Har du ett sjukt barn och behöver hjälp med vab-intyg? Läs mer här.

Öroninflammation hos barn

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Öroninflammation är en smärtsam infektion i mellanörat som orsakas av bakterier eller virus. Besvären är mycket vanliga hos barn och uppstår lätt i samband med en förkylning. Inflammationen går ofta över av sig själv inom några dagar, men i vissa fall och i vissa åldrar behövs antibiotikabehandling. Vid återkommande besvär kan barnet få ett litet rör i trumhinnan som hjälper till att lufta mellanörat.

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning för diagnos och behandling.

Allmänt om öroninflammation

De flesta barn får öroninflammation någon gång i livet – det är den näst vanligaste infektionssjukdomen hos barn, efter förkylning. Öroninflammation heter otit på läkarspråk.

Svullna slemhinnor är ett vanligt symptom vid förkylning och andra infektioner, men även vid exempelvis allergi. Smärtan vid en öroninflammation orsakas av var som samlas i mellanörat och ökar trycket på trumhinnan.

Symptom vid öroninflammation hos barn

En öroninflammation hos barn kommer ofta i samband med en förkylning eller någon annan övre luftvägsinfektion. Ett typiskt symptom är smärta i örat. Om trycket blir så kraftigt att trumhinnan spricker gör det extra ont, sedan släpper smärtan. En sprucken trumhinna är inte farligt och läker som regel inom någon vecka hos barn.

Öroninflammation brukar utöver öronvärk hos barn även kännetecknas av lock för örat och därmed tillfälligt sämre hörsel. Precis som vid andra infektioner är det typiskt att bli trött, hängig och få sämre aptit. Små barn får ofta feber vid en öroninflammation, men äldre barn kan ha besvär utan feber.

Smärtan lindras och försvinner i allmänhet inom några dagar. Det är däremot vanligt att barnet har tillfälligt nedsatt hörsel en lägre tid efter en öroninflammation eftersom det kan finnas vätska kvar i mellanörat.

Vanliga symptom hos barn i samband med öroninflammation:

  • smärta i örat, kan komma plötsligt och därefter i intervaller

  • lock för örat

  • feber

  • trötthet

  • sömnbesvär

  • sämre aptit

  • vid en spräckt trumhinna kan det rinna var och blod från örat.

Andra tänkbara förklaringar

Ibland kan det samlas vätska i mellanörat utan att det gör ont. Det kallas för öronkatarr. Vätska gör att det skapas en lockkänsla i örat – ljudet utifrån dämpas och hörseln blir tillfälligt sämre. Det är viktigt att vara uppmärksam på kvarstående besvär eftersom nedsatt hörsel kan orsaka problem med barnets språkutveckling. En öronkatarr kan komma efter en förkylning eller öroninflammation.

Hörselgångseksem kan precis som öroninflammation orsaka smärta, svullnad och tillfälligt nedsatt hörsel – men då brukar hörselgången även klia och fjälla.

Orsaker till öroninflammation

Den vanligaste orsaken till öroninflammation är en förkylning, influensa eller andra övre luftvägsinfektioner som orsakar svullna slemhinnor. Svullnad kan även uppstå i samband med exempelvis pollenallergi eller pälsdjursallergi.

Öroninflammation beror på att den så kallade örontrumpeten har täppts igen, den kanal som normalt sett håller mellanörat luftat. När kanalen svullnar bildas vätska bakom trumhinnan där virus och bakterier lätt kan få fäste. Virus leder ofta till bakterieinfektioner.

Smärtan vid en öroninflammation beror på att det har samlats var i mellanörat – då ökar trycket på trumhinnan och det gör ont i örat.

Öroninflammation är ovanligt om du ammar en bebis eller ett litet barn – bröstmjölken har en skyddande effekt mot infektioner. Barn under två år får annars särskilt lätt såväl förkylningar som öroninflammation. Det beror bland annat på att immunförsvaret inte är fullt utvecklat, men det finns även en ärftlig faktor. Sårbarheten för öroninflammation minskar ju äldre barnet blir, men vissa barn har återkommande besvär.

Utredning och behandling

Vid tecken på öroninflammation bör ditt barn undersökas av läkare. Läkaren tittar i örat med hjälp av ett instrument som bland annat lyser upp och förstorar så att trumhinnan syns ordentligt. Läkaren kan också blåsa in en liten luftpuff i örat för att se om trumhinnan kan röra sig eller står stilla på grund av vätska i mellanörat. Ibland krävs även en bakterieodling och vid allvarligare besvär kan barnet få remiss till en öronspecialist.

Öroninflammation hos barn under 1 år eller över 12 år behandlas som regel med antibiotika. Det beror på att de har en större sårbarhet att utveckla komplikationer än andra barn. Antibiotikabehandling kan även vara aktuell i vissa andra fall – det visar sig i samband med öronundersökningen.

Barn som har problem med återkommande öroninflammationer eller vätska bakom trumhinnan bör bedömas av en öronspecialist. De kan behöva få ett litet plaströr inopererat i trumhinnan – röret gör att mellanörat förblir luftat.

Vad kan jag själv göra?

Öroninflammation går ofta över utan behandling, men du kan lindra symptomen hemma med hjälp av avsvällande nässprej och genom att hålla barnets huvud högt. Då minskar ofta både svullnaden och smärtan. Lägg gärna ett par extra kuddar under barnets huvud när det är dags att sova. Om du har ett litet barn kan du ha barnet i knät eller bära barnet i famnen så att huvudet hålls högt.

Så här kan du lindra besvären i samband med en öroninflammation hos barn:

  • minska svullnaden – högläge och avsvällande nässprej gör att svullnaden minskar

  • undvik att få in vatten i örat – vid en öroninflammation med sprucken trumhinna bör ditt barn inte bada eller leka i vatten förrän trumhinnan har läkt

  • undvik rökiga miljöer – rök irriterar slemhinnorna och kan bidra till svullnad.

På apotek finns avsvällande nässpray som kan ges till barn från ett års ålder. Där finns även smärtstillande och febernedsättande läkemedel för barn – de förkortar inte sjukdomstillståndet, men kan lindra besvären.

Rådgör med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal så att du vet att du väljer rätt receptfritt läkemedel till ditt barn. Barn under 18 år ska inte använda smärtstillande läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation. Det beror på att det finns risk för Reyes syndrom, ett ovanligt tillstånd som kan påverka hjärna och lever.

När bör jag söka vård?

Sök vård om ditt barn är yngre än 1 år eller äldre än 12 år och visar tecken på öroninflammation. Om du misstänker att trumhinnan har spruckit – kraftig smärta som sedan avtar, ibland med var eller blod som rinner från örat – bör du söka vård oavsett hur gammalt ditt barn är.

Sök även vård om ditt barn är under 2 år och du misstänker öroninflammation på bägge öronen.

Om barnet har en konstaterad öroninflammation där besvären inte har blivit bättre efter 2–3 dagar bör du söka vård, oavsett om ditt barn har fått behandling eller inte. Du bör även söka vård om barnet verkar ha nedsatt hörsel flera månader efter en öroninflammation.

Sök vård akut om ditt barn utöver smärta i örat även är stel i nacken och verkar svag eller trött. Det gäller även om barnet har ont i örat, hög feber och ett nedsatt allmäntillstånd. Du bör även söka vård akut om huden bakom örat är röd och svullen eller om örat är så svullet att det står ut.

Öroninflammation eller andra öronbesvär i kombination med yrsel eller dålig balans är också tecken på att barnet behöver vård akut.

Vid misstanke om smittsam sjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om ditt barn har öroninflammation. Vi gör en individuell bedömning baserat på barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning – för diagnos och behandling av öroninflammation krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att barnet behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Feber hos barnBihåleinflammationFörkylningLuftvägsinfektionVård av barn – vab och vab-intygVagelHerpes i ögatAllergiEksemÖgoninflammation EksemVård av barn – vab och vab-intygBihåleinflammation hos barn