ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Hur vet jag om jag har årstidsbunden depression?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry
illustration-blue-rain-happy-sad-person-white-snow
Om du ofta känner dig nedstämd under en viss årstid kan du ha årstidsbunden depression. Vår psykolog, Madeleine Gauffin, går igenom de vanligaste symptomen och berättar vilken hjälp som finns att få.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Många känner sig nedstämda under vissa tider på året.
– En del upplever att livet går på lågvarv under vintern och andra tycker att våren och det återvändande ljuset triggar negativa känslor, säger Madeleine Gauffin, psykolog på Kry.

Om nedstämdheten har stor påverkan på det dagliga livet och återkommer vid samma tid varje år kan det dock vara fråga om en årstidsbunden depression.

– Det finns ingen tydlig gräns mellan lättare säsongsbaserade humörförändringar och årstidsbunden depression, men normalt kan sjukvården identifiera årstidsbunden depression när symptomen är allvarliga och återkommer regelbundet under minst två år, säger Madeleine.

Vad är årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression är inte en egen diagnos, utan återkommande depressionstillfällen med symptom som uppträder under vissa årstider eller vissa delar av året.

– En depression kan vara en reaktion på svåra upplevelser eller livsomständigheter, medan årstidsbundna depressioner kommer och går med årstiderna på ett annat sätt, även om denna depression också påverkas av vad som händer i ens liv, säger Madeleine.

Eftersom de flesta känner sig nedstämda under vintern kallas det ibland ”vinterdepression”. För vissa kommer dock symptomen på sommaren och försvinner på vintern. Det är samma tillstånd men kan drabba olika människor vid olika tidpunkter på året.

Vad beror årstidsbundna depressioner på?

Vad som orsakar årstidsbundna depressioner är inte helt klarlagt, men solljus och kroppens inbyggda klocka kan ha en del med saken att göra.

Dagsljus påverkar kroppens dygnsrytm och produktionen av melatonin. Därför får människor i länder med längre och mörkare vintrar oftare en påverkan på humöret och en ökad trötthet på vinterhalvåret.

Dagsljuset stimulerar tallkottkörteln, Corpora Pineale, den del av hjärnan som styr dygnsrytmen. Melatonin produceras här och är involverad i styrningen av vakenhet och sömn – det vill säga vår dygnsrytm.

När dagsljuset förändras och dagarna blir kortare och mörkare påverkas tallkottkörteln och melaninproduktionen. Förändrade melatoninnivåer kan ge både ökad trötthet och sömnbesvär beroende på individen. Personer med sömnbesvär kan därför behöva mer melatonin för att kunna sova och detta kan tillföras i läkemedelsform.

Ett annat sätt att förbättra dygnsrytmen vid trötthet kan vara en väckarklocka med artificiellt ljus som stegras innan du vaknar på morgonen och gör att du inte känner dig lika trött vid uppvaknandet.

I takt med ökad ålder minskar halterna av melatonin och tillskott kan därför hjälpa äldre att sova bättre.

Vad är symptomen på årstidsbunden depression?

Symptomen på årstidsbunden depression kan variera från person till person. Ofta liknar de symptomen på ”vanlig” depression, men med skillnaden att symptomen vid årstidsbunden depression är ständigt återkommande vid en specifik årstid. Du kan bland annat uppleva följande:

 • Du har varit nedstämd under lång tid.
 • Du gråter regelbundet.
 • Du uppskattar inte sådant som du uppskattat tidigare.
 • Du upplever koncentrationssvårigheter.
 • Du är lättirriterad.
 • Du upplever en trötthet som inte går över när du sover.
 • Du har minskad sexlust.
 • Du kan ha självmordstankar.

Vem kan drabbas av årstidsbunden depression?

Alla kan drabbas av årstidsbundna depressioner, även om vissa människor löper större risk än andra.

– Det finns en genetisk faktor bakom årstidsbundna depressioner, så du kan löpa större risk om någon av dina föräldrar brukar drabbas, säger Madeleine.

Vad kan jag göra åt min årstidsbundna depression?

Det finns många livsstilsåtgärder du kan testa, särskilt vid lindriga symptom.

Satsa på motion

Det är bra att gå ut en liten stund varje dag och utsätta kroppen för naturligt dagsljus och motion. Fysisk aktivitet på recept kan ha liknande effekt som antidepressiv behandling eller KBT (kognitiv beteendeterapi) vid lindrig eller måttlig depression. Är du osäker på vilken träning som passar dig bäst kan du kontakta sjukvården för att få särskilda instruktioner om vilken träningsform som är evidensbaserad vid depression.

Bryt mönstret

Det är lätt att fastna i en negativ spiral när du mår dåligt. En åtgärd som kan hjälpa vid årstidsbunden depression kallas för beteendeaktivering. Aktiveringen går ut på att öka mängden aktiviteter som brukade göra dig glad, även om det inte känns bättre direkt.

Börja med något litet som att gå en promenad samma tid varje dag.

Bryt det självkritiska tänket

Olika metoder fungerar för olika människor, och det är helt okej om du inte använder alla. Var vaksam på negativa tankar, som kan öka vid depression, och sök professionell hjälp om tankarna blir för övermäktiga.

Vilken behandling finns för årstidsbunden depression?

Till dig som har årstidsbunden depression finns det hjälp att få och du inte är ensam. 1 av 10 människor drabbas av någon form av depression under sin livstid.

Behandling för årstidsbunden depression:

Livsstilsförändringar
Prova själv att implementera våra livsstilsåtgärder ovan. Dessa kan öka dina energinivåer och göra att du sover bättre.

Samtalsterapi eller kognitiv beteendeterapi (KBT)
Terapi kan skapa förutsättningar för att motverka depressiva besvär, både på lång och kort sikt.

Antidepressiva läkemedel
Antidepressiva läkemedel kan ges då egenvård och andra terapier inte har gett tillräcklig effekt. En läkare bedömer om en antidepressiv behandling är aktuell.

När ska jag söka vård för min årstidsbundna depression?

Om symptomen påverkar din vardag, eller om du har svårt att hantera tillvaron, bör du boka tid hos en läkare.

Det kan också vara bra att söka vård om:

 • du tror att du har årstidsbunden depression (även om den är hanterbar)
 • du har känt dig nedstämd under lång tid
 • du ofta har svårt att sova
 • livsstilsförändringar inte fungerar för dig.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid årstidsbunden depression. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid depression och ångestrelaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog eller läkare.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-solstrålar-arm-röda-märken
Allmänt om din hälsa – 16 juni 2024

6 vanliga myter om solning

Går det att bränna sig i skuggan och kan UV-strålar tränga igenom glas? Vår läkare slår hål på några vanliga myter om solning.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.