Hormonella sjukdomar

Vill du diskutera besvär som är kopplade till hormonella sjukdomar kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning

Hormonella sjukdomar

Hormoner är ämnen som bildas i våra körtlar (bland annat sköldkörteln och bukspottskörteln) och vissa celler. Hormonerna styr mycket av det som händer i kroppen. Deras uppgifter är till exempel att reglera ämnesomsättning, fertilitet, immunförsvar och tillväxt. Hormonella sjukdomar uppstår när de körtlar eller celler som producerar hormon inte fungerar korrekt – det bildas för mycket eller för lite hormon. Hormonella sjukdomar kan vara medfödda eller uppstå senare i livet. 

Exempel på hormonella sjukdomar:

  • diabetes typ 1

  • diabetes typ 2

  • graviditetsdiabetes

  • hypertyreos

  • hypotyreos.

Symptom

Sök bland symptom

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomstillstånd som alla kännetecknas av höga blodsockervärden till följd av rubbningar i insulinproduktionen. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen helt förstör de egna, insulinproducerande cellerna. Då behöver du tillföra syntetiskt insulin varje dag, livet ut. Vid diabetes typ 2 kan du fortfarande producera insulin, men kroppen får inte tillräckliga mängder. Då kan du delvis själv påverka blodsockernivåerna med hjälp av anpassad kost och fysisk aktivitet, men de flesta behöver även läkemedelsbehandling. Här kan du läsa mer om skillnaderna.

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en kronisk, autoimmun sjukdom som innebär att kroppen inte längre kan producera insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som reglerar blodsockernivån. Utan insulin blir dina blodsockervärden för höga – det skadar kroppen allvarligt både på kort och lång sikt. För att normalisera sockernivån i blodet krävs daglig insulinbehandling. Det är också viktigt att vara fysiskt aktiv och anpassa kosten efter din sjukdom. Ring 112 om du eller någon i din närhet med konstaterad eller misstänkt diabetes visar tecken på förvirring eller verkar förlora medvetandet.

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 innebär att din insulinproduktion inte är tillräcklig för kroppens behov. Det leder till förhöjda blodsockervärden som på sikt kan vara mycket skadliga för din hälsa. För att normalisera blodsockernivån och minska risken för komplikationer och andra sjukdomar behöver du förändra dina levnadsvanor, lägga om kosten och vara fysiskt aktiv. Ofta krävs även olika typer av läkemedel för att behandla typ 2-diabetes.

Hypertyreos

Hypertyreos är en hormonrubbning i kroppen som beror på en överfunktion i sköldkörteln. Då får du hög ämnesomsättning. Symptomen brukar utvecklas över lång tid och är ofta diffusa. Det är vanligt att vara trött och uppleva en rastlöshet eller oro i kroppen. Viktnedgång, värmekänsla och svettningar är andra vanliga symptom. Hypertyreos kräver behandling och regelbunden uppföljning av sjukvården.

Hypotyreos

Hypotyreos innebär att du har en hormonrubbning i kroppen som beror på en underfunktion i sköldkörteln. Besvären är ofta diffusa och utvecklas över lång tid. Du kan till exempel känna dig trött, frusen och nedstämd. Ett typiskt symptom vid brist på sköldkörtelhormon är även låg ämnesomsättning som kan visa sig i form av långsam viktuppgång. Hypotyreos kräver ofta livslång behandling med läkemedel.

Struma

Struma innebär att sköldkörteln är förstorad. Då kan du känna en svullnad inuti eller utanpå din hals, nedanför struphuvudet. Struma beror ofta på för hög eller för låg produktion av sköldkörtelhormon, men du kan också ha en inflammation eller knölar i själva körteln. Struma betyder inte alltid att du behöver behandling, men i vissa fall krävs läkemedel eller operation.

Relaterade artiklar

Allmänt om din hälsa – 26 aug. 2021

Gör dina hormoner dig hungrig?

De viktigaste hormonerna som reglerar aptiten är ghrelin som skapar hungerkänslor, och leptin som talar om för hjärnan när du är mätt. Läs mer på vår hemsida.

Läs mer