Övergripande hälsofrågor

Vill du diskutera dina hälsobesvär kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning

Här kan du läsa om sjukdomar och tillstånd som i vissa fall kan förbättras med hjälp av livsstilsförändringar. Läs mer om till exempel övervikt och fetma (och räkna ut ditt BMI), D-vitaminbrist, trötthet samt tips och råd till dig som vill sluta snusa eller sluta röka.

Symptom

Sök bland symptom

Anemi – blodbrist

Anemi innebär att blodet innehåller för lite hemoglobin – ett protein som finns i de röda blodkropparna. Det leder till att kroppens organ inte får tillräcklig med syre. Symptomen är inte alltid tydliga, men du kan känna dig trött, yr och få ont i huvudet. Ofta kan blodvärdet normaliseras med hjälp av vitaminer, men i allvarligare fall kan det krävas andra läkemedel eller en blodtransfusion.

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Tumörsjukdomen upptäcks ofta i samband med mammografi, annars är det vanligast att först känna en knöl i bröstet eller armhålan. Tidig upptäckt i kombination med bättre behandlingsmetoder gör att allt fler blir botade. Om cancern har spridit sig finns det möjlighet att bromsa sjukdomsförloppet. Utöver läkemedelsbehandling kan du få psykologiskt stöd för att hantera de svåra tankar och känslor som en cancerdiagnos kan föra med sig.

D-vitamin och D-vitaminbrist

D-vitamin har många viktiga uppgifter. Det gör till exempel att kroppen kan tillgodogöra sig kalcium så att skelettet blir starkt. Det hjälper kroppens immunförsvar att bekämpa virus och bakterier. D-vitamin har även kopplingar till din psykiska hälsa. Sol och D-vitaminrik kost förebygger besvär som orsakas av låga D-vitaminnivåer, men ibland behövs även kosttillskott.

Håravfall

Håravfall visar sig i form av tunnare hår eller kala fläckar. Ärftlighet är den vanligaste förklaringen. Att tappa hår kan även vara en reaktion på fysisk eller psykisk obalans som stress, brister, infektioner och sjukdomar. Då växer håret ofta tillbaka när den bakomliggande orsaken har behandlats, men i vissa fall blir håravfallet bestående.

Kvinnohälsa

Kry vill bidra till att utveckla sjukvården och arbetar för en jämlik vård som är tillgänglig för alla – oavsett vem du är och var du bor. Det gäller inte minst information, rådgivning och behandling som rör kvinnohälsa.

Metabola syndromet

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för rubbningar i kroppens metabolism. Fetma och diabetes typ 2 eller förstadier till diabetes typ 2 hör till symptombilden. Högt blodtryck och höga blodfetter är andra typiska symptom. Besvären brukar utvecklas under många år. För att må bättre krävs stora livsstilsförändringar i kombination med läkemedel.

Nagelsvamp

Nagelsvamp kan angripa naglar på både fingrar och tår, men det är vanligast att få svamp i en tånagel. Nageln blir missfärgad, tjock, mjuk och skör. Du kan lätt få svamp om du går barfota i allmänna omklädningsrum, duschar eller simhallar. Täta skor och fuktiga strumpor kan också leda till svampinfektion. Nagelsvamp kan behandlas med receptfria läkemedel, men ibland krävs receptbelagd medicin.

Nageltrång

Nageltrång är ett vanligt besvär hos både barn och vuxna. Ofta är det stortåns nagel som skär in eller växer in i huden och orsakar smärta. Det kan till exempel bero på att nageln varit för kortklippt eller att du använder för små skor. I många fall kan du själv behandla nageltrång, men ibland krävs ett litet kirurgiskt ingrepp.

Njursvikt

Njursvikt innebär att du har nedsatt njurfunktion som påverkar kroppen på flera olika sätt. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt och kräver alltid vårdinsatser. Tidiga symptom kan vara långvarig trötthet, högt blodtryck och bensvullnad. I senare skeden kan symptomen bli livshotande och kräva dialys eller njurtransplantation.

Provtagningsmetoder – en översikt

Det finns många olika metoder för att mäta och analysera både hälsa och sjukdom. Provtagning är ett viktigt redskap för att ställa diagnos. Det är också en hjälp vid behandling och uppföljning av sjukdom. Här berättar vi om de vanligaste provtagningsmetoderna blodprov, nasofarynx och urinprov, och vad de mäter.

Rökning

Rökning är en av de främsta riskfaktorerna för många allvarliga sjukdomar. Dessutom påverkar rökningen din dagliga hälsa, kondition och motståndskraft mot infektioner. När du slutar röka börjar kroppen återhämta sig direkt och risken att bli svårt sjuk minskar dramatiskt. Om du behöver hjälp att sluta röka kan du få stöd av vården.

Svettningar – hyperhidros

Svettningar är en naturlig reaktion vid stress och ett viktigt sätt för kroppen att hålla kroppstemperaturen nere i samband med exempelvis fysisk ansträngning och infektioner. Om du svettas ovanligt mycket kan du vara drabbad av hyperhidros. Vid besvärande svettningar som påverkar din livskvalitet negativt finns det olika behandlingar som lindrar symptomen.

Trötthet

Trötthet beror oftast på sömnbrist eller dålig sömnkvalitet. Övergående infektioner, stress eller oro kan också göra dig trött. Ibland kan trötthet vara ett av flera symptom som är kopplade till mer långvariga besvär som rör din fysiska eller psykiska hälsa – från bristtillstånd till smärta, utmattning och depression. Vid långvariga besvär utan tydlig orsak bör din trötthet utredas av vården.

Övervikt och fetma – obesitas

Övervikt och fetma kännetecknas som regel av ett högt BMI. Symptomen kan vara kopplade till livsstil och ärftlighet, men också till din fysiska och psykiska hälsa. Kraftig övervikt och fetma gör dig sårbar för olika sjukdomar. För att minska risken för sjukdomsutveckling behöver du långsiktigt förändra dina levnadsvanor.