skabb-i-hand
Bild på skabb i handflatan ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Skabb

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Skabb är en liten hudparasit som för det mesta smittar genom nära kroppskontakt. Djuren är så små att du sällan kan se dem med blotta ögat. De kryper in i huden där de orsakar klåda och hudutslag. Skabb kan behandlas med läkemedel, men för att bli av med djuren krävs även noggrann rengöring av bland annat kläder och textilier.

Vad är skabb?

Skabb är en liten spindelliknande hudparasit som förekommer i hela världen. Skabbdjuret lägger ägg i hudens översta lager. Om du blir smittad brukar det ta 3–10 veckor innan det börjar klia, men du är smittbärare under hela perioden. Har du haft skabb tidigare och drabbas igen kan klådan komma redan efter ett par dagar.

Djuren är bara en knapp millimeter stora och kan vara svåra att upptäcka. Du brukar främst kunna se svarta prickar på fingrarna, handlederna och tårna.

Om du är frisk i övrigt får du som regel inte fler än 10-15 skabbdjur i huden, men äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan angripas av betydligt fler djur. Vid massiva skabbangrepp kan du även få sårskorpor som innehåller skabb. Det kallas för krustös skabb och är en mer ovanlig diagnos.

Både människor och djur kan få skabb. Skabb som finns hos till exempel husdjur kan inte föröka sig på vår hud, men kan ibland orsaka bett som kliar.

Symptom vid skabb

Skabb ger inte alltid tydliga symptom, men många får svår klåda på kroppen – särskilt på kvällen och natten. Om du kliar dig kan du få rivmärken som ibland orsakar små sår. Skabb kan även ge utslagpå kroppen, ofta på handlederna eller mellan fingrarna och tårna. Du kan även få skabb på exempelvis ryggen, bröstvårtorna, stjärten, kring naveln och könsorganen.

Djuren gräver sicksackformade skabbgångar under huden som brukar vara ungefär en centimeter långa.

Vanliga hudsymptom vid skabb:

  • centimeterlånga, trådsmala gångar under huden

  • små, röda knottror

  • hudinflammation och eksem

  • blåsor

  • fjäll och sårskorpor vid stora mängder skabb.

Andra tänkbara förklaringar

Klåda och hudutslag kan ha många förklaringar. Torr hud är en vanlig orsak till klåda, särskilt vintertid. Hudreaktioner i hudens yttersta lager kan även bero på exempelvis eksem, nässelutslag och vägglöss. Ibland kan läkemedel orsaka tillfälliga hudbesvär och allergiska reaktioner.

Orsaker till skabb

Skabb orsakas av små kvalster som gräver gångar i hornlagret, hudens yttersta skikt. De sprids genom lite längre kroppskontakt, till exempel om du delar säng med någon eller lever nära andra människor. Skabb kan även smitta via textilier. Risken att smittas är inte lika stor vid tillfällig kroppskontakt, som på skolor och arbetsplatser.

Äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan drabbas av en ovanlig form av skabb som kallas krustös eller “norsk” skabb. Det är en mer smittsam form som kännetecknas av betydligt fler skabbdjur än hos annars friska personer. Då kan hundratals eller till och med tusentals skabbdjur orsaka krustor eller skorpor i huden.

Behandling av skabb

Om du inte lyckas upptäcka skabbdjuren eller ser de typiska skabbgångarna kan vårdpersonal behöva analysera djuren i mikroskop eller med hjälp av ett förstoringsglas. Det är viktigt att konstatera att det rör sig om just skabb och utesluta att klådan beror på något annat.

Vid skabb finns receptfria läkemedel som används direkt på huden. Behandlingen behöver som regel upprepas efter en vecka. Ibland kan du behöva träffa en hudläkare för vidare utredning och behandling.

Klådan kan ibland finnas kvar flera veckor efter behandlingen på grund av en kvarstående inflammation i huden. I vissa fall försvinner besvären först när det yttersta hudlagret har bytts ut, i takt med att huden bildar nya hudceller.

Det är viktigt att personer i samma hushåll, eller som har nära kroppskontakt, behandlas samtidigt för att inte skabben ska komma tillbaka – även om det bara är en person som har symptom. Smittan kan annars spridas vidare av den som ännu inte har fått några besvär. Utöver läkemedel kräver skabb behandling genom noggranna hygienåtgärder. Du behöver exempelvis tvätta alla textilier i hemmet.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att personer i samma hushåll, eller som har nära kroppskontakt, behandlas samtidigt för att inte skabben ska komma tillbaka – även om det bara är en person som har symptom. Smittan kan annars spridas vidare av den som ännu inte har fått några besvär. Utöver läkemedel kräver skabb behandling genom noggranna hygienåtgärder. Du behöver exempelvis tvätta alla textilier i hemmet.

Berätta för personalen på förskolan eller skolan om ditt barn har skabb så att såväl personalen som andra föräldrar kan vara uppmärksamma på eventuella symptom. Barn med skabb ska stanna hemma under själva behandlingen, det vill säga ett dygn vid varje tillfälle.

Om du har fått skabb och arbetar eller vistas nära äldre eller personer med nedsatt immunförsvar bör du undvika kontakt till du är färdigbehandlad. Informera vid behov din närmsta chef så att fler kan vara uppmärksamma på eventuella symptom.

Tvätta och städa noga i hemmet

För att förhindra smittspridning och att skabben kommer tillbaka är det viktigt att tvätta exempelvis sängkläder, handdukar och kläder i 60 grader eftersom skabbdjuren kan överleva i kallare temperaturer.

Gör så här för att minska smittorisken:

  • tvätta händerna noga och ofta med flytande tvål, använd pappershandduk när du torkar dig

  • tvätta sängkläder, filtar, handdukar och andra textilier

  • tvätta kläder, mössor och exempelvis gosedjur

  • dammsug noga, bland annat sängar och möbler

  • skor och kläder som är svåra att tvätta bör du vädra utomhus i 2–3 dygn.

När bör jag söka vård?

Sök vård för att säkerställa diagnosen om du misstänker att du eller någon annan i bostaden har skabb. Du bör även söka vård om dina besvär kvarstår efter 3-4 veckor eller om det börjar klia igen.

Så kan Kry hjälpa till

Vid skabb krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid skabb. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina eller barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning – för diagnos och behandling av skabb krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

HudutslagKlådaEksemNässelutslag Utslag hos barn