Sjukdomar hos barn

Vill du diskutera besvär som rör ditt barn kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan barnet få en remiss till vidare vård. Tänk på att barnet behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Få rådgivning vid barnsjukdomar

Precis som vuxna blir barn sjuka ibland. Under de första åren i barnets liv är det vanligt att barnet blir sjukt många gånger. Före två års ålder får barn i genomsnitt 8–10 förkylningar per år. Det kan vara svårt att avgöra vad som är normalt och när det är dags att söka vård. Om barnets allmäntillstånd är påverkat bör du kontakta vården för att få hjälp med en bedömning.

Här får du vägledning kring vanliga sjukdomar och symptom hos barn, och vad du som förälder kan göra för att ge stöd.

Symptom

Sök bland symptom

Bihåleinflammation hos barn

Bihåleinflammation hos barn kännetecknas av tjock snuva och att barnet får ont i ansiktet. Det brukar bero på att virus eller bakterier har orsakat en svullnad i slemhinnorna, ofta i samband med förkylning. Då bildas tjockare slem som blir kvar i bihålorna och bakterier eller virus kan lättare få fäste. Besvären är vanligast hos lite äldre barn, men även yngre barn kan få bihåleinflammation. De flesta behöver ingen receptbelagd behandling, men vid akut smärta eller svullnad intill ögat krävs akut läkarvård.

Feber hos barn

Både barn och vuxna har feber när kroppstemperaturen är 38 grader eller högre. Barn får lättare feber än vuxna – det beror ofta på tillfälliga virusinfektioner. Temperaturen brukar normaliseras inom några dagar, utan behandling. Vid hög feber och feber utan tydlig förklaring bör du söka vård. Var uppmärksam på allmäntillståndet och om barnet har andra symptom. Om ett barn plötsligt får hög feber med kraftig frossa eller medvetandepåverkan bör du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Femte sjukan

Femte sjukan är en vanlig barnsjukdom som orsakas av virus. Den kännetecknas av bland annat trötthet och feber som följs av rodnad eller utslag på kinderna. Utslagen kan även sprida sig till armarna och benen, Besvären brukar vara lindriga och gå över av sig själva.

Förkylning hos barn

Förkylning hos barn är den vanligaste anledningen till att barn behöver stanna hemma från förskola och skola. Snuva, halsont, hosta och lätt feber är typiska symptom. Förkylningar orsakas av virus och brukar inte kräva någon behandling – de går över av sig själva inom någon vecka. Du kan lindra barnets symptom med hjälp av vila, vätska och receptfria läkemedel.

Förstoppning hos barn

Förstoppning är ett vanligt besvär hos barn. Hård avföring gör det svårare att bajsa och det kan även göra ont. Många barn får magont i samband med förstoppning. Som förälder kan du lindra besvären genom att ge barnet ordentligt med vätska. Rörelse, fiberrik mat och receptfria läkemedel kan också hjälpa. Om barnet har långvariga besvär ska du kontakta sjukvården. Har du ett spädbarn med förstoppning ska du alltid rådgöra med vården.

Halsfluss hos barn

Halsfluss är vanligare hos barn än hos vuxna. Det är en infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier. Typiska symptom är svullna halsmandlar som gör det obehagligt att svälja. Feber och ömma lymfkörtlar är andra vanliga besvär. De flesta barn blir friska efter någon vecka, utan behandling. Vid långvariga besvär bör du som förälder kontakta sjukvården.

Hosta hos barn

Hosta beror på att något orsakar irritation i luftvägarna. Barn får ofta hosta i samband med förkylningar och andra luftvägsinfektioner. Besvären brukar försvinna av sig själva inom några dagar eller veckor, men i vissa fall kan barnet behöva behandling. Långvarig hosta kan vara tecken på allergi eller astma som kräver särskilda läkemedel.

Huvudvärk hos barn

Huvudvärk hos barn kan bero på exempelvis sömnbrist, stress eller oro. Ibland kan besvären vara kopplade till synfel eller bettproblematik. Tillfällig huvudvärk kräver som regel ingen behandling, men vid återkommande eller långvariga besvär med exempelvis migrän bör du kontakta vården för utredning och behandling.

Influensa hos barn

Influensa hos barn är en vanlig infektion som orsakas av virus. Hög feber med hosta, halsont och allmän sjukdomskänsla är de vanligaste symptomen. Barnet kan även tycka att det gör ont i kroppen, få diarré och kräkningar. Besvären brukar gå över av sig själva inom ett par veckor. När spädbarn eller barn i riskgrupper insjuknar i influensa ska du kontakta vården.

Kolik – spädbarnskolik

När friska spädbarn skriker otröstligt i flera timmar och flera gånger i veckan – utan någon tydlig förklaring – brukar det röra sig om kolik. Det finns ingen självklar orsak till spädbarnskolik och därför behöver du ofta pröva dig fram för att försöka hitta en lösning. Besvären brukar oftast försvinna av sig själva efter ungefär tre månaders ålder.

Krupp – viruskrupp

Krupp är en övre luftvägsinfektion som drabbar små barn. Infektionen orsakar svullna stämband och slemhinnor i halsen. Typiska symptom vid krupp är andningsproblem och en skällande hosta. Besvären kan ofta lindras om du lyfter upp barnet och ser till att barnet andas frisk, kall luft. Krupp går ofta över helt inom ett par dygn, men ibland krävs läkemedelsbehandling för att underlätta andningen.

Lunginflammation hos barn

Lunginflammation hos barn kan orsakas av bakterier eller virus. Typiska symptom är hosta, andfåddhet och feber. Om infektionen beror på virus läker den oftast av sig själv, men vid en bakteriell lunginflammation kan barnet behöva antibiotika. Kontakta alltid sjukvården om du har ett barn med misstänkt lunginflammation.

Magsjuka hos barn

Magsjuka eller maginfluensa är vanligt hos barn. Besvären kan orsakas av virus eller bakterier. Diarré, magont, illamående och kräkningar är typiska kännetecken. Symptomen brukar komma plötsligt och går oftast över utan behandling efter något dygn. Vid kraftiga magsmärtor eller tecken på uttorkning ska du söka läkarvård. Det gäller även magsjuka hos barn som inte går över efter några dagar.

Nässelutslag hos barn

Nässelutslag hos barn och spädbarn ser ut som upphöjda, hudfärgade eller ljusröda hudutslag som kliar. De brukar komma plötsligt – antingen som enstaka utslag eller på större hudområden. Barn får ofta utslag i samband med exempelvis virusinfektioner eller intag av olika födoämnen. De brukar försvinna av sig själva, men vid långvariga eller återkommande besvär kan barnet behöva läkemedelsbehandling.

Ont i magen hos barn

När barn har ont i magen kan det finnas många förklaringar. Magen är känslig och magsmärtor kan ofta kopplas till mat, stress eller andra vardagliga faktorer. Det kan även röra sig om magsjuka, matförgiftning eller olika infektioner. Besvären går ofta över utan behandling, men ibland krävs läkemedel eller läkarvård. I vissa fall är magont hos barn ett symptom på något annat som behöver utredas och behandlas.

Stjärtfluss

Stjärtfluss är en bakteriell infektion kring analöppningen som orsakas av streptokocker. Besvären är vanligast hos blöjbarn och barn upp till förskoleåldern. Typiska symptom är rodnad, klåda och smärta runt anus och ibland hela underlivet. Stjärtfluss behandlas som regel med antibiotika.

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en vanlig virussjukdom som drabbar nästan alla barn under de första småbarnsåren. Infektionen brukar kännetecknas av snabbt stigande feber. När febern går ner uppstår röda utslag som sprider sig över kroppen. De flesta blir friska inom en vecka och behöver ingen läkemedelsbehandling. Om ett barn plötsligt får utslag med hög feber, frossa eller medvetandepåverkan bör du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos barn och spädbarn. I vardagligt tal kallas besvären ofta för blåskatarr. När det gäller barn över 1 år är infektionen betydligt vanligare hos flickor än pojkar. Besvären kännetecknas av sveda när barnet kissar och ofta även förstoppning. Barn som har en misstänkt urinvägsinfektion ska alltid söka fysisk vård, utredas och behandlas.

Utslag hos barn

Barn kan få hudutslag, rodnader, röda prickar och blåsor på kroppen av många anledningar. Det kan bero på exempelvis allergier, eksem, svamp, virus eller bakterier. Många utslag försvinner av sig själva eller kan behandlas hemma, men ibland behövs läkemedel för att lindra besvären. Här har vi samlat några vanliga förklaringar till utslag hos barn.

Värmeutslag hos barn

Värmeutslag är ett vanligt och helt ofarligt tillstånd hos såväl spädbarn som äldre barn. De kan se ut som prickar, knottror eller små blåsor som kliar eller sticker i huden. Hudreaktionen brukar försvinna av sig själv inom några dagar. Läkningen går fortare om du håller barnets hud sval och torr. Vid kraftig klåda kan barnet behöva behandling med läkemedel.

Ögoninflammation hos barn

Ögoninflammation är vanligt hos barn – då blir ögat rött och irriterat. Det bildas mer tårvätska och ibland även var i ögat. Inflammationen orsakas främst av virus, ofta i samband med en förkylning. Besvären brukar försvinna inom ett par veckor om du tvättar barnets öga varje dag. I mer ovanliga fall krävs receptbelagda läkemedel. Det är särskilt viktigt att behandla spädbarn som får ögoninflammation.

Öroninflammation hos barn

Öroninflammation är en smärtsam infektion i mellanörat som orsakas av bakterier eller virus. Besvären är mycket vanliga hos barn och uppstår lätt i samband med en förkylning. Inflammationen går ofta över av sig själv inom några dagar, men i vissa fall och i vissa åldrar behövs antibiotikabehandling. Vid återkommande besvär kan barnet få ett litet rör i trumhinnan som hjälper till att lufta mellanörat. Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning för diagnos och behandling.

Relaterade artiklar

Barn och familj – 31 jan. 2023

Har barn sämre immunförsvar än vuxna?

Barns immunförsvar är inte fullt utvecklat förrän de är ungefär åtta år. Tills dess kan det kännas som att barn får hosta eller blir förkylda av minsta lilla. Läs mer om barns immunförsvar på vår hemsida

Läs mer