Ladda ned Ladda ned

Sömnproblem

Vad innebär sömnsvårigheter?

Att drabbas av sömnsvårigheter är vanligt och innebär att man har problem att sova. Det kan vara att man har svårt att somna in, att man vaknar flera gånger under natten, att man inte känner sig utvilad när man vaknar eller att man vaknar för tidigt på morgonen utan att kunna somna om. Problemen kan pågå under en kortare eller längre period, vara mycket påfrestande och leda till att man fungerar sämre i vardagen.

Symptom

Sömnsvårigheter kan se olika ut för olika personer. Förutom insomningssvårigheter och ofrivilliga uppvaknanden kan sömnsvårigheterna också leda till andra symptom, exempelvis:

  • Trötthet och en känsla av att inte vara utvilad
  • Koncentrationssvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Lättretlighet
  • Huvudvärk

Behandling

Att då och då ha svårt att sova är vanligt och inget som är farligt. Om man däremot sover för lite natt efter natt, känner sig trött eller inte kan fungera i vardagen som man brukar kan man behöva hjälp för att förbättra sömnen.

Sömnproblem kan behandlas med både medicinsk och psykologisk behandling. Psykologisk behandling handlar om att tillsammans med en psykolog arbeta med att lära sig förstå vad som orsakar sömnproblemen och sedan förändra de faktorer och beteenden som bidrar till att sömnsvårigheterna hålls vid liv.

Medicinsk behandling innebär att med hjälp av läkemedel bryta ett negativt sömnmönster, under en begränsad tidsperiod. Detta kan åstadkommas med läkemedel som antingen underlättar insomningen och/eller minskar antalet uppvaknanden på natten. Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel, vilket vissa av de vanligaste sömnmedicinerna är.

När kan KRY hjälpa till?

Du kan vända dig till KRY för hjälp om du haft problem med sömnen under två veckors tid eller mer.

På KRY kan du träffa både läkare och psykologer via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina problem samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med dina sömnproblem. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall man har längre kontakt med flera samtal.

Våra läkare kan hjälpa dig med diagnostik, utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom), behandling med läkemedel (t.ex. antidepressiva, ångestdämpande eller sömnfrämjande) samt kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen). Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss. Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.

När ska jag söka annan vård?

KRY är inte lämpligt vid akuta tillstånd eller svårare besvär som kräver kontakt med psykiatrin. KRY är heller inte lämpligt om du har en pågående vårdkontakt för dina psykiska besvär hos annan vårdgivare, såsom annan psykolog och/eller läkare. KRY är ej heller lämpligt om du har andra psykiska åkommor som försvårar din sömnsvårighet, så som självksadebeteende, psykotiska symptom eller maniska skov. Om du mår väldigt dåligt, överväger att ta ditt liv eller att skada dig själv eller någon annan bör du därför alltid söka dig direkt till en psykiatrisk akutmottagning. Om du inte vet var din närmaste mottagning finns så ring sjukvårdsupplysningen på 1177. Vid akut fara ring alltid 112.

Alla patienter bedöms individuellt vid första mötet på KRY om huruvida ditt ärende är av den typen att KRY kan ta ett vårdansvar eller ej. Även om KRY inte kan hjälpa dig så kan vi alltid hänvisa dig till rätt vårdnivå. Vi återbetalar då alltid eventuell ålagd patientavgift och ditt besök belastar inte ekonomiskt det offentliga vårdsystemet.

Ladda ned appen redan idag