OCD – Tvångssyndrom

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Hanna Rohani

, legitimerad psykolog

Jesper Enander

, Chefspsykolog

Medicinskt granskad

Tvångssyndrom består av obehagliga och påträngande tankar som även kan leda till tvångshandlingar. Tvångshandlingar innebär att du känner att du måste göra vissa saker för att lindra obehaget som tankarna ger. På Kry kan du få hjälp vid tvångssyndrom.

Symptom på tvångssyndrom

Tvångssyndrom består av påträngande, obehagliga och ångestskapande tankar som ofta leder till tvångshandlingar. Men ibland finns endast tvångstankar.

Tvångstankar

Tvångstankar kan vara bilder, impulser eller tankar som ger obehag. De kan handla om olika saker. Vanliga teman för tvångstankar är:

  • rädsla att orsaka skada

  • rädsla för smitta och smuts

  • symmetri och ordning.

Tvångshandlingar

Tvångshandlingar kännetecknas av en stark känsla av att behöva göra något på ett visst sätt gång på gång. Då minskar det obehag som tvångstankar skapar.

Exempel på tvångshandlingar är upprepad handtvättning, kontroller av att elektroniska apparater är avstängda eller att saker ska vara arrangerade i en viss ordning. Men de kan också bestå av att till exempel göra olika räkneövningar, försöka att minnas vissa saker eller försöka att tränga bort “dåliga” tankar genom att tänka “bra” tankar.

Det är också vanligt att be om återförsäkringar från anhöriga, exempelvis genom att fråga om spisen är avstängd eller om vissa saker är farliga.

Ofta undviks också vissa situationer, platser och aktiviteter som väcker tvångstankar eller impulser att göra tvångshandlingar.

Orsaker till tvångssyndrom

Det är inte klarlagt vad som orsakar tvångssyndrom men ärftliga, biologiska och psykologiska faktorer samverkar.

Tvångssyndrom hos barn och unga

Tvångssyndrom startar oftast redan under barndomen eller tonåren. Det är sällan tvångssyndrom uppstår i vuxen ålder.

När barn och unga lider av tvångssyndrom har de ofta ett behov av att tänka eller göra på ett speciellt sätt. Tänker eller gör de inte så får de ångest eller katastroftankar, de tror att något hemskt kommer att ske.

Tror du att ditt barn har tvångssyndrom eller lider av tvångstankar bör du söka vård.

Diagnos

Diagnosen tvångssyndrom ges när tvångstankar och/eller tvångshandlingar upptar minst en timme av varje dag, känns väldigt jobbiga eller påverkar livet negativt.

Vad du själv kan göra

Du kan berätta för någon hur du mår för att få stöd. Men också:

  • försöka undvika stress

  • motionera. Även om det kan ta emot så hjälper fysisk aktivitet mot ångest.

  • se till att du får tillräckligt med sömn.

Behandling av tvångssyndrom

För att ta dig ur tvångssyndrom behöver du lära dig att minska ner eller helt upphöra med tvångshandlingar. Tvångshandlingarna gör att tvångstankarna och ångesten återkommer. Ta kontakt med psykolog för att få hjälp med behandling som passar just dig. Den metod som är vanligast vid tvångssyndrom är exponering och responsprevention.

Exponering

Exponering är att utsätta sig för något som väcker ångest. Att exponera sig för situationer som väcker tvångstankar och impulser utan att utföra tvångshandlingar kan i början vara obehagligt, men är helt ofarligt!
Ju mer du övar, desto mindre skrämmande kommer situationerna att bli.

Det som händer är att kroppen vänjer sig vid situationen. Du kommer att lära dig att inte längre låta ångest styra över dig.

Responsprevention

Responsprevention innebär att du väljer att sluta med dina tvångshandlingar som tillfälligt lindrar ångest och osäkerhet.

För att bli av med tvångssyndrom måste du alltså sluta med dina tvångshandlingar. Om det känns alltför svårt till en början kan du minska tvångshandlingarna gradvis.

I vissa fall kan terapi kompletteras med antidepressiva läkemedel, utifrån individuell bedömning av läkare.

Då bör du söka hjälp

Om du har problem med tvångstankar eller tvångshandlingar.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid tvångsyndrom. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under mötet. Du kan därefter bli rekommenderad en behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid behandling av tvångssyndrom och andra relaterade besvär kan vi ofta erbjuda uppföljande kontakt med psykolog eller läkare.

Om du bokar ett digitalt möte som gäller ditt barn behöver barnet närvara under mötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Jesper Enander, Chefspsykolog

Relaterat:

StressÅngest och oro