Ladda ned Ladda ned

Skabb

Hur blir man smittad?

Skabb dras till vår kroppsvärme samt vår doft och smittar via nära kroppskontakt. Här handlar det inte om en snabb beröring, det krävs sannolikt mer än 5 minuters kroppskontakt för att bli smittad. Eftersom kvalster trivs i värme är sängen en gynnsam miljö. Att exempelvis resa tätt tillsammans i trånga tåg och bussar såväl som att sova tätt tillsammans i sovsalar ökar risken för smitta. En person kan smitta även innan symptom så som klåda har gjort sig kända. På senare tid har det skett en ökning av smittan bland tonårspojkar vilket möjligen kan förklaras av närkontakt framför TV och dator.

Diagnos

En läkare kan diagnostisera skabb genom att skabbgångar eller ett levande djur upptäcks på huden. En skabbgång är en liten tunnel under ett tunt lager hud. Själva diagnostiseringen är relativt snabb och helt smärtfri. Allt som behövs är ett tränat öga och ett mikroskop. Då klåda kan ha en lång rad olika orsaker är det viktigt att vara säker på vad det rör sig om. Skulle klådan ha orsaker som exempelvis allergi eller eksem kan en behandling mot skabbdjur göra mer skada än nytta. Om ett skabbdjur inte går att finna så ska patienten därför remitteras vidare så att man kan utreda de bakomliggande orsakerna till hudbesvären.

Hur går undersökningen till?

Utredningen består av att skabbgångar undersöks och levande djur undersöks under mikroskop. Skabbgångar återfinns framför allt vid basen på fingrar, på handen och vid handleder. Att upptäcka gångarna kan vara mycket svårt och kräver därför ordentlig belysning såväl som ett tränat öga. Vid ena änden av gången finns en liten svart prick vilket är det lilla skabbdjuret. När djuret är lokaliserat används en nål för att plocka upp det. Skabbdjuret placeras sedan på ett objektglas för att undersökas i mikroskop. Där kan det snabbt avgöras om det rör sig om skabb eller inte varvid korrekt behandling kan påbörjas.

Ser behandlingen olika ut för vuxna och barn?

När du väl fått diagnosen är det dags att åtgärda problemet. Skabb hos både barn och vuxna behandlas med receptfri salva. Salvan går att hitta på alla apotek. Det är viktigt att följa instruktionerna under behandlingen för att vara säker på att bli skabbfri. Hos barn över 2 år och vuxna ska hela kroppen, undantaget ansiktet och hår, smörjas in och vara täckt av salvan i 24 timmar. Hos barn under 2 år ska även hårbotten och huvud åtgärdas. Vid toalettbesök och/eller dusch och tvätt kan en del av salvan tvättas bort och måste då appliceras på nytt.

Är det vanligt med andra sjukdomar eller komplikationer i samband med skabb?

Komplikationer i samband med skabb är ganska ovanligt och när det händer beror det oftast på en sekundär bakteriell infektion. Personer som av någon anledning har ett nedsatt immunförsvar kan få en annorlunda sjukdomsbild än den fullt friska människor får. Det rör sig fortfarande om samma sorts skabbdjur som invaderat huden, det är patientens allmäntillstånd och reaktion på smittan som ser annorlunda ut. Många kan få hudförändringar vilka då beror på sekundärinfektioner eller på rivmärken. I ett tidigt skede av smittan kan även små knottror och blåsor ses i skabbgångarna. Detta är inte något onormalt.

Hur kan jag undvika skabb?

Du kan undvika kontakt med smittade och tvätta kläder och sänglakan regelbundet för att försöka undvika skabb. Utöver de enkla och basala åtgärderna är det inte mycket du kan göra för att förebygga risken för smitta. Det här är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Vad du bör vara medveten om är att skabbdjur varken hoppar eller flyger och klarar sig dåligt utanför människokroppen. Den kan bara överleva i några få dagar på egen hand. Det innebär att risken att smittas av sådant som handdukar, sängkläder och liknande anses vara liten.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

På KRY kan du få hjälp med rådgivning, och vid behov läkemedel och remiss till specialist.

Ladda ned appen redan idag