Metabola syndromet

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för rubbningar i kroppens metabolism. Fetma och diabetes typ 2 eller förstadier till diabetes typ 2 hör till symptombilden. Högt blodtryck och höga blodfetter är andra typiska symptom. Besvären brukar utvecklas under många år. För att må bättre krävs stora livsstilsförändringar i kombination med läkemedel.

Vad är metabola syndromet?

Metabola syndromet är ett övergripande begrepp som omfattar flera diagnoser som förekommer samtidigt och som tillsammans ökar risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke.

Fetma eller så kallad obesitas hör alltid till symptomen och som regel även så kallad insulinresistens som är vanligt vid diabetes typ 2 – eller som ett förstadium till diabetes typ 2. Fetma i medicinska termer innebär att du har ett BMI över 30 i kombination med ett midjemått som överstiger 80 centimeter hos kvinnor och 94 centimeter hos män. Ju större midjemått, desto högre risk för insulinresistens.

Utöver fetma och tecken på diabetes typ 2 krävs även ett eller flera andra symptom för att ställa diagnosen metabola syndromet. Dit hör högt blodtryck, höga blodfetter och njurpåverkan. 

Både fetma och diabetes typ 2 är folksjukdomar som blir allt vanligare. Därför ökar också risken att drabbas av det metabola syndromet.

Symptom vid metabola syndromet

Det tar ofta många år innan du själv blir medveten om att kroppens metabolism inte fungerar som förväntat. Övervikt och fetma i kombination med ett stillasittande liv kan vara tidiga varningstecken. 

Vanliga symptom vid metabola syndromet:

 • diabetes typ 2

 • kraftig övervikt och fetma

 • högt blodtryck

 • höga blodfetter.

Andra tänkbara förklaringar

Viktökning kan vara ett av flera symptom vid olika sjukdomstillstånd. Dit hör hypotyreos, det vill säga en underfunktion av sköldkörteln, liksom långvarig kortisonbehandling. Även vid cushings syndrom och exempelvis depression kan viktuppgång höra till symptombilden.

Högt blodtryck och höga blodfetter kan förekomma som enskilda tillstånd, men kan också vara kopplat till hjärtsjukdom eller njursjukdom.  

Orsaker till metabola syndromet

Insulinresistens är en grundläggande orsak till metabola syndromet. Det är ofta ett förstadium till diabetes typ 2 eller en del av diagnosen vid diabetes typ 2. Insulinresistens betyder att kroppen inte kan tillgodogöra sig det insulin som faktiskt produceras – då ökar blodsockret vilket i förlängningen skadar både stora och små kärl. 

Ibland finns det ärftliga faktorer som påverkar insulinresistensen, men ofta handlar det om olika livsstilsfaktorer som innebär att kroppen blir mer och mer okänslig för insulin. Dit hör övervikt och fetma, rökning och brist på fysisk aktivitet. Fetma och ett stillasittande liv ökar även risken för högt blodtryck och höga blodfetter, som ofta är en del av det metabola syndromet. Alla de här symptomen ökar var för sig risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke – eftersom metabola syndromet innebär att du har flera symptom stiger risken ytterligare. 

Riskfaktorer som gör dig sårbar för metabola syndromet:

 • övervikt och fetma

 • stort midjemått

 • diabetes typ 2

 • högt blodtryck

 • höga blodfetter

 • en stillasittande livsstil

 • långvarig stress

 • ärftlighet

 • rökning.

Utredning och behandling

Vid misstanke om metabola syndromet gör läkaren en avvägning av flera olika besvär. BMI, midjemått, urinprov och blodprov som visar högt blodsocker eller höga blodfetter är alla viktiga komponenter för att kunna ställa en diagnos.  

Vid metabola syndromet krävs flera olika typer av behandling för att du ska må bättre och minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Du behöver ofta läkemedel i kombination med stora livsstilsförändringar som viktnedgång, kostförändringar och ökad fysisk aktivitet. Rökstopp är också viktigt om du är rökare. 

Vad kan jag göra själv?

Om du hör till riskgruppen för metabola syndromet finns det flera faktorer som du själv kan påverka för att minska risken att drabbas eller förbättra ditt hälsoläge om du redan har fått en diagnos. Viktigast är att planera in fysisk aktivitet i vardagen. Det kan göra stor skillnad att bara gå en promenad varje dag. Då ökar blodcirkulationen, blodfetterna och blodtrycket påverkas positivt och du ger kroppen bättre förutsättningar att komma i bättre balans. Fysisk aktivitet och motion gör dig mindre sårbar för sjukdom, även om du väger för mycket. Inaktivitet och övervikt är en betydligt sämre kombination. 

Generella råd som gör dig mindre sårbar för metabola syndromet:

 • rör på dig – ett stillasittande liv ökar risken för såväl högt blodtryck som höga blodfetter och besvär som orsakar diabetes typ 2

 • lägg om kosten – välj hälsosamma livsmedel som inkluderar grönsaker 

 • minska midjemåttet – ett stort bukomfång medför större risker att insjukna än enbart ett högt BMI

 • gå ner i vikt – övervikt och fetma är den enskilt största förklaringen bakom det metabola syndromet, försök att hitta en viktminskningsmetod som passar dig

 • sluta rökarökning påverkar kroppen negativt på en lång rad olika sätt, vid metabola syndromet är det särskilt viktigt att sluta eftersom rökning bland annat ökar risken för insulinresistens och diabetes typ 2. 

När bör jag söka vård?

Sök vård om du är överviktig och misstänker att du kan ha högt blodtryck, höga blodfetter eller högt blodsocker. 

Så kan Kry hjälpa till

För att ställa diagnosen metabola syndromet krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp som rör metabola syndromet på någon av våra vårdcentraler. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Övervikt och fetma – obesitasDiabetes typ 2Höga blodfetterRökning