Ont när man andas

Fråga: Varför gör det ont i bröstet när jag andas? Det är inte hela tiden men kan komma och gå, oftast får jag ont med hugg i bröstet vid djupa andetag. Är det farligt och vad kan jag göra åt detta?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du får ont i bröstet eller bröstryggen vid inandning kan det bero på en mängd olika orsaker och behöver inte vara något farligt. En vanlig orsak kan vara muskelspänningar på grund av överansträngning, stress eller oro. Du kan uppleva det som smärta vid djupa andetag eller att det sticker i bröstet. Detta är helt ofarligt och brukar gå över av sig självt.

Andra tänkbara förklaringar

En annan vanlig orsak till smärta i bröstet vid inandning kan vara kostokondrit. Det innebär att muskelfästen i din bröstkorg har blivit inflammerade. Det kan kännas som att det gör ont i ryggen och lungorna när du andas djupt eller när du rör på dig. Detta är oftast självläkande men vid kraftig smärta kan du behandla med receptfria smärtstillande preparat.

Du kan få ont i bröstkorgen och revbenen vid inandning i samband med luftvägsinfektioner. Oftast är detta ett självläkande tillstånd som går över med infektionen.

Om du får ont i bröstet på ena sidan vid djupa andetag kan det bero på lungsäcksinflammation. Du kan också uppleva stickningar i bröstet. Tillståndet kan orsakas av andra sjukdomar som exempelvis lunginflammation och beror på att hinnor runt lungsäckarna blir inflammerade. Kontakta sjukvården för lämplig behandling.

Vid lungemboli eller propp i lungan kan du få andningsbesvär och känna att det gör ont att andas. Andra tecken kan vara feber, trötthet, torrhosta eller blodiga upphostningar. Det beror på att det har bildats en propp någonstans i kroppen, till exempel i benen, som sedan har lossnat och vandrat uppåt till lungorna. Detta tillstånd är akut och kräver behandling med bland annat blodförtunnande läkemedel.

Då bör du söka vård

Om du får smärta i bröstet vid andning som inte går över av egenbehandling bör du söka vård. Sök vård akut om du har ihållande smärta i bröstet med trötthet, feber eller blodiga upphostningar.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry