Djur- och insektsbett

Vill du diskutera besvär som är kopplade till djur- och insektsbett kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård. Ring 112 om du misstänker anafylaktisk chock (anafylaxi).

Få rådgivning

Djur- och insektsbett

Insektsbett är normalt ofarliga och ger vanligtvis milda symptom som går över efter några dagar. Men vissa bett kan bli infekterade, orsaka en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) eller överföra sjukdomar som TBE och borrelia. 

Symptom

Sök bland symptom

Borrelia

Borrelia är en bakterieinfektion som kan spridas till människor via fästingar. Infektionen kan ge olika symptom som varar kortare eller längre tid. Det börjar ofta med en hudrodnad och en röd ring runt bettet, men inte alltid. Du kan även bli febrig, få ont i huvudet och värk i muskler eller leder. Borrelia behandlas med antibiotika.

Huvudlöss

Huvudlöss är små, små insekter som suger blod i hårbotten. Lössens saliv brukar orsaka klåda. De smittar lätt genom nära kroppskontakt, huvud mot huvud. Besvären är vanligast hos barn. Löss försvinner inte genom att enbart tvätta håret på vanligt sätt. För att bli av med löss behöver du använda en luskam och lusmedel.

Insektsbett

Insektsbett i Sverige orsakar främst lokala hudreaktioner som rodnad, svullnad, sveda och klåda. Besvären går oftast över av sig själva inom ett par dagar. Om du får flera bett vid samma tillfälle eller till exempel blir biten i munnen kan du behöva hjälp av vården. Allergi mot bi- eller getingstick kan i svåra fall leda till anafylaktisk chock. Ring 112 om du eller någon i din närhet svullnar upp i ansikte eller svalg och får andningsbesvär.

Skabb

Skabb är en liten hudparasit som för det mesta smittar genom nära kroppskontakt. Djuren är så små att du sällan kan se dem med blotta ögat. De kryper in i huden där de orsakar klåda och hudutslag. Skabb kan behandlas med läkemedel, men för att bli av med djuren krävs även noggrann rengöring av bland annat kläder och textilier.

TBE

TBE är en virusinfektion som kan spridas till människor via fästingar. Infektionen drabbar det centrala nervsystemet i hjärnan. Ibland är huvudvärk, feber och muskelvärk de enda symptomen, men besvären kan bli allvarligare och utvecklas till hjärninflammation. Vid TBE får du behandling som lindrar symptomen. Du kan skydda dig mot TBE genom att vaccinera dig.

Relaterade artiklar

Sommar – 22 maj 2024

Sommarens baksida: Bett och stick

Även om sommaren bjuder på härligheter så finns det saker som riskerar att förstöra charmen med lata dagar i solen, svalkande dopp och ljumma sommarkvällar. Till exempel bett och stick.

Läs mer