Vad är brännskador?

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Brännskador kan orsaka olika hudreaktioner. Från rodnad, ömhet och svullnad till blåsor och djupare förändringar i hudens alla lager. Orsaken kan vara exempelvis solskador, hett vatten, kemikalier, elektricitet eller eld. Ytliga skador kan du behandla själv, men allvarligare skador kräver vård på sjukhus och ibland intensivvård.

Ring 112 om du har fått djupare brännskador som täcker större hudområden eller om du exempelvis har blivit bränd i ansiktet.

Olika typer av brännskador

Brännskadans djup och utbredning avgör hur svår skadan är. Ytliga brännskador drabbar bara överhuden, hudens yttersta lager, och läker som regel av sig själva. Skador som når till läderhuden kan variera i svårighetsgrad. Om brännskadan drabbar alla hudens tre lager krävs ofta kirurgiska ingrepp i form av hudtransplantation och läkningsprocessen kan pågå under många månader.

Brännskador delades tidigare in i grader, men har numera en annan indelning inom sjukvården. I den här texten har vi valt att ha med både den gamla och nya indelningen för att göra det tydligt för dig som läsare.

 • Ytlig överhudsskada, första gradens brännskada – Skada som bara drabbar hudens översta lager, hit hör bland annat brännskador av solen. Kännetecknas av röd, svullen och öm hud som läker utan behandling.

 • Ytlig delhudsskada, andra gradens brännskada – Påverkar främst överhuden men också läderhuden till viss del. Kännetecknas utöver rodnad och ömhet av sveda och svullnad med blåsor som kan vätska. En vanlig skada om du exempelvis bränner dig på hett vatten. Trots kraftig smärta läker skadan som regel utan behandling.

 • Djup delhudsskada, andra grandens brännskada Svårare brännskada som kan orsaka blåsor som spricker och frilägger ljus eller vit hud med dålig blodtillförsel. Skadan kräver ofta kirurgisk behandling.

 • Fullhudsskada, tredje gradens brännskada Svår och djup skada som drabbar såväl överhud som läderhud och underhud. Hudfärgen förändras till vit, brun eller svart hud som ofta är relativt hård. Den här typen av skada tar lång tid att läka och kräver som regel kirurgisk behandling.

Symptom vid brännskador

Symptomen vid brännskador varierar beroende på hur illa du har bränt dig – hur djup skadan är, hur stora delar av huden som har drabbats och var skadan sitter. En ytlig brännskada orsakar rodnad, svullnad och det är vanligt att huden ömmar eller svider. Lite djupare skador orsakar blåsor som ibland kan spricka och frilägga mycket öm och känslig hud. Har du bränt dig svårt drabbas alla hudens lager. 

Vanliga symptom vid brännskador:

 • röd hud

 • svullen hud

 • smärtkänslig och ömmande hud

 • sveda

 • blåsor som kan vätska

 • färgförändringar i huden

 • förtjockad hud.

En brännskada som orsakar blåsor eller som gått djupare ner i huden innebär att huden blir mycket känslig för infektioner. Allvarliga brännskador orsakar även ärr som finns kvar livet ut.

Orsaker till brännskador

Brännskadad hud innebär att hudens vävnad har skadats. Det beror oftast på att huden har utsatts för extrem värme – från starkt solljus som oftast orsakar ytligt bränd hud till hett vatten eller öppen eld som kan orsaka djupare brännsår. Ånga, frätande kemikalier och elektrisk ström är några andra vanliga förklaringar till brännskador.

Behandling av brännskador

Brännskadad hud innebär att hudens vävnad har skadats. Det beror oftast på att huden har utsatts för extrem värme – från starkt solljus som brukar orsaka ytligt bränd hud till hett vatten eller öppen eld som kan orsaka djupare brännsår. Ånga, frätande kemikalier och elektrisk ström är några andra vanliga förklaringar till brännskador.

Vid andra gradens brännskada, som regel en brännskada som orsakat blåsor, behöver såret och din läkning ofta ses över av läkare. Då gäller det att hålla huden torr och skydda den ömtåliga vävnaden från infektioner. Ibland finns det anledning att använda olika läkemedel för att lindra smärta och minska svullnad.

Vid tredje gradens brännskador, så kallade fullhudsskador, krävs ofta kirurgisk behandling. Som regel handlar det om att transplantera frisk hud till det skadade området. Om brännskadan är omfattande behöver du vårdas på sjukhus och i svåra fall tas omhand på en intensivvårdsavdelning. Vid fullhudsskador kan din brännskada även kräva rehabiliterande insatser under längre tid.

Vad kan jag göra själv?

Förstagradens brännskador kan du behandla själv. Kyl ner huden med kallt vatten i 10-15 minuter om du till exempel har fått en liten brännblåsa eller en mindre brännskada på ett finger. Du kan behandla en lättare brännskada som orsakats av solen med kylbalsam. Fet kräm eller salva som innehåller kortison kan också lindra vid den typen av brännskada.

Andra gradens brännskador kan du i vissa fall också behandla själv, om skadan är begränsad till ett område som inte är större än din hand. Skadorna kännetecknas av blåsor som kan spricka och ibland vätska. Skydda blåsorna med sterila kompresser – byt kompress ofta om såret vätskar. Det är viktigt att hålla brännskadan ren för att förhindra infektion.

Tredje gradens brännskador behöver behandlas akut av sjukvården. 

På apotek finns receptfria läkemedel som kan lindra en ytlig brännskada – rådgör gärna med apotekspersonalen.  

När bör jag söka vård?

Vid en brännskada som drabbar små barn ska du alltid söka vård.

Sök vård om du har fått brännskador i ansiktet eller på andra känsliga områden som händerna, fötterna eller underlivet. Det gäller även om du får brännskador över större leder som exempelvis armbågar, axlar eller knän. 

Sök vård om brännskadan blir kladdig och börjar vätska eller om huden i närheten av skadan blir röd och varm. Du bör även söka vård om det har bildats blåsor i huden som är större än din egen hand.

Sök vård om du får feber eller om smärtan i huden förvärras. Du bör även söka vård om din brännskada inte har läkt efter ett par veckor.

Sök alltid vård om brännskadan har orsakats av elektricitet eller kemikalier.

Vid allvarliga brännskador ska du söka vård akut eller ringa 112.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid brännskador. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid allvarliga brännskador ska du alltid söka vård akut.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

SolskadorHudutslagTorr hud