Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Hjärnskakning

Om du får ett slag mot huvudet eller skadar huvudet i samband med en olycka kan det ibland leda till hjärnskakning. Du kan förlora medvetandet ett ögonblick eller få en minneslucka. Typiska symptom är huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. De flesta blir återställda inom några veckor. Vid ett kraftigt slag mot huvudet krävs ofta en läkarundersökning för att utesluta blödning, svullnad och skallskada.

Om du eller någon i din närhet drabbas av en skallskada som leder till förvirring, kramp eller medvetslöshet ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans

Allmänt om hjärnskakning

Hjärnskakning, eller commotio cerebri på läkarspråk, är relativt vanligt. Ofta är det barn som får hjärnskakning i samband med idrottsolyckor och cykelolyckor. Bland vuxna är fallskador och bilolyckor de vanligaste orsakerna.

En hjärnskakning kan kännas oroande, men brukar inte ge några bestående besvär. Det är däremot viktigt att veta att symptomen antingen kan komma direkt eller vara fördröjda. I vissa fall kan du få en hjärnskakning utan att förstå det själv – symptomen kommer ibland först några timmar eller dagar senare. Hjärnskakning kräver som regel ingen akut kontakt med sjukvården.

Ett hårt slag mot huvudet som ger krampanfall eller känselbortfall kan vara tecken på hjärnblödning. Då är det viktigt att söka vård akut.

Symptom vid hjärnskakning

När du får en kraftig hjärnskakning kan du ibland bli medvetslös en kort stund eller få en minneslucka. Annars kännetecknas hjärnskakning främst av huvudvärk, illamående och kräkningar. Du kan även känna dig yr i huvudet.

Vanliga symptom:

 • huvudvärk

 • illamående och kräkningar

 • ljuskänslighet och dubbelseende

 • tillfällig minnesförlust

 • förvirring

 • trötthet

 • yrsel.

Var uppmärksam på fördröjda symptom

Vissa personer kan känna sig ungefär som vanligt direkt efter en hjärnskakning, men symptomen kan vara fördröjda. Du kan börja må sämre efter några timmar och därför är det bra om du har någon i din närhet det första dygnet efter en skada.

Det är viktigt att vara uppmärksam på om symptomen förvärras timmarna efter händelsen eftersom det finns en risk att blödningar eller svullnader uppstår i hjärnan.

Ibland kan en hjärnskakning orsaka besvär flera dagar eller veckor efter skadan. Det kan till exempel röra sig om ett större sömnbehov, koncentrationssvårigheter eller problem med balansen.

Hjärnskakning hos barn

Hjärnskakning är vanligare hos barn än hos vuxna – barn är aktiva, snabba och tänker inte på risker och konsekvenser på samma sätt som vuxna. Balanssinnet är inte fullt utvecklat och det kan vara svårt att bedöma avstånd, hastigheter och höjder. Då är det lätt att slå sig, cykla in i något eller göra sig illa i samband med lek eller idrottsaktiviteter.

Barn som har ramlat och slagit i huvudet eller fått en skada på annat sätt kan få ont i huvudet. Barnet kanske känner sig yr, illamående, kräks eller blir trött och vill sova. Ibland kommer besvären först efter några timmar. Det är viktigt att du tittar till barnet regelbundet det första dygnet efter en skada, även under natten.

I vissa fall kan symptomen efter en hjärnskakning finnas kvar under flera dagar eller veckor. Det kan till exempel röra sig om huvudvärk, onormal trötthet eller koncentrationssvårigheter. Om symptomen blir värre över tid bör du söka vård.

Vid ett kraftigt slag mot huvudet kan det finnas risk för hjärnblödning – då blir barnet sämre under första dygnet.

Symptom som kräver vård akut:

 • om barnet varit avsvimmad längre än 1 minut

 • krampanfall

 • medvetandepåverkan

 • förvärrad huvudvärk

 • ihållande kräkningar

 • blåmärken runt båda ögonen

 • förändrat beteende, till exempel tydlig irritation.

Orsaker till hjärnskakning

Hjärnan skyddas normalt sett av spinalvätska som gör att den inte slår i skallbenet vid lättare slag eller smällar. Vid en mer allvarlig skada mot huvudet, ansiktet eller nacken kan hjärnan komma i rörelse och trots den skyddande vätskan slå i skallbenets insida. Det leder till hjärnskakning som orsakar tillfälliga besvär i form av exempelvis minnesproblem, koncentrationssvårigheter och ökat sömnbehov under en period.

Utredning och behandling

En lätt hjärnskakning kräver som regel ingen kontakt med sjukvården, men vid ett kraftigt slag mot huvudet behöver du oftast undersökas av läkare. Då kontrolleras blodtryck, puls och olika neurologiska funktioner. I vissa fall behöver du röntgas för att läkaren ska vara säker på att det inte har uppstått blödningar, svullnader, skallskador eller nackskador.

Vid en konstaterad hjärnskakning som inte ger anledning att misstänka en allvarlig skada finns ingen särskild behandling att ge. De flesta blir helt återställda inom några veckor med hjälp av vila. I mer ovanliga fall kan yrsel, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter ge mer långvariga besvär.

Vad kan jag själv göra?

Efter en hjärnskakning ska du undvika aktiviteter som kräver hög koncentration de första dagarna. Begränsa ditt läsande och titta inte på tv eller digital skärm för länge. Vila när du känner dig trött och avstå från alkohol. Du bör heller inte träna eller anstränga dig hårt fysiskt tills du är helt bra.

På apotek finns receptfria, smärtstillande läkemedel som kan lindra huvudvärken.

Då bör du söka vård

Sök vård om du har fått ett hårt slag mot huvudet eller om du är osäker på hur allvarlig din skada är. Du bör även söka vård om du känner dig sämre efter några timmar, dagar eller veckor.

Sök vård akut vid följande symptom:

 • om du varit avsvimmad längre än en minut

 • blåmärken runt båda ögonen

 • kraftig huvudvärk

 • upprepade kräkningar

 • krampanfall

 • slöhet

 • synförändringar

 • olika stora pupiller

 • förvirring

 • svaghet i armar eller ben

 • vätska eller blod som rinner från munnen, näsan eller öronen.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp och information vid en hjärnskakning. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid hjärnskakning krävs ibland en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet har granskats av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

·

Jorge Sotoca Fernandez

barnläkare

Relaterat:

Huvudvärk
Illamående och kräkningar