Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som påverkar det centrala nervsystemet och som bland annat ger svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Det finns olika grader av autism och därför kan symptomen vara mer eller mindre tydliga. Beteendeterapi kan bidra till att stärka vissa färdigheter och hantera problembeteenden.

Allmänt om autism

Autismspektrum är ett samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar. Till dem räknas autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.

De flesta med autism har en genomsnittlig begåvning, men alla begåvningsnivåer förekommer – från intellektuell funktionsnedsättning till särbegåvning.

Symptom på autism

Autism yttrar sig på olika sätt hos olika individer beroende på begåvning, språkutveckling och ålder. Hos små barn kan svårighet att få kontakt, ointresse för omgivningen och sen språkutveckling ibland vara tecken på autism. Vuxna brukar ha tydliga svårigheter inom främst tre områden: socialt samspel, kommunikation samt upprepade och begränsade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

Eftersom autism kan vara olika svår, kan också symptomen vara olika tydliga.

Socialt samspel – exempel på symptom:

 • att ta få initiativ till samspel

 • att undvika ögonkontakt

 • att vara ointresserad av omgivningen

 • att vara ovetande om andras känslor.

Kommunikation – exempel på symptom:

 • att börja prata sent

 • att ha svårt att läsa mellan raderna

 • att ha svårt att inleda eller underhålla samtal

 • att härma ord och meningar (så kallat ekotal)

 • att ha svårt att förstå ansiktsuttryck, tonfall eller läsa av kroppsspråk

 • att talet har en onormal ton eller rytm.

Beteende – exempel på symptom:

 • att ha särskilda vanor

 • att bli störd om vanorna ändras

 • att ha självskadebeteende

 • att vara fixerad vid begränsade intressen

 • att vara hyperaktiv

 • att upprepa rörelser, som att gunga fram och tillbaka med kroppen.

Orsaker till autism

Autism är en funktionsnedsättning som antingen är medfödd eller som visar sig redan före tre års ålder. Orsakerna till autism är inte helt klarlagda, men det finns starka ärftliga faktorer. Studier visar att även infektioner, viss läkemedelsbehandling liksom exempelvis miljögifter kan innebära en förhöjd risk att barnet utvecklar autism under graviditeten. Hög ålder hos föräldrarna verkar också öka sannolikheten.

Behandling

Autism utreds av läkare och psykolog. Ibland deltar andra specialister, till exempel logoped och sjukgymnast. Behandlingen går ut på att träna vissa färdigheter och att hantera och förebygga problembeteenden med hjälp av beteendeterapi, I vissa fall kan läkemedel vara aktuellt, efter individuell bedömning av läkare eller psykiatriker.

En förstående omgivning och en anpassad miljö är viktig för att stärka en positiv utveckling.

Då bör du söka vård

Om du eller ditt barn har problem som verkar överensstämma med symptom vid autism bör du kontakta vården för vidare utredning.

Så kan Kry hjälpa till

Vid misstanke om autism hos vuxna eller om du och din närstående behöver råd och information om autism kan vi på kry hjälpa till.

En läkare eller psykolog hos oss gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

För att få hjälp vid misstänkt autism krävs en fysisk undersökning i kombination med en psykiatrisk utredning.

Innehållet har granskats av:

Hanna Rohani

legitimerad psykolog

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

·

Relaterat:

Adhd