Ladda ned Ladda ned
Covid-19

Covid-19, förkylning, pollenallergi och astma ‒ en jämförelse

Senast uppdaterad: 09:30 22 okt 2020

Det finns många likheter hos symptomen vid en förkylning och covid-19, men det finns också många olikheter. För att underlätta för dig som känner dig osäker har vi gjort en översikt av symptomens olika uttryck.

COVID-19 – SYMPTOM

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett coronavirus.

Hals
Halsont.
Luftvägar
Framförallt torrhosta, besvär med andningen.
Näsa
Oftast lindrig snuva.
Feber
Ja, ofta strax före hosta.
Huvudvärk
Huvudvärk förekommer.
Led-/muskelvärk
Värk i muskler och leder förekommer.
Trötthet
Trötthet förekommer.
Sjukdomskänsla
Allmän sjukdomskänsla.
Varaktighet
Med lindriga symptom beräknas sjukdomen ha gått över efter två veckor. Vid mer allvarlig sjukdom kan det ta tre till sex veckor.

Vid covid-19 kommer symptom i olika ordning, kombination och intensitet. Magbesvär som illamående och diarré förekommer. Ett fåtal personer får mer allvarliga besvär i de nedre luftvägarna, såsom lunginflammation och svårighet med andningen.

Sök vård direkt om du snabbt blir mycket sämre, eller har andningsbesvär vid vila.

Efter att du har blivit frisk kan hosta ändå finnas kvar i två till fyra veckor.

FÖRKYLNING – SYMPTOM

Förkylning är en infektion som drabbar näsan, halsen eller svalget. Den orsakas nästan alltid av ett virus.

Hals
Halsont.
Luftvägar
Rethosta är vanligt.
Näsa
Täppt och rinnande näsa. Snuvan blir ofta trögflytande efter en tid. Sporadiska nysningar.
Ögon
Rinniga, variga och röda ögon med skavkänsla förekommer.
Feber
Ingen eller låggradig feber förekommer.
Trötthet
Orkeslöshet och allmän håglöshet.
Sjukdomskänsla
Allmän sjukdomskänsla.
Varaktighet
Går oftast över av sig självt inom en till två veckor.

Efter att du har blivit frisk kan hosta ändå finnas kvar i två till fyra veckor.

POLLENALLERGI – SYMPTOM

Pollenallergi innebär att immunförsvaret överreagerar på det frömjöl som finns i luften under pollensäsongen, vilket leder till olika allergisymptom.

Hals
Kliande och svullen känsla i halsen.
Luftvägar
Kan både leda till och förvärra astmatiska besvär.
Näsa
Näsan kliar, rinner och är täppt. Lättflytande genomskinlig snuva. Nysattacker.
Ögon
Rinnande kliande ögon som är svullna och irriterade.
Feber
I regel ingen feber.
Trötthet
Trötthet med ökat sömnbehov, ibland sömnbesvär.
Varaktighet
Kan vara i flera veckor och återkommer säsongsvis.

Pollenallergi kan orsaka astmabesvär såsom ihållande hosta, svårigheter att andas och pipande andning.

ALLERGISK ASTMA – SYMPTOM

Allergisk astma är en luftvägssjukdom som mestadels förekommer hos barn men även hos vuxna. Du som har allergisk astma kan få astmabesvär om du kommer i kontakt med något som du inte tål. Det kan vara till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster.

Luftvägar
Väsande och pipande andning, andfåddhet och känsla av andnöd. Ökad slembildning. Hackig hosta är vanligt liksom en känsla av trånghet.

Allergisk astma påverkar främst de nedre luftvägarna, till skillnad från pollenallerig som orsakar irritation i de övre luftvägarna.

Fortfarande osäker?

Om du är osäker på hur du ska tolka dina symptom eller vad dina besvär beror på, kan det vara klokt att söka vård. Våra sjuksköterskor och läkare finns tillgängliga för dig dygnet runt.

Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin
Senast uppdaterad:
09:30 22 okt 2020

Fler artiklar