Ladda ned Ladda ned
Covid-19

Covid-19 – dessa är riskgrupperna

Senast uppdaterad: 12:00 20 apr 2020

Kunskapen om vilka som är extra utsatta för coronaviruset är begränsad. Studier visar dock på några faktorer som verkar göra att en del drabbas hårdare än andra om de insjuknar med covid-19. Men vem tillhör egentligen en riskgrupp, och vad innebär det?

Allteftersom ny kunskap och information blir tillgänglig uppdaterar vi de råd och rekommendationer som gäller för alla ‒ oavsett om du räknas till en riskgrupp eller inte.

De flesta som blir smittade med coronaviruset får lindriga besvär som går över av sig själva. Men det finns ett antal riskgrupper som anses mer sårbara med förhöjd risk att få mer allvarliga symptom om de insjuknar.

Riskgrupper

Här följer en genomgång av kända riskfaktorer för en mer allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Finns dessutom en kombination av dessa faktorer, så är risken högre.

Hög ålder

Hög ålder är den främsta riskfaktorn, och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Även om du är pigg och känner dig frisk så försämras immunsystemets funktion med stigande ålder, vilket innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom om du skulle bli smittad. Har du dessutom en eller fler underliggande sjukdomar så är risken ännu högre.

Kronisk lungsjukdom

Till den här gruppen sjukdomar räknas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cystisk fibros och svår astma.

För dig som har en lungsjukdom är det nu extra viktigt att bibehålla lungkapacitet i den mån det är möjligt. Rådgör med din läkare kring behandling och se till att följa ordinationerna noga.

Allvarlig hjärt-kärlsjukdom

Hit hör hjärtinfarkt, kärlkramp, förmaksflimmer, stroke och högt blodtryck.

Du som har en underliggande hjärt-kärlproblematik bör se till att din medicinering är korrekt. Detta eftersom obehandlat högt blodtryck ökar risken vid hjärtsjukdom. Även livsstilsfaktorer har en stor inverkan.

Cancer

Vi en aktiv cancersjukdom och under pågående behandling, så är immunförsvaret påverkat. Det gör att kroppen är mer mottaglig för alla typer av infektioner.

En viktig åtgärd för dig att ta till är social distansering. Umgås med friska personer, men håll ett fysiskt avstånd. Undvik folksamlingar, till exempel kollektivtrafik samt köer i affärer och dylikt.

Diabetes mellitus

Vid all diabetes gäller att hålla blodsockret stabilt genom regelbunden blodsockermätning och hälsosamma rutiner. Diabetes typ 2 räknas som en högre riskfaktor än typ 1 som är en autoimmun sjukdom.

För dig som medicinerar kan det vara bra att ha tillräckligt av det läkemedel du behöver hemma. Tänk på att blodsockernivån höjs vid infektion och feber.

Fetma och övriga livsstilsrelaterade riskfaktorer

Övervikt och fetma, förhöjda blodfetter, högt blodtryck och förhöjt fasteblodsocker är alla tillstånd som visat sig innebära försämrade förutsättningar vid en svår infektion.

BMI över 40 har identifierats som en ökad sårbarhet vid insjuknande i covid-19. Risken för ett mer allvarligt sjukdomsförlopp och död är högre för dessa personer.

Du kan ge din kropp goda förutsättningar att hålla sig frisk genom att utveckla hälsofrämjande levnadsvanor (se allmänna hälsotips längre ner på sidan).

Detta behöver du göra specifikt

All underliggande sjukdom behöver vara under kontroll och det är särskilt viktigt för dig som tillhör en riskgrupp. Ta dina läkemedel enligt din läkares ordination och vara uppmärksam på eventuella förändringar i dina symptom.

Du gör dessutom klokt i att följa nedan rekommendationer:

 • Ta inte emot besök från släkt och vänner om de har sjukdomssymptom, hur milda de än är. Och hur mycket ni än längtar efter att ses.
 • Alla som hälsar på ska omsorgsfullt tvätta händerna med tvål och vatten när de kommer in och gärna flera gånger under besöket.
 • Känner du av symptom som liknar de vid covid-19, såsom en ny typ av hosta eller ihållande feber, så ska du omedelbart kontakta vården för rådgivning.

För dig som är lungsjuk kan följande tips verka mildrande:

 • Sov halvt sittande, med kuddar bakom ryggen för att underlätta andningen nattetid.
 • Gör din andningsgymnastik, om du har ett sådant program.

Detta kan du göra generellt ‒ allmänna hälsotips

En livsstil med sunda vanor innebär att du ger kroppen förutsättningar att bättre stå emot både virus och bakterier. Här följer några tips på sådant du kan göra, dels för att må bättre och dels för att stå bättre rustad i coronatider:

 • Håll dig rök- och snusfri.
 • Minska din alkoholkonsumtion.
 • Rör på dig varje dag.
 • Spendera tid ute i naturen.
 • Ät en näringsrik och varierad kost på regelbundna tider.
 • Se till att få tillräckligt med sömn.
 • Ta hand om sådant som orsakar ohälsosam stress.

Skydda dig själv – och värna om andra

För dig som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av din ålder eller någon underliggande sjukdom, är det extra viktigt att följa myndigheternas rekommendationer om utökade hygienrutiner och att hålla fysisk distans till andra människor. Detta för din egen skull, men även för att värna sjukvården. Genom att så många som möjligt håller sig friska minskas belastningen på landets sjukhus och vårdinrättningar.

Senast uppdaterad:
12:00 20 apr 2020
Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin