Ladda ned Ladda ned

Springmask

Springmask är en ofarlig men mycket smittsam maskinfektion som främst drabbar barn. Typiska symptom är klåda runt ändtarmsöppningen, framförallt på kvällen och natten. För att bli av med ägg och maskar krävs noggrann hygien under ett par veckors tid. Det är särskilt viktigt att tvätta händerna för att inte föra smittan vidare. Det kan även vara aktuellt med läkemedelsbehandling.

Springmask brukar i vardagligt tal kallas för ”mask i magen”. Ofta är det barn som smittas av infektionen när de har fått ägg på händerna och sedan stoppar fingrarna i munnen. 10-30 procent av alla förskolebarn får springmask någon gång, men även vuxna kan drabbas.

Springmaskens ägg finns i exempelvis damm, textilier och i pälsen på husdjur. Djur kan inte smittas själva, men äggen kan fastna i pälsen. Äggen är svåra att upptäcka, men ibland kan du se vita, millimeterstora prickar.

Om springmaskens ägg kommer in i munnen utvecklas de så småningom till larver och maskar i mag-tarmkanalen och lägger sedan nya ägg vid ändtarmsöppningen. Ibland följer maskarna med i avföringen. Du kan se dem med blotta ögat – springmaskarna är gulvita, tunna och 5-13 millimeter långa. Antalet springmaskar kan variera stort, från några få till flera hundra.

Springmask ger inte alltid tydliga symptom. Du kan vara smittad utan att känna av några besvär. Om du får symptom brukar det klia i rumpan och bli rött runt ändtarmsöppningen där masken lägger sina ägg. Ofta kliar det som värst på kvällen och natten – då är masken som mest aktiv och den trivs i den varma sängen. Eftersom slidöppningen sitter nära ändtarmsöppningen kan springmasken orsaka både klåda och svullnad även där.

Barn som får springmask har ofta svårt att sova och små barn kan visa att de har besvär genom att sparka med benen eller glida runt på stjärten.

Tydliga symptom:

 • klåda och rodnad runt ändtarmsöppningen
 • klåda och svullnad runt slidöppningen
 • små, gulvita maskar kring ändtarmsöppningen eller i avföringen
 • magsmärtor, illamående och kräkningar (kan förekomma, men är ovanligt).

Andra tänkbara förklaringar

Tänk på att klåda runt ändtarmen inte behöver orsakas av just springmask – det finns andra typer av maskinfektioner som beror på exempelvis spolmask, piskmask eller hakmask. Om du inte ser någon mask kan det finnas andra förklaringar. Det kan till exempel handla om eksem, svampinfektion, sprickor i ändtarmsöppningen eller hemorrojder.

Springmask sprids via maskens ägg som fastnar på fingrar, leksaker, textilier eller i pälsen hos djur. Du smittas om du får in äggen i munnen. Äggen utvecklas under 3-4 veckor till vuxna maskar i mag-tarmkanalen. Sedan lägger de nya ägg runt ändtarmsöppningen.

Barn med springmask kan smitta sig själva igen om de kliar sig i stjärten och sedan stoppar fingrarna i munnen.

Springmask brukar synas runt ändtarmsöppningen, men är du osäker kan ett så kallat tejpprov från ändtarmsområdet säkerställa diagnosen.

Springmask behandlas främst genom noggrann hygien. I andra hand kan maskinfektionen behandlas med läkemedel som oskadliggör maskar och larver inom några dygn. Behandlingen upprepas som regel efter två veckor, eftersom medicin mot springmask bara påverkar larver och maskar – äggen kan överleva ytterligare 2-3 veckor.

Behandla bara med läkemedel om du har sett maskar – klåda i ändtarmen kan även ha andra förklaringar. Om en person i bostaden har fått springmask kan det finnas anledning att behandla alla som bor tillsammans, även om inte alla har tydliga besvär.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att vara noga med hygienen när du, ditt barn eller andra i bostaden har springmask – det gäller att få bort både maskar och ägg. Tvätta exempelvis sängkläder och underkläder i 60 grader eftersom äggen kan överleva i kallare temperaturer.

Gör så här för att minska smittorisken:

 • tvätta händerna noga och ofta med flytande tvål, använd pappershandduk när du torkar dig
 • ha kortklippta naglar
 • sov med pyjamasbyxor
 • byt underbyxor och pyjamasbyxor varje dag
 • byt sängkläder och handdukar ofta, gärna varje dag
 • byt och tvätta barnets kläder när de kommer hem från skola och förskola
 • dammsug och dammtorka, framför allt i badrum och sovrum
 • rengör toaletten och handfatet varje dag
 • tvätta textilier och gosedjur i 60 grader
 • tvätta eventuella husdjur eftersom äggen kan finnas i pälsen.

Barn med springmask måste inte stanna hemma från förskolan eller skolan. Däremot kan vissa kommuner och förskolor ha egna riktlinjer vid springmask. Berätta gärna för personalen på förskolan om ditt barn har springmask så att såväl personalen som andra föräldrar kan vara uppmärksamma på eventuella symptom.

Om ditt barn har mask och är under två år eller väger mindre än 10 kilo bör du vända dig till sjukvården.

Har du eller ditt barn besvär som inte försvinner trots läkemedelsbehandling bör du också söka vård. Det gäller även vid upprepade springmaskinfektioner – eller om du har sett maskar med annat utseende.

Du kan vända dig till oss på KRY för att få hjälp med springmask. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på ditt eller barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Senast uppdaterad:
17 nov 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin
Inger Wallin, specialist i allmänmedicin