Svettningar – hyperhidros

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Svettningar är en naturlig reaktion vid stress och ett viktigt sätt för kroppen att hålla kroppstemperaturen nere i samband med exempelvis fysisk ansträngning och infektioner. Om du svettas ovanligt mycket kan du vara drabbad av hyperhidros. Vid besvärande svettningar som påverkar din livskvalitet negativt finns det olika behandlingar som lindrar symptomen.

Vad är hyperhidros?

Svettningar är ett av kroppens sätt att reglera kroppstemperaturen. Om du exempelvis tränar eller har hög feber reagerar kroppen med att svettas för att hålla temperaturen nere. Nervositet och stresspåslag kan också orsaka svettningar som en del av en naturlig, fysiologisk reaktion i samband med upplevelsen av hot eller fara.

Hyperhidros kännetecknas av kraftiga svettningar som inte står i proportion till ansträngningen, utomhustemperaturen eller exempelvis ett stresspåslag. Då svettas du betydligt mer än vad kroppen behöver för att reglera temperaturen eller hantera stress. Primär hyperhidros betyder att du svettas utan att det beror på något annat sjukdomstillstånd. Det är ett relativt vanligt besvär som ofta uppstår redan i barndomen eller under puberteten.

Ibland kan hyperhidros bero på något bakomliggande tillstånd där kraftiga svettningar är ett av flera symptom. Det kallas för sekundär hyperhidros. Hormonrelaterade besvär som diabetes eller klimakteriet är vanliga förklaringar, men du kan även känna dig extra svettig i samband med vissa allvarliga sjukdomar.

Symptom vid hyperhidros

Hyperhidros ger symptom i form av överdrivna svettningar. Vid primär hyperhidros är svettningarna begränsade till vissa områden på kroppen. Många svettas särskilt mycket i armhålorna. Vissa får besvär med handsvett eller fotsvett, andra svettas i sitt ansikte, i ljumskarna eller mellan benen. Personer med primär hyperhidros brukar inte svettas mycket på natten.

Vid sekundär hyperhidros är dina svettningar symptom på något bakomliggande tillstånd. Det är vanligt att både svettas på dagen och ha nattliga svettningar.


Andra tänkbara förklaringar

Överdrivna svettningar som inte beror på primär hyperhidros kan ha många förklaringar. Vid sekundär hyperhidros beror dina svettningar alltid på ett bakomliggande tillstånd – från besvär i samband med klimakteriet till långvariga sjukdomstillstånd eller läkemedelsbehandling.

Vid infektioner med hög feber eller febersvängningar är det vanligt att kallsvettas.

Orsaker till hyperhidros

Hyperhidros har olika förklaringar. Primär hyperhidros kännetecknas av kraftiga svettningar, ofta i armhålorna eller på andra, specifika delar av kroppen. Vid sekundär hyperhidros är svettningarna tecken på något annat, bakomliggande problem. Då har du ofta även andra symptom.

Primär hyperhidros

Överdrivna svettningar kan ha ärftliga förklaringar, men i många fall av primär hyperhidros finns det ingen uppenbar orsak till kroppens överdrivna svettproduktion. Svettningarna är kopplade till nervsystemet, som av okänd anledning skickar ut onödigt många impulser till svettkörtlarna. Värme, fysisk ansträngning och stress är vanliga utlösande faktorer.

Det finns olika typer av primär hyperhidros som kan orsaka överdrivna svettningar. Vissa kan ge symptom redan i barndomen, andra uppstår först i tonåren eller något senare i livet.


Sekundär hyperhidros

Vid sekundär hyperhidros finns det alltid en bakomliggande orsak till svettningarna. Det kan röra sig om en mängd olika tillstånd och sjukdomar som har kopplingar till exempelvis hormoner, metabolism eller nerver.

Orsaker till sekundär hyperhidros:

Utredning och behandling vid svettningar

Primär hyperhidros är en diagnos som sällan kräver mer än en läkarundersökning och din egen berättelse för att läkaren ska kunna ställa diagnosen. Om det finns misstanke om sekundär hyperhidros, där svettningarna är ett symptom på något annat, är det viktigt att utreda orsaken.

Om du har stora besvär med svettningar finns det olika typer av behandling som kan lindra symptomen. Antiperspirant som innehåller aluminiumklorid brukar vara förstahandsvalet. I vissa fall krävs andra behandlingsmetoder som lindrar besvären, antingen lokalt på huden eller i form av tabletter. Ibland kan det finnas anledning att välja återkommande behandling i form av injektioner eller svag, elektrisk ström.

Vid sekundär hyperhidros som är ett symptom på något bakomliggande besvär får du behandling som inriktar sig på det grundläggande sjukdomstillståndet.

Vad kan jag göra själv?

Rent generellt kan du minska besvär med svettningar genom att tvätta dig med mild tvål, använda vanlig deodorant och textilier av naturmaterial närmast kroppen. Vid primär hyperhidros krävs ofta antiperspiranter som inte bara förhindrar dålig lukt utan även minskar dina svettningar – de kan användas i såväl armhålorna som handflatorna och på fotsulorna. På apoteket kan du få råd och hjälp för att hitta produkter som passar dig.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du besväras av kraftiga svettningar på ett sätt som påverkar dig negativt i vardagen.

Sök vård om du har flera symptom än svettningar som till exempel viktminskning, hjärtklappning eller upplever att du har hyperhidros nattetid. Vid svettningar i kombination med nedsatt allmäntillstånd bör du också söka vård.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om du besväras av överdrivna svettningar. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga frågor om hyperhidros

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry