Ladda ned Ladda ned

Huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt förekommande problem. Värken kan uppstå i en eller båda sidorna av huvudet eller vara isolerad till ett speciellt ställe. Den kan förekomma i olika former, så som skarp, dunkande eller molande smärta. Värken kan uppstå snabbt eller komma krypandes. Huvudvärk går oftast över av sig själv, men kan ibland sitta i längre. I de allra flesta fall är huvudvärk helt ofarligt, men kan trots det försvåra det vardagliga livet.

Orsaker

Huvudvärk kan uppstå på många olika sätt och beroende på orsak delas huvudvärk in i två grupper:

Primär huvudvärk orsakas av överaktivitet av smärtkänsliga nerver i hjärnan. Värken är inget sjukdomssymtom utan en direkt irritation i nerverna. Denna typ av huvudvärk är den mest vanligt förekommande och kan uppträda som:

 • Spänningshuvudvärk som orsakas bl.a. av att muskler i nacken och käken är spända
 • Migrän som utmärks av återkommande mild till svår värk i ena halvan av huvudet
 • Hortons huvudvärk som en ovanlig migränliknande huvudvärk som mest drabbar män i åldern 30 - 60 år
 • Köldprovocerad huvudvärk
 • Godartad ansträngningsutlöst huvudvärk

Även förändringar i livsstil kan ge upphov till primär huvudvärk. Exempel på dessa är:

 • Alkohol
 • Stress
 • För lite sömn
 • Missade måltider

Sekundär huvudvärk orsakas av sjukdomar eller tillstånd i kroppen som stimulerar smärtkänsliga nerver i hjärnan. Exempel på dessa är:

 • Infektion
 • Vätskebrist
 • Bihåleinflammation
 • Synfel som inte åtgärdats
 • Medicinering
 • Lågt blodsocker
 • Vaskulär sjukdom
 • Baksmälla
 • Hjärnskakning
 • Stroke
 • Hjärntumör
 • Hjärnhinneinflammation

Behandling

I de flesta fall räcker det med receptfria värktabletter eller vila. Det är viktigt att inte ta för många tabletter då detta kan vara skadligt för lever och njure och ge ytterligare huvudvärk. Det kan även hjälpa att dricka vatten eller att äta något litet.

När du bör söka vård

Det går bra att söka vård hos KRY om du inte haft problem allt för länge. KRY kan erbjuda ett videomöte med en läkare som kan hjälpa dig att hitta orsaken till din huvudvärk. Kontakt med KRY angående din huvudvärk är lämpligt om:

 • Du upplever att värken är värre än vanligt
 • Du upplever att värken är mer frekvent än vanligt
 • Receptfria värktabletter inte hjälper
 • Värken förhindrar dig i ditt vardagliga liv
 • Du har känd migrän sedan tidigare och önskar förnya recept

Om läkaren på KRY bedömer att en fysisk undersökning behövs för bedömning, hänvisas du till fysisk vårdgivare utan att vi tar betalt för besöket.

Långvariga symtom som kan bero på en allvarligare sjukdom bör undersökas fysiskt. Du ska omedelbart söka läkarvård om du har kraftig huvudvärk som uppstått snabbt eller huvudvärk åtföljt av:

 • Förvirring
 • Stel nacke
 • Talsvårigheter
 • Förlorad känsel och funktion i någon kroppsdel
 • Problem med synen
 • Hög feber (39,5°)

Att tänka på

När du söker vård underlättar det för läkaren att hitta orsaken till din huvudvärk om du kan berätta följande för läkaren:

 • Under vilket sammanhang den uppstod
 • Vilken typ av smärta det är (skarp, dunkande, molande etc.)
 • Var den sitter i huvudet
 • Om värken förändrats
 • Om något förbättrar eller försämrar smärtan

Ladda ned appen redan idag