Ladda ned Ladda ned
Covid-19

Så tar du hand om din astma i coronatider

Senast uppdaterad: 09:00 1 apr 2020

Du som har astma kan få försämrade besvär om du drabbas av en virusinfektion såsom covid-19. Vi tipsar om sådant du kan göra för att underlätta symptomen, och ger förslag på när det är dags att kontakta vården.

I samband med virusinfektion kan astma försämras och ge ökade andningsbesvär. Än så länge finns inte något vaccin för covid-19, det enda skydd som finns mot coronaviruset består av åtgärder som kräver en omställning av vardagen. Dock finns det mycket som du med astma kan göra för att förbättra dina förutsättningar och stå bättre rustad om du insjuknar.

Optimerad astmabehandling underlättar
Du som har astma är alltid rekommenderad att ha dina besvär under kontroll med så lite symptom som möjligt. Det betyder att du behöver ta de läkemedel du har fått på recept. I tider av smittspridning är det ännu viktigare. Eftersom covid-19 angriper de nedre luftvägarna, där det viktiga syrgasutbytet sker, kan en optimerad behandling underlätta och möjligen minska risken för försämring med svår lunginflammation, om du skulle insjukna.

Även om du bara skulle få milda symptom, vid en eventuell smitta, finns en poäng i att han så bra astmamedicinering som möjligt. Lägg också till egenvård för att lindra besvären. Detta är viktigt inte minst i och med pollensäsongen, där björk- och gräspollen för många förvärrar astman.

Rekommendationer för dig som är under behandling

Målet med all typ av astmabehandling är att både lindra och minska symptom så att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Det sker mer hjälp av olika typer av inhalationsämnen såsom kortisoninhalation som verkar på lång sikt och två typer av luftrörsvidgande inhalationer ‒ snabbverkande och långverkande. Långverkande luftrörsvidgande tas dagligen medan den kortverkande luftrörsvidgande tas vid tillfälliga andningsbesvär till exempel vid ansträning.

Ta din astmamedicin regelbundet
Var extra noga med att du tar din antiinflammatoriska inhalationsmedicin. Den kan minska risken för att din astma blir sämre om du skulle insjuknar i infektioner.

Ha alla nödvändiga läkemedel hemma
Se till att du har samtliga astmaläkemedel hemma. Både de som används i dagligen de du tar vid behov när dina besvär förvärras.

Läs på om din sjukdom
Samla information och läs på om din sjukdom. Kunskap och förståelse förenklar din vardag. Finns det funderingar finns både sjuksköterska och läkare att rådfråga.

Kontrolltest hemma vid astma

Det finns test du kan göra online för att ta reda på om din astma är välreglerad. Protokollet AKT, vilket står för Astma Kontroll Test, består av fem frågor. Resultatet ger en fingervisning om ditt astmaläge. Som komplement kan du använda en PEF-mätare för att få större insikt om och följa din lungkapacitet och funktion över tid. Mätaren skrivs ut som hjälpmedel på recept av en läkare.

En välkontrollerad och välbehandlad astma är inte ett skydd från att bli smittad av coronaviruset. Däremot innebär en försämrad lungkapacitet en ökad risk om du blir allvarligt sjuk. Det kan både försvåra sjukdomsförloppet och dra ut på läkningen.

Förebyggande och lindrande egenvård vid astma

Det finns en hel del som du med astmadiagnos kan göra både för att förebygga men också för att lindra vid en eventuell infektion.

  • Andningsträna. Det finns flera sätt att stärka lungorna på, exempelvis med hjälp av andningsövningar.
  • Rör på dig. Fysisk aktivitet förbättrar cirkulationen och ventilera lungorna vilket stärker andningen.
  • Satsa på rökfrihet. Rökning är aldrig bra, men särskilt dåligt är det för dig med astma. Förutom att orsaka lungskador gör rökning det svårare att kontrollera astman. Dessutom fungerar dina astmaläkemedel sämre om du röker.
  • Kartlägg försämrande faktorer. Identifiera och undvik sådant som förvärrar dina andningsbesvär.
  • Öva på att slappna av. Psykiska faktorer som ökad stress kan leda till att andningen känns ansträngd. Därför kan det vara klokt att se över din livssituation och minimera sådant som gör dig stressad.
  • Kom ihåg att dricka. Vätska gör slem mer lättlösligt och varm dryck kan lindra vid hosta.
  • Sov med huvudet högt. Använd kuddar bakom ryggen för att underlätta andningen nattetid.

Då bör du söka vård

Kontakta läkare om du har symptom som tyder på att du har covid-19, såsom en ihållande, ny typ av hosta eller feber, och att dessa inte har gått över efter 7 dagar. Samma sak gäller om dina symptom förvärras eller om du har svårt att andas.

Sök vård akut om du har andnöd med eller utan hög feber.

Bli hjälpt digitalt

Digital vård kan underlätta ett mycket ansträngt läge i sjukvården där mildare besvär med fördel kan följas via digitala medel. Du som har astma kan vid behov få hjälp med ordination av läkemedel, dosjustering och uppföljning hos KRY.

Senast uppdaterad:
09:00 1 apr 2020
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin