Smärta och värk

Vill du få rådgivning vid smärta och värk kan legitimerad vårdpersonal göra en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning

Smärta och värk

Smärta kan uppstå var som helst i kroppen och ha många olika orsaker. Eftersom smärta är ett symptom, inte en diagnos, är det viktigt att fastställa den bakomliggande orsaken. Kronisk smärta definieras som smärta som varar i mer än tre månader. Det är vanligt att personer med kronisk smärta har mer än en typ av smärta. 

Symptom

Sök bland symptom

Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som påverkar stora delar av kroppen. Det kännetecknas av långvarig värk i muskler och leder, generell ömhet i kroppen och ökad smärtkänslighet. Läkemedel, individanpassad fysisk träning och beteendeterapi kan lindra besvären och göra det lättare att hantera värken.

Hjärnskakning

Om du får ett slag mot huvudet eller skadar huvudet i samband med en olycka kan det ibland leda till hjärnskakning. Då förlorar du medvetandet eller får en minneslucka. Typiska symptom är huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. De flesta blir helt återställda inom några veckor. Vid ett kraftigt slag mot huvudet krävs ofta en läkarundersökning för att utesluta blödning, svullnad och skallskada. Om du eller någon i din närhet drabbas av en skallskada som leder till förvirring, kramp eller medvetslöshet ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Huvudvärk

Huvudvärk kan kännas på olika sätt och ha många olika förklaringar. Det är vanligt att ha ont i huvudet i samband med tillfälliga infektioner. Smärta, spända muskler, ledvärk och stress kan också orsaka huvudvärk. Besvären går ofta över efter några timmar eller dagar. Vänd dig till sjukvården för utredning och behandling vid kraftig, återkommande eller långvarig huvudvärk.

Migrän

Migrän kännetecknas av en intensiv och pulserande huvudvärk som pågår under några timmar eller dagar. Det är vanligt att må illa och kräkas i samband med migrän. Många blir även känsliga för ljud och ljus. Ett migränanfall kan utlösas av exempelvis stress, hormonförändringar, mat eller dryck. Vid svåra besvär kan du behöva både förebyggande behandling och läkemedel som lindrar din huvudvärk under själva anfallet.

Ont i bröstet

Bröstsmärtor kan bero på allt från matsmältningsbesvär, träningsvärk och stress till lungsjukdomar och allvarliga hjärt-kärlproblem. Det kan vara svårt att avgöra om smärtan kommer från musklerna i bröstet eller från själva hjärtat. Har du mycket ont och ett kraftigt tryck över bröstet kan det röra sig om kärlkramp eller hjärtinfarkt som kräver akutvård. Får du plötsliga bröstsmärtor som inte går över efter 15 minuter ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Reumatiska sjukdomar

I gruppen reumatiska sjukdomar ingår ungefär 80 olika sjukdomar som bland annat kan drabba leder, muskler, senor och skelett. Besvären kan orsaka inflammation och leder bland annat till minskad rörelseförmåga. Det finns olika typer av behandling som kan lindra symptom och inflammation.

Ryggskott – akut lumbago

Ryggskott kännetecknas av plötslig smärta i nedre delen av ryggen. Det känns som en låsning och du får svårt att röra dig. Ryggskott uppstår ofta i samband med en ovanlig rörelse eller tunga lyft. Smärtan brukar bli lindrigare efter några dagar eller någon vecka och sedan avta successivt. Med rörelse och anpassade ryggövningar går besvären över fortare.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk brukar beskrivas som en tryckande värk eller som en för trång mössa över huvudet. Stress, sömnbrist och spända muskler är vanliga utlösande faktorer. Värken är oftast tillfällig och brukar gå över av sig själv efter några timmar. Vid återkommande besvär kan du behöva hjälp med exempelvis muskelavslappnande övningar eller stresshantering.