Hudutslag

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Hudutslag kan variera i utseende och orsakas av allt från insektsbett och allergier till olika infektioner. Vissa blossar upp fort och försvinner inom några timmar, andra hudreaktioner kan ge mer långdragna eller återkommande besvär. Här kan du läsa om vanliga orsaker till hudutslag och jämföra bilder på olika hudreaktioner. Klicka på länkarna för mer information om symptom, smittvägar, egenvård och behandling.

När bör jag söka vård?

Vi på Kry kan hjälpa dig med många olika sorters hudutslag. Vi gör alltid en individuell bedömning baserat på dina symptom och det du berättar. 

Sök vård hos oss om: 

 • du är osäker på vad som orsakat utslagen.

 • känner oro över dina besvär.

 • du har fått en hudreaktion eller utslag som inte går över eller lindras av receptfri behandling.

 • du har symptom på anmälningspliktiga sjukdomar som kräver smittspårning, till exempel mässling eller röda hund. 

Sök vård akut om du är kraftigt allmänpåverkad eller har hög feber. Ring 112 besök en akutmottagning vid en plötslig allergisk hudreaktion som kan vara tecken på anafylaktisk chock, eftersom det kan vara ett livshotande tillstånd.

Vid misstanke om smittsam sjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så bokar du tid på Kry

1. Boka ett möte
Starta din bokning genom att logga in med BankID. Berätta vad du eller ditt barn behöver hjälp med och välj en tid som passar.

2. Få hjälpen du behöver
Vi kan behandla många symptom via ett videomöte i appen. Du får snabbt en tid på någon av våra vårdcentraler vid behov.

3. Vad händer sen?
Återbesök erbjuds och bokas när det finns behov av uppföljning. Vi förnyar recept på läkemedel, utfärdar intyg eller remitterar dig till vidare vård om du behöver. 

Eksem, allergier och nässelutslag

Eksem och allergier är vanliga orsaker till olika hudreaktioner. De har ofta kopplingar till varandra – olika allergen kan till exempel leda till eller förvärra eksem. Eksem innebär att hudens yttersta lager är inflammerat och har skadats av till exempel uttorkning eller allergiframkallande ämnen. Allergi beror på överkänslighet mot olika ämnen. Nässelutslag kan antingen vara allergiska eller icke-allergiska.

Allvarlig födoämnesallergi eller latexallergi kan ibland orsaka anafylaktisk chock – då kommer symptomen snabbt och du behöver vård omedelbart.

 • Eksem
  Eksem kännetecknas av röda, kliande och fjällande utslag på kroppen. Vätskefyllda blåsor förekommer också. Besvären kan vara allergiska eller icke-allergiska. Du kan till exempel få kontakteksem om du är överkänslig mot ämnen som nickel, krom eller latex. Atopiskt eksem är vanligt hos barn och unga. Små barn kan få blöjeksem eller blöjutslag. Seborroiska eksem som mjälleksem eller skorv kan uppstå där det finns många talgkörtlar i huden. Eksem behandlas främst med mjukgörande salva och ibland kortisonsalva.

  kontakteksem-pa-hand-med-ljus-hud

  Bild på kontakteksem ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Allergier
  Allergier som orsakar utslag och klåda beror oftast på födoämnesallergi eller kontaktallergi. Födoämnesallergi kan även orsaka exempelvis svullnad i läppar och hals eller illamående, magsmärtor och diarré. Besvären kan lindras med olika läkemedel, men det är viktigast att försöka undvika allergiframkallande ämnen.

 • Nässelutslag
  Upphöjda, kliande, hudfärgade eller ljusröda utslag som kommer plötsligt. Den här typen av hudutslag kan till exempel vara värmeutslag eller en reaktion på kyla eller stress. Du kan även få utslag av läkemedel eller olika födoämnen som exempelvis fisk eller nötter. Utslag hos barn beror ofta på virusinfektioner. Nässelutslag brukar försvinna av sig själva, men vid långvariga besvär kan du behöva läkemedelsbehandling.

nasselutslag-pa-barn-med-ljus-hud


Bild på Nässelutslag ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Vanliga virusutslag

Virusutslag kan ge lokala utslag utan att skapa en allmän sjukdomskänsla, till exempel munsår, vårtor och mollusker. Utslag kan även vara ett av flera symptom i samband med olika virussjukdomar. Virus kan spridas på olika sätt, ofta genom droppsmitta eller nära kroppskontakt.

 • Herpes
  Orsakar oftast utslag i form av blåsor på ett begränsat hudområde, men du kan bära på herpesvirus utan att ha blåsor. Herpes orsakar ofta munsår, men du kan även få herpes i underlivet och på andra delar av kroppen. Munsår behandlas med receptfria läkemedel, men genital herpes kräver ofta recept.

 • Vårtor
  Kan se ut på olika sätt, men det är vanligt med runda, utstående utslag som kan ömma och klia. De brukar ha en hård kant och vara mjukare i mitten, ibland med små svarta prickar. Vårtor försvinner oftast av sig själva, men det kan ta lång tid. Du kan även behandla med receptfria läkemedel.

Vårtor på hand med mörk hud


Bild på Vårtor på hand ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Bältros
  Brännande känsla på huden som följs av rodnad och kliande, vätskefyllda blåsor som brukar sitta inom ett begränsat område på ena sidan av kroppen. Feber, huvudvärk, yrsel och trötthet är andra vanliga symptom. Blåsorna brukar försvinna efter ett par veckor, men hudsmärtan kan finnas kvar längre. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor – viruset aktiveras oftast hos vuxna över 50 år.

  Bältros på barns överkropp

Bild på Bältros ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Covid-19
  Kännetecknas ofta av bland annat feber och luftvägsbesvär, men covid-19 har en bred sjukdomsbild och kan ge många andra besvär. Hudutslag är ett av flera kända symptom i samband med corona – viruset kan orsaka hudfärgade blåsor eller lila utslag som bland annat kan uppstå på händerna eller fötterna.

 • Medaljongsjuka
  Börjar ofta med ett ovalt virusutslag på överkroppen, överarmarna eller låren. Sedan syns fler, mindre utslag på samma del av kroppen. Sjukdomen är vanligast hos barn och unga – den uppstår bara en gång i livet, ofta i samband med en luftvägsinfektion, och läker som regel inom sex veckor.

  Bild på Medaljongsjuka ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Virusutslag som är vanligast hos yngre barn

Vissa utslag som orsakas av virus är vanligare hos barn än vuxna. Vanliga förklaringar kan till exempel vara mollusker eller barnsjukdomar som vattkoppor och tredagarsfeber.

 • Mollusker
  Små förhöjda knottror i huden som ofta har en liten grop i mitten. Mollusker kan sitta på olika delar av kroppen och är vanligast hos barn. I mer ovanliga fall kan även vuxna få mollusker, oftast runt könsorganen. Utslagen brukar försvinna av sig själva inom ett år, men ibland tar det längre tid.

  Bild på Mollusker ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Vattkoppor
  Röda, kliande utslag med vätska i mitten. Utslagen kan sprida sig över hela kroppen och det är vanligt att få feber, huvudvärk och bli trött. Sjukdomen är vanligast hos barn och brukar läka av sig själv. Tonåringar och vuxna som blir smittade kan behöva virushämmande läkemedel för att minska risken för komplikationer.

  Bild på Vattkoppor ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Höstblåsor
  Utslag och blåsor som brukar sitta i och runt munnen, men ibland även på händerna, fötterna och stjärten. Dålig aptit, feber, halsont och trötthet är andra vanliga symptom. Besvären brukar försvinna efter en vecka. Höstblåsor förekommer främst hos barn, ofta på sensommaren och hösten.

  Höstblåsor i händer

Bild på Höstblåsor ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Tredagarsfeber
  Barnsjukdom som efter ungefär tre dagars hög feber orsakar små, ljusröda virusprickar på kroppen som sedan försvinner efter ett par dagar. Sjukdomen drabbar främst barn från sex månaders ålder upp till två år.

Bild på Tredagarsfeber ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Femte sjukan
  Barnsjukdom som först brukar kännetecknas av rodnad eller utslag på kinderna och sedan utslag på armarna och benen. Det är vanligt att även få feber, huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar. Besvären går ofta över efter en vecka och är vanligast i skolåldern.

Femte sjukan på barns kind


Bild på Femte sjukan ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Röda hund och mässling orsakar också utslag, men sjukdomarna är ovanliga i Sverige eftersom de ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Om du eller ditt barn ändå skulle drabbas ska du alltid kontakta sjukvården – dels för att minska risken för allvarliga symptom, dels för att förhindra smittspridning.

Vanliga bakterieutslag

Bakterieinfektioner kan precis som virus orsaka utslag utan försämrat allmäntillstånd, som exempelvis svinkoppor, men utslagen kan också vara en del av en större sjukdomsbild.

 • Svinkoppor
  Små, röda prickar som utvecklas till vätskefyllda, kliande blåsor i huden. Vätskan tjocknar till var och får en gulbrun sårskorpa. Det är vanligast att få utslag runt näsan eller munnen. Svinkoppor sprids särskilt lätt med badvatten och värme på sommaren. Kopporna behandlas främst med noggrann hygien.

  Svinkoppor i ansikte på barn med ljus hud

  Bild på Svinkoppor ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Scharlakansfeber
  Börjar ofta med halsont och röd tunga med upphöjda prickar, så kallad smultrontunga. Sedan uppstår knottrig hud som ibland kan täcka stora delar av kroppen. Andra vanliga symptom är magont, illamående och kräkningar. Sjukdomen är vanligast hos barn och behandlas med antibiotika.


Bild på Scharlakansfeber ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Rosfeber
  Avgränsad rodnad som sprids i huden om den inte behandlas. Utslagen kan till exempel sitta på ett ben eller intill skadad hud. Rosfeber börjar ofta med illamående och kräkningar, ömma lymfkörtlar och ibland feber. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Vanliga svamputslag

Svamp kan orsaka infektioner i bland annat huden, naglarna, munnen och underlivet.
Svampinfektioner i huden visar sig ofta i form av röd hud med utslag som kliar, svider eller fjällar. Reaktionen beror för det mesta på att jästsvamp, som finns naturligt i kroppen, har förökat sig. Hudutslag kan även orsakas av svamp som kommer utifrån, till exempel trådsvamp som orsakar fot- och nagelsvamp eller svamp som kan spridas från djur.

 • Fotsvamp och nagelsvamp
  Fotsvamp kännetecknas av fjällande hud och ibland även blåsor eller hudsprickor. Nagelsvamp är vanligast på tånaglarna. Då brukar nageln bli missfärgad, tjock och porös. Fotsvamp försvinner ofta om fötterna är rena och torra, men du kan även använda receptfria läkemedel. Nagelsvamp kan behandlas med både receptfria och receptbelagda läkemedel.

 • Svamp i hudveck
  Rodnad, klåda och ibland fjällande hud kan uppstå i hudveck eller där hud ligger mot hud. Du kan till exempel få svamp i armhålan, under bröstet eller mellan skinkorna – svamp förökar sig ofta där det är varmt och fuktigt. Svampen kan ibland försvinna om du håller huden torr och ren, men vissa infektioner kräver läkemedelsbehandling.

 • Ringorm
  Kliande, ringformade utslag som brukar fjälla i kanten. Barn smittas oftast av exempelvis hundar, katter, marsvin och kaniner. Infektionen smittar även mellan människor vid exempelvis kontaktidrott som brottning. Ringorm behandlas främst med receptfri, svampdödande salva.

  ringorm-pa-ljus-hud

  Bild på Ringorm ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Pityriasis versicolor
  Fläckar i huden som fjällar och ibland kliar. Svampen uppstår ofta på bröstet, ryggen eller andra delar av huden där det finns talgkörtlar. Fukt, svett, värme, tjock hudkräm och fet hud gör dig extra sårbar för en infektion. Besvären behandlas med läkemedel.

Djur- och insektsbett

Insekter och andra små djur kan orsaka tillfälliga utslag genom att sticka, bita eller bränna huden. Rodnad, svullnad och klåda är vanliga hudreaktioner.

Om du är överkänslig mot exempelvis getingstick kan du få en kraftigare reaktion som påverkar allmäntillståndet – en allergisk reaktion som orsakar anafylaktisk chock kräver vård omedelbart.

 • Getingar, myggor och andra insekter
  Insektsbett kan orsaka rodnad, svullnad och klåda. Vissa bett kan vara smärtsamma och ge stora svullnader. Besvären försvinner oftast inom någon eller några dagar – receptfria läkemedel kan lindra många besvär under tiden.

 • Fästingar
  Fästingbett kan också orsaka svullnad, rodnad och klåda. De flesta bett är ofarliga, men vissa fästingar bär på borreliabakterien som kan orsaka borrelia. Borrelia kan ge olika symptom, men det är vanligt att få en ljusröd ring runt bettet. Du kan även få exempelvis huvudvärk, feber och ledvärk. Borrelia behandlas med antibiotika.

  Bild på Borrelia ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Löss och loppor
  Huvudlöss, flatlöss och vägglöss kan orsaka irritation och klåda i huden. Besvären behandlas med receptfria läkemedel och noggrann hygien som även brukar inkludera tvätt av exempelvis kläder och sängkläder.

 • Kvalster och skabb
  Kvalster som finns i exempelvis pälsen på husdjur kan orsaka klåda och utslag i huden. Skabb är en liten parasit som tar sig in under huden och kan också orsaka klåda, knottror, blåsor eller eksemliknande utslag. Besvären behandlas med läkemedel och noggrann rengöring av exempelvis textilier.

skabb-i-hand


Bild på Skabb ©DermNet New Zealand med tillstånd.

 • Parasiter
  Badklåda eller simmarklåda orsakas av mikroskopiska parasiter som kan finnas i sötvatten och bräckt vatten. De kan orsaka myggbetsliknande utslag som kliar och ibland bildar blåsor. Besvären kräver ingen behandling – klådan och utslagen försvinner av sig själva inom en vecka eller två.

Andra hudutslag

Hudutslag som inte beror på exempelvis eksem, virus, bakterier, svamp eller insektsbett kan istället förklaras av inflammatoriska tillstånd i huden eller överproduktion av olika ämnen.

 • Akne
  Akne orsakas av inflammerade talgkörtlar. Typiska kännetecken är pormaskar och finnar, men i svåra fall även böldliknande utslag och djupa varblåsor. Akne kan ofta behandlas med receptfria läkemedel. Besvären är vanligast under puberteten, men du kan även få hudutslag i form av akne som vuxen i samband med exempelvis hormonförändringar, stress eller läkemedelsbehandling.

 • Perioral dermatit
  Lätt rodnad och utslag i ansiktet, ofta runt munnen, som liknar akne. Utslagen beror på en inflammation i huden. Besvären kan läka av sig själva på sikt, men ofta krävs läkemedelsbehandling för att lindra symptomen. Det brukar också vara bra att undvika kortisonkräm, feta ansiktsprodukter och täckande smink.

 • Rosacea
  Inflammatorisk hudsjukdom som orsakar rodnader, stickningar och utslag hos dig som vuxen. Utslagen sitter främst på kinderna, näsan, hakan och pannan. Besvären kan förvärras av exempelvis sol, värme, alkohol, kryddstark mat, stress och kortisonkräm. Besvären behandlas främst med hudvårdande läkemedel.

 • Keratosis pilaris
  Överproduktion av keratin i huden som orsakar små knottror och ibland klåda på exempelvis armarna, låren eller kinderna. Knottrorna kan kännas ungefär som sandpapper. Den här typen av hudutslag är helt ofarliga och vanliga hos både barn och vuxna. Receptfria och receptbelagda läkemedel kan göra knottrorna mindre framträdande.

 • Psoriasis
  Autoimmun, inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av röda, utbredda och upphöjda utslag som är täckta med silvervita fjäll, ibland med klåda. Utslagen uppstår ofta på armbågarna, knäna och skinkorna. Psoriasis behandlas ofta med lokal behandling direkt på huden, men ibland krävs andra läkemedel.

Ibland kan hudutslag uppstå efter vaccin eller annan läkemedelsbehandling. I andra fall kan utslag och så kallade petekier vara ett av flera symptom vid bakomliggande sjukdomar.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Utslag hos barn Virusutslag – utslag orsakat av ett virusSvampinfektionerEksemInsektsbettBorrelia