OPINION

SKLs beslut skadar vårdens tillgänglighet och utveckling

Senast uppdaterad:
CEO Johannes Schildt

SKL:s beslut, fattat den 14/6, om att sänka ersättningen för den nationellt tillgängliga digitala vården går i rakt motsatt riktning från den utveckling Sveriges hälso- och sjukvård behöver. En sänkning innebär konkret att vidare investeringar i den digitala vårdens utveckling i Sverige riskerar att utebli.

På kort sikt försvåras möjligheterna att erbjuda såväl läkarvård som psykologisk behandling med god tillgänglighet även kvällar och helger. På lång sikt riskerar vidare satsningar på digitala vårdalternativ för exempelvis kroniker bromsas och tillgängligheten i glesbygdsregioner minska.

För att gemensamt lösa vårdens utmaningar som bristande finansiering, ändrad demografi och kompetensförsörjning krävs innovation och investeringar för en ökad digitalisering. På kort tid har möjligheten att bedriva digital vård nationellt gjort vården tillgänglig för patienter i hela landet på lika villkor. Idag kan man möta KRYs läkare, psykologer och sjuksköterskor alla dagar i veckan, kvällar, nätter och helger, oavsett var i landet man bor.

Fokus framöver bör vara på hur vi tillsammans löser vårdens stora utmaningar genom nya, långsiktiga och moderna modeller, inte hur man kan skapar hinder för de aktörer som idag driver innovation och investeringar för framtidens hälso- och sjukvård. I det arbetet kommer KRY fortsatt att vara en aktiv partner.

– Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer och behoven av att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede ökar. Då är det anmärkningsvärt att sjukvårdspolitiker tar ett beslut som motverkar det vi alla vill, nämligen större tillgänglighet till psykologisk behandling för barn- och ungdomar i hela landet, säger Martin Forster, fil dr, utvecklingsansvarig för barnpsykologi på KRY.

– Signalen är tydlig. Digitaliseringen är inte önskvärd. Sverige ställer sig frivilligt vid sidan av när våra Europeiska grannar springer före och investerar för framtiden. Menar Sveriges beslutsfattare allvar med visionen om att vara världens ledande e-hälsonation 2025, behöver vi en politik som uppmuntrar utvecklingen snarare än direkt bromsar de aktörer som hittills med framgång verkat i den riktningen, säger Johannes Schildt, VD på KRY.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Opinion – 1 feb. 2021

Svar till ledare i Dagens Nyheter

Klart som korvspad att vi kommer fortsätta sätta patienten i första rummet.

Läs mer