Kry-logo
Ladda ned
Har du symptom och känner dig orolig för coronaviruset? Gör symptomkollen
Hem
Huvudvärk

Huvudvärk

Huvudvärk är vanligt och alla får ont i huvudet ibland. Det är oftast helt ofarligt och går över av sig själv. Värken kan bero på smärtkänsliga nerver och muskler. Även spänningar runt ansikte, käkled och nacke kan utmynna i huvudvärk. Huvudvärk behandlas gärna med rörelse och vila men även med smärtstillande läkemedel.

Allmänt om huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt symptom och det finns ofta en enkel förklaring till värken. Många upplever ett samband med att deras huvudvärk kommer vid stress och oro eller vid muskelspänningar runt nacke och axlar. En del kan få huvudvärk i anslutning till fysisk ansträning, så kallad ansträngningshuvudvärk. Det hör också till vanligheten att ha huvudvärk vid infektioner såsom förkylning och influensa. Överanvändning av smärtstillande läkemedel kan bidra till att skapa ökad huvudvärk. Synfel kan också vara en förklaring till huvudvärk.

Kvinnor verkar vara drabbade av huvudvärk i större uträckning än män, vilket kan ha ett samband med hormoncykeln.

Även om huvudvärk oftast är ofarligt, kan det vid vissa typer av huvudvärk finnas bakomliggande orsaker som är allvarliga och därför viktiga att utreda.

Olika typer av huvudvärk

Huvudvärk kan delas in i olika kategorier, beroende på hur värken uppkommer och hur smärtmönstret ser ut. Smärtan kan komma som mer eller mindre frekventa episoder eller vara mer konstant. Kombination av olika typer av huvudvärk är inte ovanligt.

Spänningshuvudvärk är vanlig form av huvudvärk där värken beskrivs som en tryckande känsla över pannan och hjässan. Värken kan vara molande men är utan pulsation. Den är ofta dubbelsidig och ibland kan ljud- eller ljuskänslighet finnas i samband med värken. Spänningshuvudvärk uppstår när muskler runt nacke, axlar och ansikte har varit spända länge, exempelvis i samband med arbete framför datorn. Stress förvärrar huvudvärken men fysisk aktivitet kan vara lindrande.

Cervikogen huvudvärk är en ensidig typ av molande huvudvärk utan pulsation där smärtans ursprung tydligt kommer från den övre nackens leder och muskler. Samtidigt nacksmärta är vanligt och nackrörelser i ytterlägen kan framkalla huvudvärk.

Migrän är en intensiv form av pulserande huvudvärk som kännetecknas av att det kommer som anfall. Värken är ensidig eller dubbelsidig och blir ofta förvärrad av ansträngning. Spänningshuvudvärk, fysisk eller psykisk ansträngning, stress och dålig sömn är olika faktorer som kan utlösa migrän. Starka dofter och vissa typer av födoämnen som exempelvis alkohol, choklad och socker kan också starta ett anfall. Migrän brukar delas in två typer, med eller utan aura. Aura är en typ av varningssymptom som tyder på att ett anfall är på gång där olika typer av ljusfenomen kan upplevas i synfältet. Det är vanligt att känna sig illamående eller bli ljus- och ljudkänslig vid migrän.

Klusterhuvudvärk är samlingsnamnet för sjukdomen Hortons huvudvärk. Det är en mycket kraftig ensidig värk bakom eller runt ena ögat där det också finns ett ökat tårflöde samt rinnande näsa på samma sida. Värken kommer i kluster över en period. En period kan pågå från några veckor till några månader. Det finns även en kronisk variant av Hortons huvudvärk som är mycket ovanlig. Där är attackerna pågående utan perioder av uppehåll. Klusterhuvudvärk vanligare hos män.

Sekundär huvudvärk betyder att huvudvärken har uppstått på grund av andra orsaker. Det kan handla om särskilda beteenden såsom tandgnissling. Men huvudvärk kan också vara en följ av skada eller bero på bakomliggande sjukdom. Några vanliga orsaker till sekundär huvudvärk är:

Symptom vid huvudvärk

Huvudvärk kan variera väldigt i intensitet och frekvens. Den kan upplevas regelbundet, med konstant huvudvärk varje dag eller mer oregelbundet med ont någon gång ibland. Du kan vakna med huvudvärk eller få det plötsligt under dagen. Huvudvärk kan också vara lokaliserad i olika delar av huvudet, vissa får ont i pannan och andra kan få värk i bakhuvudet. En del har tydlig ensidig huvudvärk och upplever den antingen på höger eller vänster sida. Vid långvarig huvudvärk kan du också uppleva trötthet.

Några vanliga beskrivningar av huvudvärk:

  • pulserande
  • sprängande
  • tryck i huvudet
  • ont bakom huvudet
  • dunkande
  • blixtrande.

Orsaker till huvudvärk

Huvudvärk kan komma från smärtkänsliga muskelfästen och leder, nerver, och hjärnhinnor runt skallen, nacken och ansiktet. Överanvändning av värktabletter, så kallad läkemedelsutlöst huvudvärk kan drabba den som dagligen under lång tid tar värktabletter mot huvudvärk eller migrän.

Det finns en del sjukdomar som kan orsaka huvudvärk:

Utredning och behandling av huvudvärk

Huvudvärk orsakad av infektion behandlas genom receptfria läkemedel vilket kan lindra smärtan. Vid långvarig eller svår huvudvärk behöver du söka vidare hjälp inom vården.

Vid en första träff får du berätta om hur huvudvärken ter sig, hur du behandlar din huvudvärk samt om det finns andra kroppsliga eller psykologiska besvär och hur länge dessa pågått.

Du får beskriva din sociala situation och din arbetssituation samt berätta om du tar någon medicin. Det är vanligt att mäta blodtrycket. Vidare kan du få göra blodprover och urinprov för att mäta hormoner, blodsocker och blodfetter för att utesluta annan bakomliggande sjukdom. Läkaren kan behöva göra en neurologisk undersökning och en kroppsundersökning.

Röntgenundersökning krävs bara om huvudvärken är särskilt frekvent eller intensiv eller om det finns symptom som pekar på annan sjukdom.

Vad du själv kan göra

Besök en optiker och ta reda på om din huvudvärk kan vara relaterad till en synförändring.

Är din huvudvärk relaterad till stress eller muskelspänningar i samband med stillasittande kan det hjälpa att ta pauser. En stunds rörelse skapar cirkulation vilket gör det lättare för dina muskler att slappna av.

Var noggrann med vardagsrutiner såsom sömn, kost, regelbunden träning, ha tid för avslappning och återhämtning och se till att ta pauser under arbetsdagen.

En huvudvärksdagbok kan hjälpa att identifiera eventuella mönster hos huvudvärken. På så vis kan du lära dig de utlösande faktorerna och i den mån det är möjligt undvika dessa.

Då bör du söka vård

Sök vård akut vid plötslig, kraftig huvudvärk. Du bör även söka vård vid kraftig, ihållande återkommande eller långvarig huvudvärk.

Söka vård direkt om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har fått huvudvärk efter ett slag mot huvudet.
  • Du har fått en plötslig intensiv huvudvärk som du inte känner igen.
  • Du har fått huvudvärk med feber och nackstelhet.
  • Du har fått huvudvärk tillsammans med ansiktsförlamning eller talsvårigheter.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med huvudvärk. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli remitterad till vidare vård. För utredning av svår eller långvarig huvudvärk behövs ett fysiskt besök.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet med läkare.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Joakim Röstlund

medicinskt ansvarig läkare

Kristina Bergstrand

specialist i allmänmedicin

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Migrän
Bihåleinflammation