Ont i testiklarna

Fråga: Är det vanligt att ha ont i pungen? Jag kan få ont i pungen och magen, ibland kan jag få ont i pungen när jag inte kommer. Är det farligt? Vad kan det bero på och borde jag söka vård?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Det manliga könsorganet innehåller olika delar. Pungen sitter under penis och innehåller bland annat testiklar och bitestiklar. Det kan därför finnas olika anledningar till varför du får ont i testikeln eller pungen. En vanlig orsak kan vara att du har varit upphetsad en längre stund utan att få utlösning. Det beror på att blodet strömmar till underlivet och orsakar spänningar i muskulaturen. Detta är helt ofarligt även om det kan göra ont. Oftast brukar det gå över av sig självt när du får utlösning eller när upphetsningen lägger sig.

En annan orsak kan vara ett inklämt ljumskbråck som kan drabba både barn och vuxna. Ett ljumskbråck kan se ut som en utbuktning i ljumsken. Den kan bli mer tydlig när du exempelvis hostar eller står upp. Ibland kan tarmar och blodkärl bli inklämda i bråcket och stoppa blodcirkulationen. Du kan uppleva att det gör väldigt ont i pungen och ljumsken, ibland kan det även stråla upp i magen. Du kan också bli röd om pungen och ha svårt att trycka tillbaka bråcket. Ett inklämt ljumskbråck kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas.

Andra tänkbara förklaringar

Bitestikelinflammation kan ge ensidig ömhet eller värk i pungen och magen. Du kan även få feber, frossa, flytningar från urinröret och sveda när du kissar. Ibland kan det också leda till inflammation av testiklarna. Det orsakas vanligen av bakterier och behandlas med antibiotika.

Vid testikelvridning eller torsion kan du få plötslig och kraftig smärta i testiklarna. Andra tecken kan vara illamående, kräkningar samt att pungen blir röd. Det beror på att sädessträngen vrider sig och orsakar ett stopp i blodcirkulationen. Testikelvridning är vanligast i puberteten och hos spädbarn men kan också drabba vuxna. Det är viktigt att uppsöka sjukvård snarast för att undvika allvarliga följder.

Refererad smärta betyder att du känner av smärta i ett annat område än där skadan sitter. Vid exempelvis njursten kan du uppleva att det gör ont i testiklarna och ryggen. Om du har haft ont i pungen under längre tid utan andra symptom kan det bero på en tidigare skada eller stress.

Ibland kan molande värk eller tyngdkänsla i pungen tillsammans med förstorad testikel och buksmärta bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du upplever smärta i pungen bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötslig smärta och rodnad i pungen med buksmärta, illamående, kräkningar eller feber.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry