Kry-logo
Ladda ned
Svårt att äta

Svårt att äta

Människokroppen behöver energi och näringsämnen för att kunna fungera. Den som har svårt att äta kan i en förlängning drabbas av bristsjukdomar som kan vara allvarliga. Här kan du läsa mer om orsak och behandling.

Symptom

Att ha svårt med mat är i sig ett symptom men exakt hur det yttrar sig kan variera beroende på bakomliggande orsaker. Vissa har svårt att äta i speciella situationer, andra har svårt att få i sig vanligt förekommande födoämnen trots att de inte är allergiska mot dessa. Det förekommer även att man snabbt upplever en så stor mättnadskänsla att det är svårt att få i sig tillräckligt med mat. Att äta kan även vara väldigt ångestladdat om man är rädd för att gå upp i vikt.

Orsaker

Det kan finnas många orsaker till att man har svårt att äta. Man kan ha en liten matsäck och behöva äta små portioner med tätare mellanrum än normalt. Det är tyvärr också vanligt att intag av mat blir ångestladdat på grund av ätstörningar som anorexi men den här typen av bekymmer kan även uppkomma vid besvär i svalget som gör att det är jobbigt att svälja mat. Smärta i samband med matsmältningen, till exempel magsår eller magkatarr, är också något som kan göra det svårt att äta så mycket som man behöver.

Behandling

Om man har en ätstörning handlar det om att förändra de beteenden och tankemönster som ligger bakom ätstörningen. Även medicinering och andra former av behandling kan bli aktuellt. Har du svårt att äta av andra anledningar försöker man istället att hitta födoämnen och maträtter som är mindre svåra att få i sig och kanske komplettera med en näringsrik energidryck. Om det finns en medicinsk orsak till besväret är det viktigt att söka vård för att få rätt behandling.

När du bör söka vård

Har man så svårt att äta att man inte får i sig tillräckligt med energi ska man ta kontakt med en läkare. Man bör också söka vård om man känner sig trött och misstänker att det kan bero på näringsbrist. Även när det påverkar sociala situationer ska man be om råd.

Så kan Kry hjälpa till

På Kry kan du få hjälp med rådgivning om du upplever svårigheter att äta. I vissa fall kan även behandling ges i form av läkemedel. Om läkaren anser att en fysisik undersökning krävs för bedömning hänvisas du till fysisk vård.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.