att använda alkohol eller droger som ett sätt att försöka hantera nedstämdhet.

Behandling av depression

Det kan vara svårt att veta när man ska uppsöka vård, särskilt för män som har en tendens att inte be om hjälp.

Lina säger att du bör uppsöka professionell hjälp om problemen är ihållande och svåra att hantera på egen hand.

– När det börjar påverka din vardag är det dags att söka hjälp. När det inte bara handlar om att ett par dåliga dagar, utan det börjar skapa problem på jobbet, i skolan, i relationer eller andra viktiga delar av livet, säger hon.

Behandling av depression varierar från kognitiv beteendeterapi (KBT) till samtalsterapi och medicinska behandlingar som antidepressiva läkemedel för mer allvarliga depressioner.

Så kan Kry hjälpa till

Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder professionell bedömning, rådgivning och behandling utifrån dig och din unika situation. Hos oss kan du få den hjälp du behöver, utan att behöva vänta i månader på en tid. Allt vårt arbete baseras på aktuell forskning och våra psykologer använder sig av metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Boka möte med psykolog

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.