COVID-19

Karantän – vad är det?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Isolering, karantän och social distansering är åtgärder som tas till för att skydda allmänheten genom att förhindra spridning av det nya coronaviruset. Men vad är egentligen innebörden av begreppen som nu florerar, och hur skiljer de sig från varandra?

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

I försök att hejda smittspridningen av covid-19 har regeringar och myndigheter runtom i världen fattat beslut om alltifrån att begränsa folksamlingar till att stänga skolor. Miljonstäder och hela länder har försatts i karantän. På vissa håll är det fortfarande upp till var och en att bestämma själv, medan det på andra håll råder strikta regler för när, eller ens om, människor får lämna sina hem.

Påtvingad eller påbjuden isolering?

Det förekommer alltså olika restriktioner, ibland med snarlika innebörd. Vi reder ut begreppen och vad som gäller, när och för vem.

Karantän

Karantän innebär en påtvingad tidsbegränsad isolering av människor som antas ha exponerats för viruset och därmed själva är misstänkt smittade/bärare av viruset, men inte sjuka. Karantänen pågår tills det att inkubationstiden för smittan är över. Att sitta i karantän är en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen. Eftersom sjukdomen covid-19 är klassad som samhällsfarlig, kan smittskyddsläkaren i respektive sjukvårdsregion ta beslut om karantän för friska personer.

Isolering

Det är var och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta. Med isolering menas en påtvingad isolering av personer som har konstaterats bära på smittan. Syftet är att separera dessa från andra som inte är sjuka och på så vis förhindra smittspridning. Under coronapandemin kallar vissa isoleringen för “corona-isolering”.

Självisolering

Personer med symptom som skulle kunna kunna tyda på att de bär på smittan rekommenderas självisolering i hemmet. Isoleringen pågår i minst sju dagar efter första symptomet och fram till dess att personen varit symptomfri i minst 48 timmar.

Frivillig hemkarantän

Människor som varken konstaterats sjuka eller har några symptom kan välja att sätta sig i frivillig karantän för att på så vis bidra till minskad smittspridning. Detta är något som många företag valt att applicera för sina medarbetare.

Social distansering

Det går att bidra till minskad smittspridning utan att nödvändigtvis kapa all interaktion med omvärlden. Social distansering är en åtgärd som syftar till att bromsa upp eller åtminstone jämna ut de akuta effekterna av pandemin. Det görs genom att människor aktivt håller en distans om minst en meter mellan varandra. En mer korrekt benämning skulle därför vara fysisk distansering.

Genom att minska kontakterna mellan smittade och icke-smittade kan smittöverföring minimeras vilket underlättar för sjukvården. Att undvika kontakt på nära håll är helt enkelt en solidaritetshandling.

FAQ

Fråga: Jag är ung och frisk, ska jag ändå jobba hemifrån? Svar: Kan du jobba hemifrån så ska du det. Det kallas självisolering. Promenera gärna, men begränsa kontakten med andra. Undvik folksamlingar i kollektivtrafik, på affären eller andra platser.

Fråga: Jag känner mig sjuk, ska jag isolera mig hemma? Svar: Har du symptom såsom snuva, feber eller hosta ‒ även om du bara känner dig lite sjuk ‒ så ska du stanna hemma. På så sätt bidrar du till att minska smittspridning av coronaviruset, skydda äldre och riskgrupper samt minska belastningen på vården.

Fråga: Ska jag åka till sommarstugan och isolera mig? Svar: Just nu är rekommendationerna att minimera icke-nödvändigt resande, även inom landet och särskilt till och från städer med stor smittspridning.

Fråga: Min mamma bor ensam och jag är orolig för hennes psykiska välmående om jag inte kan hälsa på. Hur ska jag tänka? Svar: Det är en utmanande period nu, för de allra flesta. Personer över 70 år är en riskgrupp för coronaviruset och är därför ombedda att undvika sociala kontakter, men att ringa går bra. Vill du ändå besöka din mamma kan du alltid rådgöra med boendet och personalen, säkra besök kan ordnas i vissa fall.

Fråga: Pappa bor på äldreboende, kan jag hälsa på under coronapandemin? Svar: Just nu råder besöksförbud på äldreboenden i flera kommuner. Ta reda på vad som gäller där din pappa bor. Tänk på att personer över 70 år är en riskgrupp för coronaviruset och är därför ombedda att undvika sociala kontakter. Håll kontakten genom att ringas.

Fråga: Jag är en frisk 74-åring. Kan jag hälsa på mina friska barnbarn? Svar: Uppmaningen från myndigheterna är för närvarande att avstå nära sociala kontakter för åldersgruppen 70 år och äldre. Men att ses utomhus med 1,5–2 meters avstånd kan fungera. Tyvärr bör ni avstå från att kramas. Försök att håll kontakten via telefon och dator om ni inte kan ses utomhus.

Fråga: En person i familjen är sjuk, ska alla stanna hemma då? Svar: Symptomfria barn kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt om en i familjen är sjuk. Detta gäller om den som är sjuk inte har testat positivt för covid-19. Försvinner symptomen efter mindre än ett dygn kan barn återgå till skolan efter 48 symptomfria timmar. Uppvisar barn symptom på covid-19 bör barnet testa sig. Detta gäller alla barn från förskoleklass och äldre. Om inget test ges eller i väntan på provsvaret ska barn stanna hemma i minst sju dagar. Läs mer om testning i din region på 1177.se.

Barn bör stanna hemma från för- och grundskola i minst sju dagar om en familjemedlem har konstaterats smittad av covid-19. Övriga familjemedlemmar ska också stanna hemma och jobba/studera, om möjligt, i sju dagar och testa sig efter fem dagar för att minska smittspridningen. De som inte kan jobba hemifrån har rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Fråga: Finns det någon lag om vem som ska vara i karantän? Svar: Då regeringen har klassat det nya coronaviruset som allmänfarligt och samhällsfarligt så kan myndigheter ha starkare beredskap. Det betyder att regionernas smittskyddsorganisationer har rätt att ställa krav om hälsokontroll, karantän och avspärrning ‒ allt för att minimera smittspridning i samhället.

Fråga: Vad betyder det att någon är i karantän på sjukhus? Svar: Det betyder att personen som insjuknat till följd av coronaviruset vistas isolerad på sjukhus. Det är med stöd av smittskyddslagen som all fysisk interaktion mellan den sjuka och omvärlden är begränsad tills personen bedöms vara frisk igen. Sjukhuspersonal bär skyddsutrustning för att inte bli smittade eller sprida smittan vidare.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.