Ångest och oro

Om KRY

 • Över 98% patientnöjdhet
 • Europas största digitala vårdgivare
 • Möten på över 20 språk
 • Öppet varje dag 06.00-24.00

Om KRY

 1. 1
  Ladda ner appen
 2. 2
  Logga in med bank-ID
 3. 3
  Boka möte med läkare
 4. 4
  Få råd om behandling

Ångest och oro

Ångest och oro

Vad är ångest och oro?

Känslor av oro och ångest är normalt under livets gång. I vissa perioder kan man känna sig mer orolig och ångestfylld. Det kan exempelvis vara kopplat till arbete och studier, anhörigas välmående eller förändringar i livet.

Ibland kan oros- och ångestkänslor bli så starka att det begränsar vardagen till exempel på arbetet, i studierna, i relationer eller på fritiden. Om besvären är så stora att man fungerar sämre i vardagen och att det känns som om man tappat kontrollen över sitt liv kan det innebära att man uppfyller kriterierna för en ångestrelaterad diagnos. Det finns flera olika ångestdiagnoser, exempelvis paniksyndrom som kännetecknas av återkommande panikattacker, social ångest som innebär att man upplever ångest i sociala sammanhang, generaliserat ångestsyndrom som kännetecknas av stark och ihållande oro samt tvångssyndrom som innebär att man besväras av tvångstankar och tvångshandlingar.

Symptom

Ångest kan yttra sig på flera olika sätt. Några vanliga symptom vid ångest och oro är:

 • Tryck över bröstet
 • Hjärtat slår hårt eller snabbt
 • Ansträngd andning
 • Yrsel och ostadighetskänslor
 • Illamående eller obehag i magen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Darrningar eller skakningar
 • Rastlöshet och lättretlighet
 • Rädsla för situationer där man är orolig för att drabbas av ångest
 • Stark rädsla för olika sociala situationer
 • Återkommande oro som är svår att kontrollera
 • Påträngande tankar som ger ångest och är svåra att bli av med

Behandling

Om man besväras av ångest och oro finns bra behandling att få. Ångesttillstånd kan behandlas med både läkemedel eller psykologisk behandling.

Medicinsk behandling går ut på att öka aktiviteten av signalsubstanser i hjärnan för att återskapa rätt balans. Detta kan göras genom till exempel antidepressiva läkemedel samt sömn- eller ångestdämpande mediciner. I vissa fall kan även en tillfällig sjukskrivning vara ett komplement till detta. Det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för val av behandling.

Psykologisk behandling innebär att man tillsammans med en psykolog arbetar med att förstå sina besvär och att lära sig strategier för att bryta de beteende- och tankemönster som håller liv i problemet.

När kan KRY hjälpa till?

Om du besväras av ångest eller oro som inte går över och orsakar problem för dig i vardagen kan du vända dig till KRY för hjälp. När man lider av ångestbesvär är det bra att söka vård så snabbt som möjligt, eftersom behandlingen ofta är både enklare och mer kortvarig om den påbörjas tidigt.

Vid KRY kan du träffa både legitimerade läkare och psykologer via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina problem samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med saker som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall man har längre kontakt med flera samtal.

Våra läkare kan hjälpa dig med diagnostik, utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom), behandling med läkemedel (t.ex. antidepressiva, ångestdämpande eller sömnfrämjande samt kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen. Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss). Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.

När ska jag söka annan vård?

KRY är inte lämpligt vid akuta tillstånd eller svårare besvär som kräver kontakt med psykiatrin. KRY är heller inte lämpligt om du har en pågående vårdkontakt för dina psykiska besvär hos annan vårdgivare, såsom annan psykolog och/eller läkare. KRY är ej heller lämpligt om du har andra psykiska åkommor som försvårar din ångest, så som självksadebeteende, psykotiska symptom eller maniska skov. Om du mår väldigt dåligt, överväger att ta ditt liv eller att skada dig själv eller någon annan bör du därför alltid söka dig direkt till en psykiatrisk akutmottagning. Om du inte vet var din närmaste mottagning finns så ring sjukvårdsupplysningen på 1177. Vid akut fara ring alltid 112. Alla patienter bedöms individuellt vid första mötet på KRY om huruvida ditt ärende är av den typen att KRY kan ta ett vårdansvar eller ej. Även om KRY inte kan hjälpa dig så kan vi alltid hänvisa dig till rätt vårdnivå. Vi återbetalar då alltid eventuell ålagd patientavgift och ditt besök belastar inte ekonomiskt det offentliga vårdsystemet.

Boka möte Boka möte