Kry-logo
Ladda ned
Varför har jag ont i ögat?

Ont i ögat

Fråga: Varför har jag ont i ögat? Det rycker i mitt öga och är rött, vid ett tillfälle kände jag att det högg till i ögat. Vad kan det vara och vad bör jag göra?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Värk i ögat kan bero på en mängd olika saker. En vanlig orsak kan vara att du vistas i torra, rökiga eller dammiga miljöer. Även längre tids skärmtittande kan leda till torrhet, ryckningar och irritation. Detta är ett helt ofarligt och övergående tillstånd. Det kan vara bra att vila ögonen en period och använda tårsubstitut som återfuktande behandling.

Andra tänkbara förklaringar

Får du en skavande smärta i ögat, ömhet i ögonlocket, rodnad och svullnad kan det bero på en vagel. Ibland kan du se en tydlig knöl som sitter längs med ögonlockskanten. Andra gånger sitter vageln på insidan av huden. Det beror på inflammation av en talgkörtel och är oftast ett självläkande tillstånd. Du kan lindra dina besvär med egenbehandling genom att lägga på varma kompresser i ungefär 10-15 minuter några gånger om dagen. Du kan också massera ögonlockskanten försiktigt med rena fingrar. Om du har samtidiga besvär med ögoninflammation kan det behövas behandling med kräm innehållande antibiotika.

Om du plötsligt får ont i ena ögat, blir ljuskänslig, får ryckningar och ett rött öga som rinner kan det bero på hornhinneinflammation eller så kallad keratit. Andra symptom kan vara varigt sekret och synnedsättning. Det kan orsakas av virus såsom herpes, bakterier eller svamp. Det är viktigt att söka vård snabbt för behandling, detta för att undvika allvarliga komplikationer.

Hortons huvudvärk kan ge kraftig värk i och omkring ögat och tinningen, rött öga och nästäppa. Andra tecken kan vara svettningar i ansiktet, hängande ögonlock, rastlöshet och oro. Oftast kommer attackerna i perioder och kan hålla i sig i flera veckor.

Sklerit kan drabba ena eller bägge ögonen med ökat tårflöde, rodnad, ljuskänslighet och nedsatt syn. Det är vanligt att du får ont i ögat på natten, smärtan kan vara intensiv och ihållande. Det beror på att kärlen i ögat blir inflammerade och kan ibland leda till allvarliga komplikationer. Sklerit är vanligare hos individer med exempelvis reumatiska eller metabola sjukdomar. Det behandlas oftast med NSAID- eller kortisonpreparat.

Då bör du söka vård

Om du får smärta i ögat bör du söka vård. Sök vård akut om du får kraftig smärta med synnedsättning.

Granskare:

Golnaz Hashemi

legitimerad läkare

Senast uppdaterad: