Ladda ned Ladda ned

Scenskräck

Scenskräck kännetecknas av oro, rädsla eller ångest inför att prata eller uppträda inför andra människor. Det är en av våra vanligaste rädslor, men det går att arbeta bort scenskräck. På KRY kan du få hjälp med scenskräck.

Scenskräck ger en ångestreaktion när du behöver göra något inför publik. Ångest är en naturlig reaktion på det som vi tycker är hotfullt och kroppen förbereder sig då automatiskt på att skydda sig mot hotet. Det kan ge kroppsliga symptom som:

 • ansträngd andning
 • hjärtklappning och hög puls
 • illamående
 • nervösa ryckningar
 • skakiga händer och knän
 • svettningar
 • torr mun
 • yrsel.

Oron inför att behöva tala eller framträda inför publik kan börja flera veckor i förväg. Det kan ge vad som kallas tankemässiga symptom:

 • koncentrationssvårigheter
 • känsla av att inte räcka till
 • rädsla att glömma vad du ska säga.

Det är också vanligt att efter framträdandet älta vad du gjorde eller sade, ofta på ett mycket självkritiskt och negativt sätt. Det leder ofta till mer ångest inför liknande
situationer i framtiden.

Scenskräck – eller rampfeber – är den oro, rädsla eller ångest du upplever när du står i centrum för andras uppmärksamhet, som att tala eller framföra något inför publik. Det är en typ av social ångest (rädsla för möten med andra människor där du känner dig granskad).

Scenskräck är en rädsla. En rädsla som går att förstå och arbeta bort. Det första steget är att utmana rädslan. Att erkänna för dig själv att du är rädd och orolig – men att du duger som du är. Du behöver sedan lära dig att hantera dina negativa tankar och uppfattningar om att tala eller framträda inför en grupp.

Du kan bli hjälpt av att:

 • göra avslappningsövningar
 • motionera eller ta en promenad innan ditt framträdande
 • möta katastroftankar och istället tänka mer realistiskt
 • ta kontakt med psykolog
 • vara dig själv
 • vara väl förberedd.

KBT, Kognitiv beteende terapi, är en behandlingsform som har en god och varaktig effekt vid bland annat scenskräck. KBT handlar om att bli uppmärksam på och ifrågasätta negativa tankar för att tolka händelser mer realistiskt. Ibland finns det behov av receptbelagda läkemedel mot hjärtklappning som skrivs ut av läkare.

Sök hjälp om din scenskräck ger problem i vardags- eller arbetslivet.

 • Rådgivning
 • Psykologisk behandling
 • Individuell bedömning av läkare och recept vid behov
Senast uppdaterad:
28 mar 2019
Granskare:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin