Halsont – ont i halsen

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Halsont kan bero på virus, bakterier eller exempelvis överansträngda stämband. Det är särskilt vanligt att få ont i halsen vid övre luftvägsinfektioner som orsakas av virus. Besvären går ofta över av sig själva inom ett par veckor, men ibland krävs läkemedel eller läkarvård.

Allmänt om halsont

Både vuxna och barn får lätt ont i halsen. Halsont är ett av flera symptom vid tillfälliga luftvägsinfektioner som förkylning, influensa, covid-19 och halsfluss.

Infektionerna sprids som regel genom direktkontakt med någon som är sjuk, luftburna droppar efter hosta och nysningar eller smittade föremål. Det är vanligast att bli smittad av virus, men du kan även bli smittad av bakterier. För att undvika smittspridning och motverka exempelvis halsont är det viktigt att tvätta händerna ofta och hålla fysiskt avstånd till andra.

Halsont kan även vara tecken på exempelvis halsbränna eller överansträngda stämband.

Symptom vid halsont

Halsont kan göra att du känner dig tjock, öm och svullen i halsen och har svårt att svälja. Det beror på svullna slemhinnor i halsen. Dina halsmandlar kan bli tillfälligt förstorade och ibland svullnar lymfkörtlarna vilket även kan göra ont på utsidan av halsen.

Halsont kan även göra dig hes, torr och raspig i halsen. Då kan det kännas ömt och göra ont både i gommen och svalget. Ibland kan små blåsor orsaka sår i halsen och munnen som gör särskilt ont när du äter och sväljer.

Vanliga symptom vid halsont:

 • ömhet och värk i halsen

 • rodnad i halsen

 • torrhet och ibland klåda 

 • svårighet att svälja, kan kännas som en klump i halsen

 • heshet

 • svullna lymfkörtlar som även kan göra dig öm på utsidan av halsen

 • ibland blåsor i munnen och svalget.

Halsont är ofta ett av flera symptom i samband med luftvägsinfektioner. Därför är det vanligt att ha ont i halsen med snuva, hosta och feber. Ibland kan du ha både halsont och ont i örat – då kan det vara fråga om öroninflammation som är särskilt vanligt hos barn.

Orsaker till halsont

Om du har ont i halsen och har svårt att svälja är en vanlig orsak någon form av luftvägsinfektion som bland annat ger svullna slemhinnor. Halsont, snuva, hosta och ibland feber är typiska symptom vid övre luftvägsinfektioner. Det rör sig ofta om influensavirus eller olika virus som orsakar förkylning. Coronavirus kan ge liknande symptom, men halsont är bara ett av flera kända besvär i samband med corona. 

Ibland beror halsont på bakterier som sätter sig på slemhinnan i halsen. Streptokocker är en vanlig förklaring till exempelvis halsfluss – då kan du ha ont i halsen och ibland feber utan snuva, heshet eller hosta. 

Halsont som inte beror på att virus eller bakterier har orsakat en infektion i halsen kan bero på exempelvis en inflammation i stämbanden. En annan vanlig orsak till halsont är halsbränna.

Olika typer av halsont:

 • förkylning – akut övre luftvägsinfektion som orsakas av virus; när du är förkyld får du ofta feber, hosta, ont i halsen och snuva, ibland även blåsor i munnen 

 • influensa – virusinfektion som kännetecknas av hosta, halsont och hög feber, ofta även trötthet och värk i kroppen

 • covid-19 – virusinfektion som kan ge många olika symptom, men det är vanligt att ha feber, hosta och halsont om du har smittats av corona

 • halsfluss – infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier, kännetecknas av halsont, vita eller röda prickar i halsen, svullna lymfkörtlar, problem att svälja och ofta feber

 • körtelfeber – virusinfektion som kan likna halsfluss, men brukar även kännetecknas av hög feber och såväl halsont som magont och värk i kroppen; vanligast hos barn och tonåringar 

 • halsböld – brukar börja med bakterieorsakad halsfluss som sedan ger stigande feber med halsont och svullnad på halsen som är värre på ena sidan, ibland gör det ont både i halsen och örat; vid svåra besvär kan du ha problem att svälja och svårt att gapa 

 • stomatit – ger blåsor och sår i munnen, näsan och halsen som orsakas av virus, oftast herpesvirus

 • halsbränna – om du har ont i halsen länge utan feber och förkylning eller andra symptom kan det ibland bero på halsbränna, då är det även vanligt med illamående och sveda mitt i magen

 • allergi – ibland kan halsont bero på allergi som gör att det kliar och ger torra slemhinnor i halsen, i svåra fall kan en allergisk reaktion göra dig svullen i halsen så att du får svårt att andas

 • överansträngda stämband – halsont och heshet utan förkylning och andra symptom kan vara tecken på inflammerade stämband, det kan bero på att du har skrikit, sjungit högt eller på annat sätt överansträngt och till och med tappat rösten.

Andra orsaker till halsont:

 • bronkit – luftrörskatarr som orsakas av virus eller bakterier, brukar börja som en förkylning som sedan ger djupare hosta och ont i bröstet vid djupa andetag

 • lunginflammation – infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier eller virus där hosta, andfåddhet och feber är vanliga besvär.

I ovanliga fall kan kraftig smärta i halsen bero på struplocksinflammation som orsakas av en bakterie. Det är ett allvarligt tillstånd som kan leda till akuta andningssvårigheter. Inflammationen är ovanlig i Sverige eftersom vaccination mot bakterien ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Halsont hos barn

När barn har ont i halsen beror det ofta på övre luftvägsinfektioner. Barn drabbas oftare av förkylningar än vuxna och därför är även halsont särskilt vanligt. Halsont som beror på tillfälliga infektioner kan ibland leda till öronvärk och öroninflammation hos barn.

Små barn visar ofta tecken på halsont genom att inte vilja äta eller dricka.

Infektioner med halsont som är särskilt vanliga hos barn:

 • halsfluss – infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier, barn får då halsont, svullna lymfkörtlar, problem att svälja och ofta feber 

 • körtelfeber – virusinfektion som kan ge liknande symptom som halsfluss, men brukar även ge magont, hög feber och värk i kroppen

 • höstblåsor – en smittsam barnsjukdom som ibland även drabbar vuxna, om blåsorna uppstår i munnen kan halsont vara ett av flera besvär

 • herpangina – virusinfektion som orsakar feber, svårighet att svälja, röda slemhinnor med blåsor i munnen och halsen, vanligast hos barn under 10 år

 • scharlakansfeber bakteriesjukdom som brukar börja med halsont, röd och prickig så kallad smultrontunga och sedan röda knottror på kroppen.

Utredning och behandling vid halsont

Om du har ont i halsen och hosta eller är förkyld brukar besvären gå över utan behandling. Om du inte känner dig bättre efter några dagar kan du behöva göra en läkarundersökning. Det gäller särskilt om du har allvarliga besvär eller ett försämrat allmäntillstånd. Läkaren tittar bland annat i munnen, svalget och känner på halsens utsida. I vissa fall behöver du ta blodprov och komplettera med odlingar i halsen. Vid akuta eller särskilt svåra luftvägsinfektioner kan du även behöva göra en lungröntgen. 

För att behandla och bota halsont som orsakas av bakterier krävs ibland receptbelagd medicin i form av antibiotika. Vid kraftig smärta finns även andra läkemedel som kan lindra besvären.

Långvarigt halsont som inte försvinner kan ibland bero på halsbränna och behandlas med syrahämmande läkemedel. Inflammerade stämband kan också leda till att du har ont i halsen länge utan feber – då behöver du antagligen vila rösten.

Vid återkommande besvär med halsont som kräver antibiotikabehandling finns det ibland anledning att operera bort halsmandlarna. 

Vissa sjukdomar som utöver halsont orsakar andra, allvarliga symptom kräver ibland sjukhusvård.

Vad kan jag göra själv?

För att förhindra halsont och minska risken att bli smittad av virus och bakterier är det viktigt att tvätta händerna ofta och försöka undvika folksamlingar under exempelvis influensatider. Om du redan har blivit infekterad av virus eller bakterier och har ont i halsen bör du stanna hemma för att inte smitta andra.

Om du har feber och ont i halsen med nedsatt allmäntillstånd eller andra symptom bör du vila och ta det lugnt så att kroppen får möjlighet att återhämta sig. Det är även viktigt att dricka ordentligt – dels för att ersätta den vätska kroppen förlorar vid eventuell feber, dels för att tunna ut tjockt slem. 

Det kan kännas bra för halsen att dricka något varmt vid hosta och halsont. Att äta något kallt som exempelvis glass eller yoghurt kan också kännas som en lindring vid halsont. Välj gärna flytande kost om det gör ont när du sväljer.

Om du är hes och har tappat rösten eller har ont i halsen på grund av överansträngda stämband ska du försöka vila rösten och helst inte prata alls under några dagar. Du behöver inte stanna hemma från jobbet eller skolan om du inte har några andra symptom.

Sugtabletter kan lindra eller göra att du tillfälligt kan bli av med symptomen vid halsont. På apotek finns syrahämmande läkemedel som hjälper om du har besvär med halsbränna. Där finns även receptfritt, smärtstillande och febernedsättande läkemedel – de förkortar inte sjukdomstillståndet, men kan lindra besvären.  

Tänk på att halsont ibland kan vara tecken på smittsamma bakterier eller virus. Vid misstanke om exempelvis influensa eller covid-19 är det viktigt att undvika smittspridning – tvätta händerna ofta och håll fysiskt avstånd till andra både inomhus och utomhus.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du har halsont som inte går över inom ett par veckor. Det gäller även om du har halsont som kommer och går eller återkommer ofta.

Sök vård om du har hög feber och ont i halsen i mer än två dygn, utan tecken på förkylning eller influensa. 

Sök vård akut om du har särskilt ont på ena sidan av halsen. Det gäller även om du har svårt att gapa eller mycket svårt att svälja. 

Uppsök en akutmottagning om du har ont i halsen, hög feber, frossa eller har svårt att andas. Om du dreglar och har svårt att svälja din saliv behöver du också vård omedelbart. 

Vid misstanke om smittsam luftvägssjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om du har ont i halsen. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Vid halsont krävs ibland en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

LuftvägsinfektionCoronavirus ‒ covid-19Halsfluss Halsböld – peritonsillitHostaKörtelfeber