Kry-logo
Ladda ned

Svår mensvärk

Många kvinnor lider av smärtsamma menstruationer, som också kallas dysmenorré. På KRY kan du få hjälp med bedömning, behandling och hänvisning till gynekolog vid behov.

Symptom på svår mensvärk

Det finns två typer av dysmenorré, primär och sekundär. Primär dysmenorré börjar strax efter puberteten och avtar oftast i tjugoårsåldern eller efter att du fött barn. Sekundär dysmenorré kan debutera i vilken ålder som helst. Men den är vanligast hos kvinnor över tjugofem år.

Symptomen är till viss del olika beroende på om dysmenorrén är primär eller sekundär. Primär dysmenorré ger smärtor som oftast börjar några timmar innan eller samtidigt som menstruationen och håller på i en till två dagar. Sekundär dysmenorré ger värk som vanligen börjar timmar eller dagar före menstruation. Smärtan blir oftast lindrigare när blödningen börjar. Gemensamt är att de också kan medföra huvudvärk, illamående och kräkningar.

Orsaker till svår mensvärk

Precis som symptomen varierar gör orsaken till dysmenorré det också. Primär dysmenorré beror på ett krampliknande tillstånd i livmodermuskulaturen. Krampen orsakas av prostaglandiner. Det är ett hormonliknande ämne som frisätts under menstruationscykelns senare fas och får livmoderns muskulatur att dra ihop sig. Personer med primär dysmenorré har en högre nivå av prostaglandiner än personer som inte besväras av svår menssmärta.

Sekundär dysmenorré har ofta någon bakomliggande orsak, som:

  • endometrios, vilket innebär att det finns en livmoderslemhinna utanför livmodern. Det drabbar ungefär 5–10 % av kvinnor i fertil ålder.

  • muskelknutor i livmodern, så kallade myom

  • spiral.

Diagnos av svår mensvärk

Primär dysmenorré – menstruationssmärtor utan andra symptom – är vanligt hos unga och diagnosen kan ofta ställas utan undersökning.

Vid sekundär dysmenorré görs en utredning för att ta reda på vad som orsakar smärtorna. Det kan ske genom gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning.

Vad du själv kan göra

Om du har primär dysmenorré räcker ofta behandling med receptfria smärtstillande läkemedel. Det kan också vara skönt att lägga något varmt, som en värmeflaska, mot magen. Fysisk aktivitet, som träning, kan lindra smärtorna och göra att de går över fortare.

Behandling av svår mensvärk

Har du stora besvär med primär dysmenorré ska du kontakta en läkare. Preventivmedel som kombinerade p-piller och hormonspiral kan lätta symptomen.

Vid sekundär dysmenorré avgör en läkare vilken behandling som är lämplig för dig, beroende på vad som orsakar smärtorna.

Då bör du söka vård

Sök vård om du har återkommande svår mensvärk.

Så kan Kry hjälpa till

  • Rådgivning

  • Individuell bedömning och recept samt remiss vid behov

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet ovan har granskats av:

Elisabeth Rosén

legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik

Joakim Röstlund

medicinskt ansvarig läkare

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Senast uppdaterad: