Ladda ned Ladda ned

Svårt att prata inför grupp

Vad innebär det att ha svårt att tala inför grupp?

Scenskräck, som också kan kallas talskräck, talrädsla, rampfeber eller talängslan, innebär att du drabbas av obehag, ångest eller rädsla när du står i centrum för andras uppmärksamhet och ska tala eller göra något inför en publik. Ofta är det en rädsla för att bli kritiskt granskad, negativt bedömd eller att göra bort sig som infinner sig.

Rädsla för att tala inför grupp är vanligt och scenskräck kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Vilka situationer som man är rädd för kan variera, men några vanliga exempel är redovisningar i skolan, tal på fester, presentationer på arbetet eller när man ska yttra sig på ett möte. Om rädslan är så stark att den påverkar vardagen negativt kan det vara ett tecken på att du lider av social ångest, som även kallas social fobi. Det innebär att du besväras av en ihållande rädsla inför en eller flera sociala situationer och att rädslan är så stark att den leder till sänkt livskvalitet och att du fungerar sämre i vardagen.

Symptom

Kroppsliga symptom

Den som lider av scenskräck drabbas av en ångestreaktion när man ställs inför en situation som man tycker är obehaglig. Ångest är en naturlig reaktion som aktiveras när vi uppfattar något som hotfullt och kroppen förbereder sig då automatiskt på att skydda sig mot hotet. Detta kan leda till olika kroppsliga symptom, exempelvis:

  • Hjärtklappning
  • Ansträngd andning
  • Yrsel och ostadighetskänslor
  • Illamående eller obehag i magen
  • Koncentrationssvårigheter
  • Tunnelseende
  • Darrningar eller skakningar
  • Svettningar och rodnad

Tankemässiga symptom

Personer som lider av scenskräck börjar ofta oroa sig över den fruktade situationen i förväg. Det är vanligt att man föreställer sig att det värsta tänkbara ska inträffa och att man underskattar sin egen förmåga att klara av situationen. För vissa kan denna förväntansångest bli stark och vara det mest plågsamma, eftersom den kan starta flera dagar och ibland veckor i förväg.

När man hamnar i centrum för andras uppmärksamhet är det vanligt att drabbas av ett stort självfokus, då man tänker mycket på hur man framstår och hur andra uppfattar en. Det leder ofta till att det blir svårt att koncentrera sig på det man ska förmedla till publiken eller att man tappar tråden.

Det är också vanligt att personer med scenskräck i efterhand ältar vad man gjorde och sade i situationen. Ofta innebär det att man på ett mycket självkritiskt och negativt sätt skärskådar sitt eget agerande i detalj. Detta brukar leda till att man känner sig ännu mer ångestfylld inför liknande situationer i framtiden.

Beteendemässiga symptom

Förutom att de med scenskräck ofta påverkas negativt i sin vardag är det också vanligt att de använder små knep för att underlätta de situationer som är obehagliga och svåra. Några vanliga exempel är att förbereda sig överdrivet mycket, att självmedicinera med alkohol eller att försöka dölja nervositet. Även om syftet med dessa knep är att dämpa obehag har de oftast motsatt effekt och bidrar till att rädslan stannar kvar.

Behandling

Om man besväras av scenskräck finns det bra behandling att få. Scenskräck kan behandlas med medicinsk eller psykologisk behandling.

De läkemedel som används vid scenskräck kallas för betablockerare, vilka blockerar stresshormonerna adrenalin och noradrenalins effekt på kroppen och därmed har en lugnande effekt.

Psykologisk behandling innebär att man tillsammans med en psykolog arbetar med att bättre förstå sina besvär och att lära sig strategier för att bryta de beteende- och tankemönster som håller liv i besvären.

När kan KRY hjälpa till?

Om du besväras av scenskräck som begränsar dig i vardagen och som du har svårt att hantera på egen hand kan du vända dig till oss på KRY för hjälp.

På KRY kan du träffa både legitimerade psykologer och läkare via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina besvär samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med saker som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall har man längre kontakt med flera samtal.

Våra läkare kan vid misstanke om scenskräck hjälpa dig med diagnostik, utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom) samt medicinsk behandling (betablockare). För att få behandling med betablockare krävs att du som patient kan uppvisa nytagna värden på puls och blodtryck.

Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.