Scenskräck

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Hanna Rohani

, legitimerad psykolog

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Scenskräck är en vanlig rädsla som kännetecknas av obehag, oro eller ångest inför att prata framför andra människor. Var fjärde vuxen undviker situationer där de behöver tala inför andra. Det finns mycket som du själv kan göra för att hantera din scenskräck. Är det mer återkommande, påverkar vardagen och försämrar livskvaliteten så finns det hjälp. Psykologisk behandling är en effektiv metod för hjälp mot scenskräck. Ibland behövs stöd av läkemedel.

Symptom på scenskräck

Scenskräck ger en ångestreaktion när du behöver göra något inför publik. Ångest är en naturlig reaktion på det som vi tycker är hotfullt och kroppen förbereder sig då automatiskt på att skydda sig mot hotet. Det kan ge kroppsliga symptom som:

 • ansträngd andning

 • hjärtklappning och hög puls

 • illamående

 • nervösa ryckningar

 • skakiga händer och knän

 • svettningar

 • torr mun

 • yrsel.

Oron inför att behöva tala eller framträda inför publik kan börja flera veckor i förväg. Det kan ge vad som kallas tankemässiga symptom:

 • koncentrationssvårigheter

 • känsla av att inte räcka till

 • rädsla att glömma vad du ska säga.

Det är också vanligt att efter framträdandet älta vad du gjorde eller sade, ofta på ett mycket självkritiskt och negativt sätt. Det leder ofta till mer ångest inför liknande
situationer i framtiden.

Orsaker till scenskräck

Scenskräck – eller rampfeber – är den oro, rädsla eller ångest du upplever när du står i centrum för andras uppmärksamhet, som att tala eller framföra något inför publik. Det är en typ av social ångest (rädsla för möten med andra människor där du känner dig granskad).

Vad du själv kan göra

Scenskräck är en rädsla. En rädsla som går att förstå och arbeta bort. Det första steget är att utmana rädslan. Att erkänna för dig själv att du är rädd och orolig – men att du duger som du är. Du behöver sedan lära dig att hantera dina negativa tankar och uppfattningar om att tala eller framträda inför en grupp.

Du kan bli hjälpt av att:

 • göra avslappningsövningar

 • motionera eller ta en promenad innan ditt framträdande

 • möta katastroftankar och istället tänka mer realistiskt

 • ta kontakt med psykolog

 • vara dig själv

 • vara väl förberedd.

Behandling av scenskräck

KBT, Kognitiv beteende terapi, är en behandlingsform som har en god och varaktig effekt vid bland annat scenskräck. KBT handlar om att bli uppmärksam på och ifrågasätta negativa tankar för att tolka händelser mer realistiskt. Ibland finns det behov av receptbelagda läkemedel mot hjärtklappning som skrivs ut av läkare.

Då bör du söka hjälp

Sök hjälp om din scenskräck ger problem i vardags- eller arbetslivet.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid scenskräck. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under mötet. Du kan därefter bli rekommenderad en behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid behandling av scenskräck och andra relaterade besvär kan vi ofta erbjuda uppföljande kontakt med psykolog och läkare.

Om du bokar ett digitalt möte som gäller ditt barn behöver barnet närvara under mötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterade artiklar

Allmänt om din hälsa – 17 maj 2021

Vad kan hjärtklappning bero på?

Har du hjärtklappning när du vilar? Här går vi igenom tänkbara orsaker till hjärtklappning, vad du själv kan göra och när du kan behöva söka vård.

Läs mer