Ont i armen

Fråga: Jag har fått en strålande smärta i armarna och det kan värka på nätterna. Ibland tycker jag att vänster arm kan kännas lite konstig. Jag har inte gjort något annorlunda och jag arbetar med dator hemifrån sedan 1 år tillbaka. Kan det vara en muskelinflammation?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

En vanlig orsak till att du får ont i armen kan vara överbelastning i samband med arbete eller träning. Du kan uppleva en kraftig eller molande värk i armen och känna dig stel. Detta är helt ofarligt och brukar oftast läka efter vila och avlastning. Även stress, ångest eller nedstämdhet kan orsaka spänningar i musklerna och leda till att du får ont i armarna. Tänk på att försöka minska stressen genom till exempel avslappning, ökad fysisk aktivitet och regelbundna rutiner.

Andra tänkbara förklaringar

Musarm är ett samlingsnamn för olika tillstånd som kan drabba armar, axlar och nacke. Det kan röra sig om allt från muskelinflammation i armen till nervinklämning. Exempel på symptom kan vara strålande smärta i armen både dag- och nattetid, stickningar och domningar. Musarm orsakas oftast av dålig arbetsställning och ensidigt arbete till exempel framför datorn. Besvären går oftast över inom några månader och är helt ofarligt. Ibland kan det behövas behandling såsom förändringar i arbetsmiljön, fysioterapi och receptfria smärtstillande läkemedel.

Impingement i axelleden kan leda till att du får ont i överarmen och axeln vid vissa rörelser, till exempel när du försöker lyfta eller rotera armen. Du kan känna att det gör ont på en punkt på framsidan eller utsidan i överarmen. Det är också vanligt att det värker i armen på natten. Vid impingement bildas det inflammation och svullnad vilket gör att senorna kan bli inklämda mellan överarmen och skulderbladet. Behandlingen består främst av sjukgymnastik. Vid kraftigare besvär kan det behövas kortisoninjektion eller operation.

Ibland kan värk i armen bero på allvarligare sjukdom. Om du får smärta i bröstet i mer än 15 minuter som strålar ut i framförallt vänsterarmen kan det bero på hjärtinfarkt. Övriga symptom kan vara matthet, yrsel, illamående och andningssvårigheter.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande värk i armen med stickningar, domningar eller svaghet som inte blir bättre av egenvård bör du söka vård. Sök vård akut om du får bröstsmärta i mer än 15 minuter med utstrålning över armen.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry