Ladda ned Ladda ned

Kolik

Allmänt

Spädbarnskolik drabbar ungefär var sjätte barn och orsaken är inte helt klarlagd. Kolik är när barnet skriker intensivt och otröstligt i flera timmar och är återkommande vid samma tid på dygnet. Kolik är vanligast hos barn mellan två veckors ålder och fem månaders ålder.

Symptom

När barnet skriker intensivt och så pass mycket att det blir trött av ansträngningen kan det vara tecken på kolik. Andra symptom kan vara att spädbarnet verkar ha ont eller gaser i magen. Ofta skriker barnet på eftermiddagen eller kvällen. Föräldrarna kommer snart att känna igen ett mönster och kan tolka vad barnets skrik är tecken på. Det kan vara mat, närhet, att blöjan är blöt eller något annat. Om skriket fortsätter kan det vara spädbarnskolik.

Orsaker

Man vet ännu inte vad kolik beror på, även om forskning pågår. Vissa läkare menar att barnet inte kan hantera komjölk, varken genom modersmjölksersättning eller genom att mamman för över komjölk via amning. Andra menar att krampartade sammandragningar i magen får barnet att skrika. Det finns också teorier att kolik beror på barnets känsliga matspjälkningssystem och att det därigenom kan uppstå för mycket gaser som sin tur orsaka besvär. Närmare hälften av barnen som har kolik har gastroesofageal refluxsjukdom.

Behandling

Det finns inte en specifik behandling eller en tydlig väg att gå för barn med kolik. Vad för slags behandling som fungerar får prövas fram tills man hittar ett sätt. Ett råd är att mamman testar att utesluta komjölk så att barnet inte får i sig det via amning. Forskning har visat att detta underlättar för en del barn. Andra sätt kan vara att ge barnet lugn och ro och hålla det borta från så mycket stimulans som möjligt. En del barn blir också lugna av monoton musik eller ljud i form av dammsugare eller bilmotor.

När du bör söka vård

Kontrollera först att det återkommande skriket inte beror på något annat, som till exempel öroninflammation, genom att konsultera vårdpersonal. Det kan vara svårt i början att se om skriket är vanligt skrik eller kolik-skrik. Skillnaden med kolik är att barnet skriker i ungefär tre timmar i sträck. Kolik i sig är inget livshotande tillstånd för barnet men som förälder kan man känna sig hjälplös. Det kan också vara tröttsamt för föräldrarna med det intensiva, otröstliga skriket och därför kan avlastning behövas.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Om du misstänker att ditt spädbarn har kolik kan du kontakta våra läkare som kan ge rådgivning. I vissa fall krävs en fysisk undersökning för att göra en bedömning. Då hänvisar våra läkare till fysisk vårdgivare.