Hjärnskakning

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Om du får ett slag mot huvudet eller skadar huvudet i samband med en olycka kan det ibland leda till hjärnskakning. Då förlorar du medvetandet eller får en minneslucka. Typiska symptom är huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. De flesta blir helt återställda inom några veckor. Vid ett kraftigt slag mot huvudet krävs ofta en läkarundersökning för att utesluta blödning, svullnad och skallskada.

Om du eller någon i din närhet drabbas av en skallskada som leder till förvirring, kramp eller medvetslöshet ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Allmänt om hjärnskakning

Hjärnskakning, eller commotio cerebri på läkarspråk, är relativt vanligt. Huvudsakliga kännetecken är medvetslöshet eller minneslucka i samband med en skada eller slag mot huvudet. Ofta är det barn som får hjärnskakning i samband med idrottsolyckor och cykelolyckor. Bland vuxna är fallskador och bilolyckor de vanligaste orsakerna. 

En hjärnskakning kan kännas oroande, men brukar inte ge några bestående besvär. Det är däremot viktigt att veta att symptomen antingen kan komma direkt eller vara fördröjda. I vissa fall kan du få en hjärnskakning utan att förstå det själv – tecken på hjärnskakning kommer ibland först några timmar eller dagar senare. En lätt hjärnskakning kräver som regel ingen akut kontakt med sjukvården, men det är viktigt med vila och återhämtning.

Ett hårt slag mot huvudet som ger krampanfall eller känselbortfall kan vara tecken på hjärnblödning. Då är det viktigt att söka vård akut.

Symptom vid hjärnskakning

När du får en hjärnskakning tappar du medvetandet eller får en minneslucka. För övrigt kännetecknas hjärnskakning främst av symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar. Du kan även känna dig yr i huvudet.

Vanliga symptom vid hjärnskakning:

 • tillfällig medvetslöshet

 • övergående minnesförlust

 • huvudvärk

 • illamående och kräkningar

 • förvirring

 • trötthet

 • yrsel.

Var uppmärksam på fördröjda symptom

Vissa personer kan känna sig ungefär som vanligt direkt efter en hjärnskakning, men symptomen kan vara fördröjda. Du kan börja må sämre efter några timmar och därför är det bra om du har någon i din närhet det första dygnet efter en skada.

Det är viktigt att vara uppmärksam på om symptomen förvärras timmarna efter händelsen eftersom det finns en risk att blödningar eller svullnader uppstår i hjärnan.

Ibland kan en kraftig hjärnskakning orsaka besvär flera dagar eller veckor efter skadan. Långvariga besvär kan till exempel röra sig om ett större behov av att sova, koncentrationssvårigheter eller problem med balansen.

Hjärnskakning hos barn

Hjärnskakning är vanligare hos barn än hos vuxna – barn är aktiva, snabba och tänker inte på risker och konsekvenser på samma sätt som vuxna. Balanssinnet är inte fullt utvecklat och det kan vara svårt att bedöma avstånd, hastigheter och höjder. Då är det lätt att slå sig, cykla in i något eller göra sig illa i samband med lek eller idrottsaktiviteter.

Barn som har ramlat och slagit i huvudet eller fått en skada på annat sätt kan få ont i huvudet. Barnet kanske känner sig yr och illamående, kräks eller blir trött och vill sova. Ibland kan tecken på hjärnskakning dröja några timmar. Det är viktigt att du tittar till ditt barn regelbundet det första dygnet vid återhämtning efter en skada, även under natten.

I vissa fall kan symptomen efter en hjärnskakning finnas kvar under flera dagar eller veckor. Barn kan precis som vuxna uppleva symptom som huvudvärk, onormal trötthet eller koncentrationssvårigheter. Om besvären blir värre över tid bör du söka vård.

Vid ett kraftigt slag mot huvudet kan det finnas risk för hjärnblödning – då blir barnet sämre under första dygnet. Var särskilt uppmärksam på om ditt barn beter sig annorlunda, kräks, har olika stora pupiller eller blir blå runt ögonen.

Symptom som kräver vård akut:

 • svimning eller medvetslöshet

 • krampanfall

 • medvetandepåverkan

 • förvärrad huvudvärk

 • ihållande kräkningar

 • blåmärken runt båda ögonen

 • olika stora pupiller

 • förändrat beteende, till exempel tydlig irritation.

Orsaker till hjärnskakning

Hjärnan skyddas normalt sett av spinalvätska som gör att den inte slår i skallbenet vid lättare slag eller smällar. Vid en mer allvarlig skada mot huvudet, ansiktet eller nacken kan hjärnan komma i rörelse och trots den skyddande vätskan slå i skallbenets insida. Det leder till hjärnskakning som orsakar tillfälliga besvär i form av exempelvis minnesproblem, koncentrationssvårigheter och ökat sömnbehov under en period.

Utredning och behandling

En lätt hjärnskakninghos barn eller vuxna kräver som regel ingen kontakt med sjukvården, men vid ett kraftigt slag mot huvudet behöver du undersökas av läkare. Då kontrolleras blodtryck, puls och olika neurologiska funktioner. I vissa fall behöver du röntgas eller stanna kvar på sjukhuset för att läkaren ska vara säker på att det inte har uppstått blödningar, svullnader, skallskador eller nackskador. 

Vid en konstaterad hjärnskakning som inte ger anledning att misstänka en allvarlig skada finns ingen särskild behandling att ge. De flesta blir helt återställda inom några veckor med hjälp av vila. I mer ovanliga fall kan yrsel, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter pågå under en längre tid.

Vad kan jag göra själv?

Vid en lindrig hjärnskakning är det bra om du har någon i din närhet som kan titta till dig det närmaste dygnet – ibland kan symptomen vara fördröjda.

Efter en hjärnskakning ska du undvika aktiviteter som kräver hög koncentration de första dagarna. Begränsa ditt läsande och titta inte på tv eller digital skärm för länge – det gäller både barn och dig som vuxen. Vila när du känner dig trött och avstå från alkohol under din återhämtningstid. Du bör heller inte träna eller anstränga dig hårt fysiskt dagarna eller veckorna efter en hjärnskakning.

På apotek finns receptfria, smärtstillande läkemedel som kan lindra huvudvärken vid lättare hjärnskakning.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har fått ett hårt slag mot huvudet eller om du är osäker på hur allvarlig din skada är. Du bör även söka vård om du känner dig sämre efter några timmar, dagar eller veckor.

Sök vård akut vid följande symptom:

 • om du varit avsvimmad eller fått en minneslucka

 • svaghet i armar eller ben

 • olika stora pupiller

 • kraftig huvudvärk

 • upprepade kräkningar

 • krampanfall

 • slöhet

 • synförändringar

 • förvirring

 • blåmärken runt båda ögonen

 • vätska eller blod som rinner från munnen, näsan eller öronen. 

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid hjärnskakning krävs ibland en fysisk undersökning. Om du har fått ett kraftigt slag mot huvudet bör du uppsöka en akutmottagning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

HuvudvärkIllamående och kräkningarMigränStroke