Svårt att äta

Fråga: Jag har svårt att äta frukost på morgonen, jag känner att jag mår illa och detta kan hålla i sig hela dagen. Jag har mindre aptit och känner mig orkeslös. Ibland kan jag få lite svårt att svälja. Vad ska jag äta och vad kan jag göra för att inte må illa?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Många människor upplever någon gång i livet svårigheter med att äta då det finns många faktorer som kan påverka aptiten. Du kan exempelvis känna att det är svårt att äta efter en infektion som till exempel magsjuka. Oftast kan det dröja några dagar upp till en vecka att komma igång med maten igen efter att du har tillfrisknat. Det kan underlätta att börja med skonsammare mat i mindre portioner för att så småningom återgå till din normala kost igen.

Andra tänkbara förklaringar

Vid dyspepsi eller magkatarr kan du uppleva illamående och snabb mättnadskänsla. Andra tecken kan vara rapningar, obehag eller smärta i övre delen av buken. Du kan behandla symptomen genom att undvika mat och dryck som förvärrar dina besvär. Exempel på dessa kan vara kaffe, alkohol och kryddstark mat. Du kan också dela upp dina måltider genom att äta mindre portioner men ofta. Andra faktorer som kan försämra dina symptom är rökning, stress samt vissa läkemedel såsom NSAID-preparat.

Om du är gravid kan du få svårt att äta, bli illamående eller kräkas. Graviditetsillamående är oftast helt ofarligt och ett övergående tillstånd efter de första tre månaderna. Hos vissa kvinnor kan besvären hålla i sig en längre tid. Du kan lindra dina symptom genom att äta kall mat utan starka dofter, undvika feta och kryddstarka rätter samt dela upp dina portioner under dagen.

Ibland kan du få svårt att äta vid ångest, nedstämdhet eller stress. Om du har en sträng diet och utesluter mycket ur maten, tränar överdrivet mycket, hetsäter eller är rädd för att gå upp i vikt kan det bero på någon form av ätstörning. Exempel på dessa kan vara anorexi, bulimi eller selektiv ätstörning.

Dysfagi betyder svårighet att tugga eller svälja. Det kan också visa sig som klumpkänsla i halsen, hosta i samband med måltid, nedsatt aptit och viktnedgång. Dysfagi är ett symptom som kan uppstå vid olika sjukdomar såsom spänningar i muskulaturen, neurologiska sjukdomar eller reflux. Ibland kan dysfagi vara ett tecken på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Kontakta sjukvården om du får nedsatt aptit, sväljningssvårigheter, illamående eller viktnedgång. Du bör också uppsöka vård om du misstänker att du har ätstörningar. Sök vård akut om du har blod i avföringen eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry