Vi erbjuder vaccin mot covid på våra vårdcentraler – läs mer.

Coronavirus ‒ covid-19

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Coronavirus är en familj av olika virus som kan orsaka vanlig förkylning eller mer allvarlig sjukdom i luftvägarna. SARS-CoV-2 är det senast upptäckta coronaviruset som ger sjukdomen covid-19. Symptom och sjukdomsgrad varierar från lindrig snuva med nästäppa till allvarliga andningsbesvär. Andra symptom kan vara alltifrån feber, hosta och huvudvärk till illamående, diarré och värk i kroppen.

Allmänt om coronavirus

Coronaviruset verkar mest smittsamt i samband med att du blir sjuk och dagarna efter insjuknandet. Du bör stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som liknar influensa eller förkylning, även vid lindriga besvär. Detta för att skydda andra mot eventuell smitta.

Under tiden som du är sjuk bör du i första hand söka vård via telefon eller digitalt.
Det finns inga rekommendationer om karantän eller andra särskilda restriktioner i Sverige längre, om du inte jobbar inom vård eller omsorg. Då ska du följa de rekommendationer som gäller på din arbetsplats.

Det görs ingen smittspårning sedan 1 april 2022 då covid-19 inte längre anses vara en samhällsfarlig sjukdom. Anmälan görs bara om provtagning skett via vården.

Så länge smittar du

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge utan att vara smittsam. Kvarvarande hosta bedöms inte längre som smittspridande

  • om det var över fem dagar sedan du insjuknade

  • du mår bättre

  • är feberfri och fri från övriga symptom i minst två dagar.

Andra rekommendationer gäller om något av följande stämmer på dig:

  • du bor i särskilt boende för äldre

  • du har fått korttidsvård

  • du har behandlats för covid-19 på sjukhus.

För dig är rekommendationerna att du ska ha varit isolerad under 14 dagar innan du träffar andra människor, varit feberfri i minst två dagar och att du känner dig frisk.

Symptom

Covid-19 kan ge en variation av symptom och sjukdomsförloppet kan variera för olika personer. En del får endast en mild infektion och vissa kan behöva sjukhusvård. De vanligaste symptomen är:

Vissa kan också få en eller flera av följande symptom:

Du kan få symptomen i olika ordning och intensitet. Vissa personer får bara hosta, andra får endast feber och en del får en kombination av flera olika symptom.

Insjuknandet sker efter ett par dagar efter smittotillfället men kan också dröja upp till två veckor innan du utvecklar symptom. Besvären kan variera under sjukdomsperioden, som också varar olika länge ‒ allt från ett par dagar till flera veckor.

Ett fåtal personer får ett mer allvarligt sjukdomsförlopp med besvär i de nedre luftvägarna, såsom lunginflammation. Svårighet med andningen kan kräva sjukhusvård.

Var observant på om du snabbt blir sämre, särskilt om du har en underliggande sjukdom, är gravid eller tillhör en riskgrupp.

Vad du själv kan göra

Egenvård i hemmet består av vila, vätska och vid behov, läkemedel som dämpar dina symptom.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du följa de nationella allmänna råd och rekommendationer för covid-19 som uppdateras kontinuerligt.

Har du fler frågor? Vi har samlat vanliga frågor och svar om det nya coronaviruset för dig som vill läsa mer.

Då bör du söka vård

Sök vård akut om du har svårt att andas, om du har haft hög feber i mer än en vecka eller blivit bättre men sedan insjuknat igen. Har du fortfarande sjukdomssymptom kvar efter flera veckor som påverkar din vardag bör du söka vård.

När du är fullt vaccinerad

De personer som är vaccinerade har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och löper en liten risk att bli svårt sjuka i covid-19.

Rekommendationer som gäller när du är fullt vaccinerad, eller ovaccinerad, förändras över tid beroende på utvecklingen i samhället.

Läs aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Känner du stark oro som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.

Vaccin mot covid-19

Vaccin är det bästa sättet att skydda dig mot covid-19. Du kan vaccinera dig och ta din påfyllnadsdos på någon av våra vårdcentraler.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterade artiklar

Aktuellt – 17 apr. 2023

Varianter och mutationer av Covid - allt du behöver veta

Covid utvecklas ständigt, precis som de flesta virus. Den senaste varianten XBB.1

Läs mer