Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Hypokondri (hälsoångest)

Hypokondri, eller hälsoångest, innebär oro över att ha drabbats eller att komma att drabbas av allvarliga sjukdomar. Oron är vanligen stark, svår att kontrollera och kommer tillbaka trots undersökningar som visar att du är frisk. På Kry kan du få hjälp vid hälsoångest.

Symptom på hälsoångest

Hälsoångest leder till att vanliga sjukdomar och symptom ses som tecken på allvarlig sjukdom. Det kan till exempel innebära att vanlig huvudvärk tolkas som symptom på hjärntumör eller att magont är symptom på magcancer.

För vissa kretsar oron kring flera olika sjukdomar, medan andra oroar sig för samma sjukdom. Sjukdomar som det är vanligt att oroa sig för vid hälsoångest är:

 • cancer

 • hjärtsjukdom

 • neurologiska sjukdomar (sjukdomar som rör nervsystemet), till exempel MS.

Vanliga beteenden vid hälsoångest kan delas in i två huvudgrupper, undvikanden och kontrollbeteenden:

 • undvikanden innebär att du undviker situationer, platser, personer eller aktiviteter som väcker ångest och oro. Vid hälsoångest kan det till exempel handla om att undvika att hälsa på sjuka vänner, träna och motionera av rädsla för att få vissa symptom.

 • kontrollbeteenden är saker du gör när du känner dig ångestfylld och orolig för att du kan ha en allvarlig sjukdom eller för minska din upplevelse av osäkerhet. Vid hälsoångest är vanliga kontrollbeteenden att på olika sätt kontrollera eller inspektera din kropp, att söka efter information om symptom på nätet, att söka vård flera gånger för samma symptom, trots att läkaren sagt att det inte är något allvarligt, eller att fråga anhöriga om symptom.

Hälsoångest hos barn och unga

Barn med en förälder som har hälsoångest löper större risk att själva få det, liksom barn med nära anhöriga som varit sjuka eller gått bort.

Orsaker till hälsoångest

Varför vissa drabbas av hälsoångest är inte helt klarlagt men ärftlighet och psykologiska faktorer kan spela in. Olika livshändelser, som när någon närstående går bort eller att du blir förälder kan också utlösa hälsoångest.

Hälsoångest kan ibland vara en del av andra psykiska besvär, som depression och ångestsyndrom.

Vad du själv kan göra

Följ de råd som psykologen ger dig i terapin. För att må bättre kan du också:

 • dra ned på koffein

 • försöka undvika stress

 • motionera. Även om det kan ta emot så hjälper fysisk aktivitet vid ångest.

 • sluta röka

 • sova tillräckligt

 • träna på att låta ångesten finnas där – den går ofta över av sig själv utan att du behöver göra något åt den.

Självtest

Är du ständigt oroad över din hälsa eller att drabbas av sjukdomar? Gör vårt självtest för att lära dig mer om hypokondri och ta reda på om du behöver professionell hjälp.

Behandling av hälsoångest

Ta kontakt med psykolog för att få hjälp med behandling som passar just dig. Exponering, responsprevention och medveten närvaro är behandlingsmetoder som ger bra resultat vid hälsoångest.

I vissa fall kan terapin kompletteras med antidepressiva läkemedel, efter individuell bedömning av läkare.

Då bör du söka hjälp

Sök hjälp om du oroar dig för sjukdom och har ångest.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid hypokondri. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid hypokondri och andra relaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

Om du bokar ett digitalt vårdmöte som gäller ditt barn behöver barnet närvara under vårdmötet.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet har granskats av:

Jesper Enander

Chefspsykolog

Hanna Rohani

legitimerad psykolog

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

·