Halsont – ont i halsen

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Halsont kan bero på virus, bakterier eller exempelvis överansträngda stämband. Det är särskilt vanligt att få ont i halsen vid övre luftvägsinfektioner som orsakas av virus. Besvären går ofta över av sig själva inom ett par veckor, men ibland krävs läkemedel eller läkarvård.

Allmänt om halsont

Både vuxna och barn får lätt ont i halsen. Halsont är ett av flera symptom vid tillfälliga luftvägsinfektioner som förkylning, influensa, covid-19 och halsfluss.

Infektionerna sprids som regel genom direktkontakt med någon som är sjuk, luftburna droppar efter hosta och nysningar eller smittade föremål. Det är vanligast att bli smittad av virus, men du kan även bli smittad av bakterier. För att undvika smittspridning är det viktigt att tvätta händerna ofta och hålla fysiskt avstånd till andra.

Halsont kan även vara tecken på exempelvis halsbränna eller överansträngda stämband.

Symptom vid halsont

Halsont kan göra att du känner dig tjock i halsen och har svårt att svälja. Det beror på svullna slemhinnor. Dina halsmandlar kan bli tillfälligt förstorade och ibland svullnar lymfkörtlarna vilket kan göra dig öm utanpå halsen.

Halsont kan även göra dig hes, torr och raspig i halsen. Då kan det kännas ömt och göra ont både i gommen och svalget. Ibland kan blåsor orsaka små sår i munnen och halsen.

Vanliga symptom vid halsont:

 • ömhet och smärta

 • rodnad i halsen

 • torrhet och klåda

 • svårighet att svälja

 • heshet

 • ömma och svullna lymfkörtlar

 • ibland blåsor i munnen och svalget.

Halsont är ofta ett av flera symptom i samband med luftvägsinfektioner. Därför är det vanligt att även ha snuva, hosta och feber.

Orsaker till halsont

Om du har ont i halsen och svårt att svälja har du antagligen en luftvägsinfektion som bland annat orsakar svullna slemhinnor. Halsont, snuva, hosta och ibland feber är typiska symptom vid övre luftvägsinfektioner som orsakas av virus. Det rör sig ofta om olika förkylningsvirus eller influensavirus. Coronavirus kan ge liknande symptom, men halsont är bara ett av flera kända besvär i samband med corona.

Ibland beror halsont på bakterier. Streptokocker är en vanlig förklaring till exempelvis halsfluss – då kan du ha ont i halsen och ibland feber utan snuva, heshet eller hosta.

Halsont som inte beror på luftvägsinfektioner kan orsakas av exempelvis en inflammation i stämbanden eller halsbränna.

Vanliga orsaker till halsont:

 • förkylning – akut övre luftvägsinfektion som orsakas av virus, typiska besvär är snuva, halsont och ibland feber eller hosta

 • influensa – virusinfektion som kännetecknas av hög feber, hosta, halsont och värk i kroppen

 • covid-19 – virusinfektion som kan ge många olika symptom, men det är vanligt att ha ont i halsen, hosta och feber om du har smittats av corona

 • halsfluss – infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier, kännetecknas av halsont, svullna lymfkörtlar, problem att svälja och ofta feber

 • körtelfeber – virusinfektion som kan ge liknande symptom som halsfluss, men brukar även kännetecknas av hög feber, magont och värk i kroppen, vanligast hos barn och tonåringar

 • halsböld – brukar börja med bakterieorsakad halsfluss som sedan ger stigande feber med halssvullnad som är värre på ena sidan, ibland gör det ont både i halsen och örat, vid svåra besvär kan det vara svårt att gapa eller mycket svårt att svälja

 • stomatit – orsakas ofta av herpesvirus som ger blåsor och sår i munnen, näsan och halsen

 • halsbränna – om du har ont i halsen länge utan feber och förkylning kan det ibland bero på halsbränna

 • överansträngda stämband – halsont och heshet utan andra symptom kan vara tecken på inflammerade stämband, det kan bero på att du har skrikit, sjungit högt eller på annat sätt överansträngt rösten.

Andra orsaker till halsont:

 • bronkit – luftrörskatarr som orsakas av virus eller bakterier, brukar börja som en förkylning som sedan ger djupare hosta och ont i bröstet vid djupa andetag

 • lunginflammation – infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier eller virus där hosta, andfåddhet och feber är vanliga besvär.

I ovanliga fall kan kraftig smärta i halsen bero på struplocksinflammation som orsakas av en bakterie. Det är ett allvarligt tillstånd som kan leda till akuta andningssvårigheter. Inflammationen är ovanlig i Sverige eftersom vaccination mot bakterien ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Halsont hos barn

När barn har ont i halsen beror det ofta på övre luftvägsinfektioner. Barn drabbas oftare av förkylningar än vuxna och därför är även halsont särskilt vanligt. Halsont som beror på tillfälliga infektioner kan ibland leda till bland annat öroninflammation hos barn.

Små barn visar ofta tecken på halsont genom att inte vilja äta eller dricka.

Infektioner med halsont som är särskilt vanliga hos barn:

 • halsfluss – infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier, barn får då halsont, svullna lymfkörtlar, problem att svälja och ofta feber

 • körtelfeber – virusinfektion som kan ge liknande symptom som halsfluss, men brukar även ge magont, hög feber och värk i kroppen

 • höstblåsor – en smittsam barnsjukdom som ibland även drabbar vuxna, om blåsorna uppstår i munnen kan halsont vara ett av flera besvär

 • herpangina – virusinfektion som orsakar feber, svårighet att svälja, röda slemhinnor med blåsor i munnen och halsen, vanligast hos barn under 10 år

 • scharlakansfeber – bakteriesjukdom som brukar börja med halsont, röd och prickig så kallad smultrontunga och sedan röda knottror på kroppen.

Utredning och behandling

Halsont går ofta över utan behandling, men om du inte känner dig bättre efter några dagar kan du behöva göra en läkarundersökning. Det gäller särskilt om du har allvarliga besvär eller ett försämrat allmäntillstånd. Läkaren tittar bland annat i munnen, svalget och känner på halsens utsida. I vissa fall behöver du ta blodprov och komplettera med odlingar i halsen. Vid akuta eller särskilt svåra luftvägsinfektioner kan du även behöva göra en lungröntgen.

Halsont som orsakas av bakterier behandlas ibland med antibiotika. Vid kraftig smärta finns även andra läkemedel som kan lindra besvären.

Långvarigt halsont som inte försvinner kan ibland bero på halsbränna och behandlas med syrahämmande läkemedel. Inflammerade stämband kan också leda till att du har ont i halsen länge utan feber – då behöver du antagligen vila rösten.

Vid återkommande besvär med halsfluss finns det ibland anledning att operera bort halsmandlarna, särskilt om halsflussen har utvecklats till halsböld.

Vissa sjukdomar som utöver halsont orsakar andra, allvarliga symptom kräver ibland sjukhusvård.

Vad kan jag göra själv?

Om du har ont i halsen och samtidigt känner dig trött eller har andra sjukdomssymptom bör du vila och ta det lugnt så att kroppen får möjlighet att återhämta sig. Det är även viktigt att dricka ordentligt – dels för att ersätta den vätska kroppen förlorar vid eventuell feber, dels för att tunna ut tjockt slem.

Varm dryck kan kännas lenande för halsen, men även något kallt som exempelvis glass eller yoghurt kan lindra. Välj gärna flytande kost om det gör ont när du sväljer.

Om du är hes och har ont i halsen på grund av överansträngda stämband ska du försöka vila rösten och helst inte prata alls under några dagar.

Sugtabletter kan lindra symptomen vid halsont. På apotek finns syrahämmande läkemedel som hjälper om du har besvär med halsbränna. Där finns även receptfria, smärtstillande och febernedsättande läkemedel – de förkortar inte sjukdomstillståndet, men kan lindra besvären.

Tänk på att halsont ibland kan vara tecken på smittsamma bakterier eller virus. Vid misstanke om exempelvis influensa eller covid-19 är det viktigt att undvika smittspridning – tvätta händerna ofta och håll fysiskt avstånd till andra både inomhus och utomhus.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du har halsont som inte blir bättre inom en vecka. Det gäller även om du har halsont som återkommer ofta.

Sök vård om du har hög feber och ont i halsen i mer än två dygn, utan tecken på förkylning eller influensa.

Sök vård akut om du har särskilt ont på ena sidan av halsen. Det gäller även om du har svårt att gapa eller mycket svårt att svälja.

Uppsök en akutmottagning om du i samband med halsont får hög feber, frossa eller andningsbesvär. Om du dreglar och har svårt att svälja din saliv behöver du också vård omedelbart.

Vid misstanke om smittsam luftvägssjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om du har ont i halsen. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Vid halsont krävs ibland en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

LuftvägsinfektionCoronavirus ‒ covid-19Halsfluss Halsböld – peritonsillitHostaKörtelfeber