Borrelia

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Borrelia är en bakterieinfektion som kan spridas till människor via fästingar. Infektionen kan ge olika symptom som varar kortare eller längre tid. Det börjar ofta med en hudrodnad och en röd ring runt bettet, men inte alltid. Du kan även bli febrig, få ont i huvudet och värk i muskler eller leder. Borrelia behandlas med antibiotika.

Vad är borrelia?

Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom som ibland kan uppstå efter ett fästingbett. Fästingar är små spindeldjur som är aktiva under vår, sommar och höst. De biter sig fast i huden på människor och djur och kan ibland sprida sjukdomar som orsakar stor skada.

Ungefär var tredje fästing i Sverige bär på borreliabakterien, men antalet varierar i olika regioner. Fästingburna sjukdomar är vanligast i södra och mellersta Sverige, särskilt runt Östersjökusten och i andra områden nära vatten, men det finns infekterade fästingar i större delen av landet.

På engelska kallas borrelia för Lyme disease eller Lymes sjukdom. För att bakterien ska kunna överföras till människor måste fästingen bita sig fast i huden flera timmar, oftast minst ett dygn.

Bild på borrelia på rygg. Bild från ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Det finns även andra fästingburna sjukdomar, som TBE och babesios. TBE är en virusburen fästinginfektion som du kan vaccinera dig mot. Babesios är vanligast hos djur som kor och får, men kan i sällsynta fall även drabba människor.

Symptom vid borrelia

Om du blir biten av en fästing kan du få symptom på borrelia redan efter några dagar. Det är vanligast att få besvär inom ett par veckor, men din inkubationstid kan även vara längre. För vissa dröjer det en månad eller mer innan de första symptomen visar sig.

Den vanligaste borreliainfektionen ger främst lokala hudbesvär, men kan även påverka kroppen i stort. Det brukar börja med en rodnad runt fästingbettet, sedan bildas en ljusröd ring. Om ringen växer kan den till slut få en diameter på flera decimeter. Utöver hudreaktionen kan du ibland få symptom som huvudvärk, trötthet och feber. Borrelia kan även orsaka ledvärk och muskelvärk. I vissa fall leder borrelia till hjärnhinneinflammation.

Det är vanligt att bli fästingbiten utan att veta om det och du kan infekteras av borrelia utan att få några tydliga symptom. Infektionen kan läka av sig själv, men det händer också att borrelian ger besvär först långt senare. Ibland kan en borreliainfektion påverka nervsystemet eller orsaka ledbesvär flera månader efter ett fästingbett.

Exempel på olika former av borrelia som ger olika symptom:

 • Rodnad med ljusröd ring – erytema migrans
  Det här är den vanligaste formen av borrelia hos både barn och vuxna. Många får utslag i form av en ljusröd ring där fästingen har suttit. Symptomen kommer ofta 1–4 veckor efter fästingbettet, men ibland redan efter ett par dagar. Rodnaden förändras sedan gradvis och växer sig långsamt större. Du kan även få lätt feber och huvudvärk. I mer ovanliga fall kan huden reagera med vätskande sår eller blåsor. Om hudreaktionen uppstår på flera ställen i huden kan det finnas en ökad risk att infektionen sprider sig i kroppen.

 • Blåröd knöl – borrelia lymfocytom
  Lymfocytom kan ibland uppstå en kort tid efter ett fästingbett. Då syns en blåröd svullnad, knöl eller knuta som är 1–5 centimeter stor. Knölen sitter ofta på örsnibben eller bröstvårtan. Ibland svullnar även lymfkörtlarna nära knölen. Besvären är vanligast hos barn.

 • Infektion i nervsystemet – neuroborrelios
  Neuroborrelios är en infektion i centrala nervsystemet som brukar visa sig några veckor efter ett fästingbett, ibland upp till tre månader senare. Symptomen vid den här formen av borrelia inkluderar huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Nervsmärta som strålar ut mot armarna, benen eller ryggen förekommer också. Andra, mer ovanliga symptom är känselbortfall och ansiktsförlamning. Ibland kan neuroborrelios leda till hjärnhinneinflammation med kraftig huvudvärk, stelhet i nacken, aptitlöshet och ibland kräkningar. Både barn och vuxna kan få neuroborrelios.

 • Inflammation i lederna – borreliaartrit
  Borrelia kan i mer ovanliga fall orsaka inflammation i lederna, främst i knäleden. Svullnaden och värken brukar försvinna efter några dagar eller veckor, men kan återkomma flera gånger över tid. Borrelia som orsakar artrit förekommer både hos barn och vuxna.

 • Blåröda hudförändringar – akrodermatit
  Akrodermatit är en ovanlig, kronisk hudinflammation som främst drabbar äldre personer. Den kan uppstå månader eller år efter ett fästingbett, ofta på underbenet eller foten. Blåröda fläckar växer då långsamt i takt med att huden blir tunn och skrynklig. Andra symptom kan vara värk i lederna, benen och ryggen.

Det händer att även hjärtat påverkas efter en borreliainfektion, men det är mycket ovanligt.

Andra tänkbara förklaringar

Ett fästingbett som orsakar en liten svullnad, hudrodnad eller kliar handlar ibland bara om en normal hudreaktion, som efter vilket bett som helst. Det behöver inte betyda att du har fått borrelia.

Vissa hudreaktioner som eksem och svampinfektioner kan ibland misstas för fästingbett. Ringorm är en svampinfektion som också orsakar cirkelformade utslag, men då är även klåda och fjällande hud typiska symptom.

Eftersom symptomen vid borrelia ibland kan variera stort kan det vara svårt att avgöra om besvären beror på just ett fästingbett. Symptom vid TBE kan ibland påminna om borrelia. Smärta som orsakas av neuroborrelios kan till exempel likna andra smärttillstånd som ischias eller gallsten.

Orsaker till borrelia

Du kan bli smittad av borreliabakterier genom fästingbett. Ungefär var tredje fästing bär på borrelia och det finns minst tre olika sorters borreliabakterier som kan spridas till människor. För att du ska bli smittad krävs i allmänhet att fästingen har bitit sig fast i huden under många timmar, ofta minst ett dygn.

Risken att få borrelia beror på

 • hur mycket du vistas i skog och mark

 • hur många fästingar som bär på bakterier i just ditt område

 • hur länge en fästing har suttit fast på kroppen när du väl har blivit biten.

Utredning och behandling

I många fall kan det typiska hudutslaget räcka för att en läkare ska kunna konstatera att du har fått borrelia. Om du har mer diffusa symptom som kan vara tecken på att borrelia har spridit sig i kroppen kan du behöva ta ett blodprov eller andra prover. Vid smärta eller nervpåverkan som orsakas av misstänkt neuroborrelios är det till exempel viktigt att utesluta andra orsaker till besvären.

Borrelia behandlas med antibiotika. Sjukdomen kan läka av sig själv, men eftersom det finns risk att bakterierna sprider sig till exempelvis nervsystemet eller lederna är det viktigt att få behandling. Om din borrelia redan har lett till följdsjukdomar som exempelvis artrit eller akrodermatit får du också antibiotikabehandling, men det kan ta längre tid att bli symptomfri. I mer ovanliga fall kan borrelia som orsakat långvarig infektion ge kvarstående besvär.

Borrelia är en bakteriell infektion som du kan få flera gånger – du blir alltså inte immun om du har insjuknat en gång.

Vad kan jag själv göra?

Det finns inget vaccin mot borrelia, men du kan skydda dig mot fästingbett på andra sätt.

Så här blir du mindre sårbar för besvär som orsakas av fästingar:

 • minska risken för fästingbett – använd kläder med långa ärmar och ben när du är ute i skog och mark – fästingar finns ofta i högt gräs, bland buskar och där det är fuktigt

 • ta bort fästingar direkt – ta gärna för vana att gå igenom kroppen varje kväll så att du alltid upptäcker om en fästing har bitit sig fast i huden

 • vaccinera dig mot TBE – det finns inget borreliavaccin, men du kan vaccinera dig mot TBE – en fästingburen virussjukdom som kan orsaka en allvarlig inflammation i hjärnan.

Så här tar du bort en fästing

Om en fästing har bitit sig fast på kroppen ska du ta bort den så fort som möjligt – risken för borrelia ökar om fästingen har suttit fast i många timmar. Använd en pincett eller fästingplockare, ta tag i fästingen så nära huden du kan och dra den uppåt så att hela fästingen följer med.

När bör jag söka vård?

Om du får en röd ring i huden som växer och är ungefär fem centimeter eller större bör du kontakta sjukvården.

Sök vård om du känner dig ovanligt trött, har feber, huvudvärk eller ont i leder och muskler – även om det har gått flera veckor och även om du är osäker på om du ens har blivit fästingbiten.

Sök vård akut om du har fått kraftig huvudvärk efter ett fästingbett, är stel i nacken, har känselbortfall eller drabbas av ansiktsförlamning.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att råd och få hjälp vid borrelia. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. 

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

HuvudvärkInsektsbettTBEUtslag hos barn