Stickningar i händer och fötter?

Fråga: Varför sticker det och pirrar i mina händer och fötter? Jag kan också känna domningar i armar och ben, det är som en sockerdrickskänsla. Kan det bero på något farligt?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Stickningar, pirrningar och domningar kan uppstå i händer, armar, fötter och ben och är ett problem som många människor upplever någon gång i sitt liv. Det kallas även för parestesier och betyder inte att du har drabbats av någon allvarlig sjukdom. Oftast är det tillfälliga besvär som kan uppstå när du till exempel har legat på armen en längre stund. När du kommer igång med rörelser igen kan du uppleva att det pirrar eller sticker till i armen. Detta är ett övergående och helt ofarligt tillstånd.

Andra tänkbara förklaringar

Polyneuropati kan till en början ge pirrningar, stickningar och domningar i fötter och ben, detta kan efter en tid spridas till händer och armar. Andra tecken kan vara muskelsvaghet, balansbesvär eller brännande känsla i händer och fötter. Polyneuropati innebär en funktionsnedsättning i flera av kroppens nerver. Tillståndet kan vara ärftligt eller bero på hög ålder. Det kan också bero på en bakomliggande sjukdom. Vid snabbt insättande besvär kan det vara på grund av diabetes, borrelia eller viss läkemedelsbehandling. Om du har progressivt ökande besvär under en längre tid kan det vara vitamin b12-brist, alkoholmissbruk, reumatisk sjukdom eller hypotyreos som orsakar tillståndet.

Om du har parestesier i händer och fötter kan det bero på Raynauds fenomen. Andra tecken kan vara smärta eller färgförändring av huden på fingrar och tår. Tillståndet kan förekomma som en separat åkomma eller uppstå på grund av andra bakomliggande tillstånd såsom reumatiska sjukdomar eller hypotyreos.

Vid multipel skleros, MS, kan tidiga symptom vara att det pirrar och sticker i händer och fötter. Efter ett tag när sjukdomen utvecklas kan du få balansstörningar, värk och stelhet i muskler, humörsvängningar och minnesproblem. MS är en autoimmun sjukdom där kroppens egna celler attackerar nervtrådar och orsakar inflammation.

Ibland kan pirrningar, stickningar och domningar i händer och fötter tillsammans med andra symptom bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får stickningar och domningar i händer och fötter under en längre tid bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötsliga besvär med stickningar, känselbortfall eller muskelsvaghet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry