PSYKISK HÄLSA

När spegeln blir ens fiende

Senast uppdaterad:
De flesta har något i sitt utseende som de inte är helt nöjda med.
De flesta har något i sitt utseende som de inte är helt nöjda med. Men för vissa övergår en normal grad av missnöje kring det yttre, till en besatthet av det egna utseendet, tvångsmässigt kontrollbehov och påverkad självkänsla.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Dysmorfofobi eller Body Dysmorphic Disorder (BDD), som det också kallas, innebär att den drabbade är överdrivet upptagen av något i sitt utseende som hen upplever som fult eller motbjudande. För någon som lider av dysmorfofobi kan livet handla om att spara ihop pengar till sin åttonde plastikoperation. En person med den här diagnosen kan fastna framför spegeln i timtal, eller isolera sig och ha svårt att lämna hemmet på grund av rädsla för andra människors blickar.

Det är lätt att tro att det rör sig om en extrem form av fåfänga. Men precis som fallet ofta är med ätstörningar, så innebär dysmorfofobi en förvrängd kroppsuppfattning. Den drabbade uppfattar sin kropp och sitt utseende på ett helt annat sätt än vad andra i omgivningen gör. Den som är drabbad plågas av tankar på sitt utseende som leder till ångest vilket kan få personen att hänge sig åt tvångsmässiga beteenden, såsom överdrivet spegeltittande eller att hen sminkar sig i timtal för att dölja upplevda defekter.

Följande tips är till dig som känner igen dig i det du läser:

1. Flytta fokus. I och med att problemet inte ligger i utseendet, så ligger inte heller lösningen där. Försök att minska på tiden du lägger framför spegeln och sluta jämför dig med orealistiska ideal. 2. Läs på. Att läsa på och lära dig mer om dysmorfofobi kan öka din förståelse för anledningarna till att du mår som du gör och beter dig på ett visst sätt. 3. Sök hjälp. Om ditt mående begränsar dig och håller dig från att leva det liv du vill leva, så finns det ingen anledning att inte söka hjälp. Det finns behandlingsmetoder som bevisligen hjälper vid den här typen av problematik.

Så behandlas dysmorfofobi

Många som lider av dysmorfofobi söker hjälp på hudmottagningar eller hos plastikkirurger, men forskning har visat att sådana typer av behandlingar sällan hjälper – de kan snarare förvärra symptomen. Dysmorfofobi bör i stället behandlas med kognitiv beteendeterapi och eventuellt även antidepressiv medicin, det vill säga samma behandling som används till patienter som lider av depression och ångest.

Prata med en psykolog – utan att behöva gå hemifrån

Om du besväras av återkommande känslor av oro eller ångest, på ett sätt som påverkar dig i din vardag, så kan vi på KRY hjälpa till. Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder olika metoder för behandling av besvär kopplade till nedsatt psykiskt välbefinnande. Hos oss får du prata med en psykolog redan samma dag som du söker hjälp. Vi erbjuder psykologisk bedömning, rådgivning och behandling samt kontinuerlig uppföljning och återbesök till samma psykolog, så många gånger du behöver.

BOKA MÖTE MED PSYKOLOG

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.